React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkosto

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat perustaneet tutkimusryhmän, jonka tavoite on edistää monitieteistä, korkealaatuista ja ajankohtaista soveltavaa tutkimusta työelämäläheisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi. Tämän myötä tavoitteena on, että ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat tulevaisuudessa haluttuja, aktiivisia ja arvostettuja tutkimus- ja kehittämiskumppaneita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Tutkimusryhmän tehtävät

 • Parantaa työelämälähtöisen oppimisen ja ammattikasvatuksen tutkimustoiminnan ja sen tulosten näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä sekä levittää tuotettua uutta ja ajankohtaista tietoa, toimintatapoja, tutkimustuloksia ja kehittämistoiminnan hyviä käytänteitä ammatillisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi.
 • Edistää ja kehittää ammatillista osaamista ja työelämäläheistä oppimista sekä ammattikasvatusta koskevaa soveltavaa tutkimusta sekä opettajakorkeakoulujen tutkimusyhteistyötä. Painopisteinä ovat ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulutusta, ammatillista oppimista, opettajuutta, pedagogiikkaa, ammattikasvatusta sekä työelämässä oppimista ja digitalisaation merkitystä oppimisessa ja koulutuksessa koskevat aiheet.
 • Edistää ja vahvistaa ammattikorkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, työelämässä oppimisen sekä ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimusperusteista kehittämistä.
 • Vahvistaa tutkimuksen painopisteiden osalta korkeakoulujen, elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen kanssa verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Lisätä ammatillisen opettajuuden vetovoimaisuutta ja arvostusta 
 • Edistää ja aktivoida yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja keskustelua ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulutusta koskevaan päätöksentekoon vaikuttamiseksi. 

Seuraa tutkimusryhmämme postauksia #aokkittutkii

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusryhmä

Sirpa Laitinen-Väänänen ja Minna Silvennoinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Mika Tammilehto (Hämeen ammattikorkeakoulu)

Jiri Vilppola ja Sanna Ruhalahti (Tampereen ammattikorkeakoulu)

Esa Virkkula ja Kati Korento (Oulun ammattikorkeakoulu)

Irma Kunnari, Merja Alanko-Turunen ja Jani Siirilä (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)

React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Rahoituspäätös: Kestävän matkailun osaamismerkit saivat merkittävän rahoituksen JOTPAn ensimmäisestä valtionavustushausta

Oulun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun/MTI, Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn yhteistyöhankkeelle Kestävän matkailun osaamismerkit on myönnetty 622 000€ rahoitus Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kevään 2022 valtionavustushaussa. Oamkin koordinoiman hankkeen rahoitus on suurin valtionavustus koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoitoa koskevassa haussa ja toiseksi suurin kaikista myönnetyistä rahoituksista JOTPAn ensimmäisessä valtionavustushaussa. Avustusta myönnettiin 73 koulutus- ja osaamispalvelua koskevalle hankkeelle yhteensä 15,8 miljoonaa euroa. 

Oamk on pitkäjänteisesti kehittänyt osaamismerkkejä, osaamismerkein ohjautuvaa oppimista ja jatkuvaa oppimista tukevia osaamisperusteisia pedagogisia malleja. Kestävä matkailu ja osaamismerkit ovat keskiössä myös jo käynnistyneessä kansainvälisessä Erasmus KA2+ hankkeessa BadgeTour – VET Micro-credentialing in the Tourism Sector. Nyt saatu rahoitus vahvistaa kehittäjäyhteisöä ja auttaa jalkauttamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia konkreettisesti työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistamiseen.  

