Ylempi AMK, Data Analytics and Project Management

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto-ohjelma Degree Programme in Data analytics and project management
Aloituspaikat 40
Opetusjärjestelyt Opinnot tarjotaan verkko-opetuksena. Opinnot toteutetaan etänäopetuksena (sovittuina aikoina: ma-to klo 17.30–21.00) sekä ajasta ja paikasta riippumattomina verkko-opintoina.

Tutkinto-ohjelman aloituspäivä ja lukuvuoden 2022–2023 ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika 5.–19.1.2022 klo 15.00
Koulutus alkaa Syksy 2022

Tutkintokohtaiset lisätiedot ja pohjakoulutusvaatimukset

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto (20 aloituspaikkaa)

Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK)/Master of Business Administration (MBA)

Laajuus/kesto

90 op/1–2,5 vuotta

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • tradenomi (AMK), tietojenkäsittely tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto
  • filosofian maisteri/luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelytiede tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto
  • opistoasteen datanomi.

Lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus (työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa).

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 15.7.2022 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2022 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (20 aloituspaikkaa)

Tutkintonimike

Insinööri (ylempi AMK)/Master of Engineering (MEng)

Laajuus/kesto

60 op/1–2 vuotta

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • tekniikan alan korkeakouIututkinto
  • tekniikan alan opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus (työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa).

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 15.7.2022 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2022 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Valinnan pisteytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Hakukohteeseen ei ole erillistä valintakoetta, vaan ennakkotehtävä korvaa sen. Ennakkotehtävä sisältää seuraavat osiot:

  • saatekirje
  • ansioluettelo
  • kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä laaditaan englannin kielellä ja kielitaito arvioidaan ennakkotehtävän perusteella.. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 (minimipistemäärä hyväksyntään 20 pistettä). Ennakkotehtävä liitetään yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköisen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 26.1.2022 klo 15 mennessä.

Saatekirje (max 500 sanaa)

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden tai useamman työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä data analytiikan tai tiedolla johtamisen käytänteiden kehittämiseen. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9001
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Koulutuspäällikkö, Tietotekniikka
050 3174652


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Tietojenkäsittely
050 5658502