Kulttuurialan ylempi AMK / Master of Culture and Arts, Education Entrepreneurship

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto / Master of Culture and Arts
Tutkintonimike Medianomi (ylempi AMK)
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Tanssinopettaja (ylempi AMK)

Tutkintonimike määräytyy pohjakoulutuksen ja tutkintoon tehtävän kehittämistehtävän mukaan.
Laajuus/kesto 60 op / 1–2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Degree programme in Education Entrepreneurship
Aloituspaikat 25
Opetusjärjestelyt Opetus toteutetaan pääosin verkko- ja etäopetuksena. Lisäksi järjestetään 2-4 lähiopetusjaksoa Oulussa. Lähiopetusjaksot toteutetaan lukuvuoden aikana myöhemmin ilmoitettavina ajankohtia ja ne alkavat Oulussa kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisella lähiopetusjaksolla kesällä.
Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika 4.–18.1.2023 klo 15.00
Koulutus alkaa Syksy 2023

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • korkeakoulututkinto (Suomessa tai ulkomailla suoritettu)
  • Suomessa suoritettu opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu  14.7.2023 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2023 mennessä.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

 

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella.

Ennakkotehtävä

Hakijalta edellytetään haastatteluun osallistumiseksi seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

  • saatekirje
  • ansioluettelo
  • kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävät laaditaan englannin kielellä. Ennakkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävät liitetään yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 25.1.2023 klo 15 mennessä. Tarvittaessa dokumentti voi sisältää linkkejä esimerkiksi videoihin tai kotisivulle. Linkkien toimivuus on hakijan vastuulla.

Saatekirje (min 600 sanaa)

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (min 600 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden tai useamman työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehittämistehtävä on myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön alustava aihe (tai sen osa), jonka kuitenkin voi muuttaa opintojen aikana tarvittaessa. Kehityskohteen tulee liittyä innovatiiviseen koulutuksen kehittämiseen. Suunnitelmassa tulee olla tehtävän toteuttamiseen tarvittavien toimien kuvaus ja aikataulu. Lisäksi tulee kertoa jo toteutetut toimenpiteet, jos jotain on jo tehty. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma.

Haastattelu

Haastatteluun kutsutaan korkeintaan kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden ennakkotehtävän perusteella. Kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtainen haastatteluaika maalis-huhtikuulle 2023.

Haastattelun pisteytys on 0-100 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava haastattelusta vähintään 20 pistettä. Hakijan englannin kielen taito arvioidaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella.

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9001
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Lehtori, Viestintä
040 5547337