Kestävän matkailun osaamismerkit -hankkeen painopiste on lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoidossa koronapandemiasta kärsineellä matkailualalla. Hanke tarjoaa matkailualan tehtävissä työskenteleville ja tällä hetkellä työvoiman ulkopuolella oleville mahdollisuuden kehittää ja validoida kestävään matkailuun liittyvää osaamista. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tukena toimivat digitaalinen osaamismerkistö ja MOOC-verkkokoulutus, jotka pohjautuvat Turun seudulla ja Lapin alueella toteutettuun osaamiskartoitukseen. Sekä osaamismerkistö että verkkokoulutus skaalautuvat käyttäjälähtöisesti eri koulutusasteille ja näin tukevat myös siirtymiä eri koulutusasteiden välillä. Hankkeessa keskitytään erityisesti Turun seudun ja Lapin matkailun erityispiirteisiin, mutta hankkeen tuotokset ovat käytettävissä valtakunnallisesti. JOTPAn avustamien hankkeiden koulutusmallit sekä hankkeiden tulokset ja opit ovat julkista tietoa. Tiedot ovat hyödynnettävissä eri koulutuksen järjestäjillä hankkeen toteutuksen jälkeen. Palvelukeskuksen rahoittamat jatkuvan oppimisen koulutus- ja osaamispalvelut löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta syksystä 2022 alkaen. 

Hankkeen verkkosivut: https://sites.google.com/oamk.fi/kestavamatkailu

Muut avustusta saaneet JOTPA-hankkeet: https://jotpa.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/:6  

BadgeTour – uusi lähestymistapa ammallisen koulutuksen mikrokredentiaaleihin https://epale.ec.europa.eu/en/node/314704  

 

Lisätietoja:  

Lotta Pakanen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Sanna Brauer Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä
React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Tälle sivulle kootaan tietoa Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun aktiivisista verkostoista.

Edelläkävijät 

Edelläkävijät -verkosto on toiminut marraskuusta 2019 lähtien, jolloin Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu käynnisti verkoston toiminnan ja kutsui mukaan kaikkien Pohjois-Suomen ammatillisen toisen asteen oppilaitosten johtoa ja kehittäjiä. Verkosto kokoontuu yhteen noin kaksi kertaa vuodessa. 

Edelläkävijät -verkoston tavoiteet: 

 • tiedon jakaminen ajankohtaisista asioista
 • kokemusten vaihtaminen
 • henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • hyvinvoinnin lisääminen
 • yhteisten hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • yhteistyöllä vahvuuden lisääminen: Pohjois-Suomen näkökulma tärkeä - Pohjoista laatua ja elinvoimaa! 

Peda pohjoinen

Verkoston tehtävänä on edistää ja kehittää yhteistyössä Pohjois-Suomen korkeakoulujen opetusta ja oppimista. Teemme tunnetuksi ja tuomme esille pohjoisten korkeakoulujen oppimisen ja opetuksen laatua. Verkoston on perustettu 10.4.2018. Peda pohjoinen -verkostossa ovat mukana seuraavat korkeakoulut: Lapin amk, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kajaanin amk, Centria amk, Diak amk (pohjoinen), Itä-Suomen yliopisto, Savonia amk, Oamk, Vaasan yliopisto 
  
Verkosto toimii aktiivisesti Peda pohjoinen pärähtää -webinaarien muodossa. 
Lisätietoja: hanna.alaniska(at)oamk.fi

KouKe Korkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajat ja kehittäjät

Verkoston ideana on 

 • Jakaa tietoa korkeakoulukouluttajien kesken: tutkimusten, käytäntöjen ja kokemusten jakamista korkeakoulupedagogiikasta
 • Yhteinen kehittäminen
 • Ulkoinen vaikuttaminen – Valtakunnallisten korkeakoulupedagogiikan päivien koordinointi

KouKe -verkosto on perustettu keväällä 2019. Tutustu verkoston toimintaan ja tapahtumiin www.kopeyhteiso.fi sivustolta. 

Lisätietoja: hanna.alaniska(at)oamk.fi

KOPE korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä


Facebook-sivuston julkinen ryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki Suomen korkeakouluopettajat. Tavoitteena on matalalla kynnyksellä osallistua ja jakaa ajatuksia, kokemuksia, ideoita sekä kysymyksiä korkeakouluopetuksesta ja -oppimisesta. Sivusto on perustettu 21.8.2017. Mukana on 1,4 tuhatta jäsentä (joulukuu 2021).
Liity sinäkin mukaan KOPE korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä -ryhmään 
Lisätietoja: hanna.alaniska(at)oamk.fi

React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Ammatillisten opettajankoulutusten hakijamäärät nousussa

Tammikuussa haettiin jälleen ammatillisten opettajakorkeakoulujen vuoden 2021 yhteisessä haussa ammatillisiin opettajan-, opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutuksiin. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ammatillisen opettajakorkeakoulun osalta haussa olivat ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus.

