Ylempi AMK, Data Analytics and Project Management

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto-ohjelma Degree Programme in Data analytics and project management
Aloituspaikat 25
Opetusjärjestelyt

Opetus järjestetään verkossa pääsääntöisesti kolmena arki-iltana viikossa kello 17.30.-21.00. Verkossa tapahtuvan opetuksen lisäksi lähiopetusta voi olla lukukausien alussa 1-2 päivää (pe/la). Lähiopetuspäivät järjestetään Oulussa. Niihin osallistuminen on suositeltavaa mutta ei pakollista. Osa opetuksesta järjestetään yhdessä muiden Oamkin Master-tutkinto-ohjelmien kanssa.

Oamkin Master-tutkintojen yhteiset aloituspäivät ja lukuvuoden 2021-2022 ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika 7.–20.1.2021 klo 15.00
Koulutus alkaa Syksyllä 2021

Tutkintokohtaiset lisätiedot ja pohjakoulutusvaatimukset

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto (15 aloituspaikkaa)

Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK)/Master of Business Administration (MBA)

Laajuus/kesto

90 op/1–2,5 vuotta

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • vähintään 210 opintopisteen laajuinen korkeakoulututkinto liiketalouden tai luonnontieteiden alalta
  • opistoasteen merkomin tai datanomin tutkinto.

Lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 16.7.2021 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2021 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (10 aloituspaikkaa)

Tutkintonimike

Insinööri (ylempi AMK)/Master of Engineering (MEng)

Laajuus/kesto

60 op/1–2 vuotta

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • vähintään 240 opintopisteen laajuinen tekniikan korkeakouIututkinto
  • opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen insinöörin tutkinto.

Lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 16.7.2021 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2021 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Valinnan pisteytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävä sisältää seuraavat osiot:

  1. Saatekirje
  2. Ansioluettelo
  3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä laaditaan englannin kielellä ja kielitaito arvioidaan ennakkotehtävän perusteella.. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 (alin hyväksyttävä pistemäärä 20 pistettä). 

Ennakkotehtävät liitetään yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköisen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 27.1.2021 klo 15 mennessä.

Saatekirje (max 500 sanaa)

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden tai useamman työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä data-analytiikan tai tiedolla johtamisen käytänteiden kehittämiseen. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 010 192 000
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Koulutuspäällikkö, Tietojenkäsittely
050 5763194