Ammatillisen opettajankoulutuksen hakijamäärät kasvoivat edelliseen vuoden 2020 hakuun verrattuna valtakunnallisesti 5 % ja Oulussa 7,3 %. Hakijoita Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun (Amok) ammatilliseen opettajankoulutuksen 240 aloituspaikkaa tavoitteli yhteensä huimat 866 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita oli 654.

Opiskelijat valittiin ammatilliseen opettajankoulutukseen hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalakohtaisista tai erillisvalintaryhmien muodostamista valintatapajonoista. Hakupisteytys on valtakunnallinen ja siis sama kaikissa opettajakorkeakouluissa. Tänä vuonna ammatillisen opettajankoulutuksen haussa hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa vastaava koulutusala määräytyi uuden opintoalaluokituksen mukaisesti. Koulutusala määräytyy mukaillen Tilastokeskuksen käyttämää kansallista koulutusluokitusta 2016. Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen.

 

Eniten hakijoita Ouluun oli sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilta, kauppa- ja oikeustieteistä sekä tekniikan aloilta. Aloituspaikkoja oli tänä vuonna tarjolla eniten sosiaali- ja terveysalalle sekä tekniikan aloille, joihin kumpaankin sijoittui noin 20 % aloituspaikoista.

Amokissa tarjotaan osaamisperusteista opettajankoulutusta verkko- ja monimuoto-opintoryhmissä, mikä mahdollistaa opiskelun myös toiselta paikkakunnalta. Hakijoita Oulun ammatilliseen opettajakorkeakouluun olikin ympäri Suomea sekä Suomen rajojen ulkopuolelta. Tänä vuonna aloittavista opiskelijoistamme yli kolmasosa tulee kuitenkin Oulun alueelta ja lähikunnista. Oulun jälkeen eniten opiskelijoita Amokin ammatilliseen opettajankoulutukseen hakeutui Lapin ja Kainuun alueelta. Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu profiloituukin vahvasti Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttajana. Ammatillinen opettajankoulutus on 60 opintopisteen kokonaisuus, joka on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajaksi aikoville. 

Amokin ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen hakijoita oli yhteensä 179, joista 143 oli ensisijaisia. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoden 2019 hakuun verrattuna 10 %. Aloituspaikkoja ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen Ouluun oli tänä vuonna 20. Opiskelijat valittiin koulutukseen varatuille opiskelupaikoille hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Hakupisteytys on myös opinto-ohjaajankoulutuksessa valtakunnallinen. Pisteraja opinto-ohjauksen koulutukseen nousi tänä vuonna Oulussa korkeimmalle. Myös opinto-ohjaajankoulutukseen Ouluun ammatilliseen opettajakorkeakouluun hakeneista valtaosa tulee Pohjois-Suomesta.

 

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus on 60 opintopisteen laajuinen jatkokoulutus opettajille, josta saa kelpoisuuden opinto-ohjauksen tehtäviin eri kouluasteille. Amokissa myös opinto-ohjauksen koulutuksessa opiskelu on osaamisperusteista. Tänä keväänä opinto-ohjauksen opinnot aloittaneet opiskelevat sekä lähi- että etäopiskeluna, itsenäisesti ja opintopiirissä työskennellen sekä omassa työssä ja ohjauksen harjoitteluissa

Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu kouluttaa vuosittain noin 250 ammatillista opettajaa sekä parikymmentä ammatillista opinto-ohjaajaa tai erityisopettajaa. Ammatillinen erityisopettajankoulutus ja opinto-ohjaajankoulutus ovat tarjolla aina vuorotellen joka toinen vuosi Oulussa. Ammatillisia opettajankoulutuksia järjestävät Oamkin lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) sekä Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen järjestetään seuraavan kerran tammikuussa 2022 Opintopolku -palvelussa. Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulusta seuraavassa haussa mukana ovat ammatillinen opettajankoulutus sekä erityisopettajankoulutus.

Lisätietoa koulutuksista, opiskelusta Amokissa ja opiskelijavalinnoista löydät verkkosivuiltamme www.oamk.fi/amok