Hitsausala, YAMK

Opiskele hitsausalan huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK) auttaa sinua etenemään urallasi esimies- ja asiantuntijatehtäviin tai perustamaan oman yrityksen. Insinööri (YAMK) voi työskennellä johtotehtävissä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina.

Hitsausalan huippuosaajaksi

Teräsrakenteiden CE-merkintävaatimus edellyttää, että hitsaustoimintojen koordinointi on järjestetty yrityksessä asiaankuuluvalla tavalla yrityksissä. Tähän tehtävään IWS-koulutus antaa peruspätevyyden. Hitsausalan YAMK-koulutukseemme mahdollistaa sinulle IWS-pätevöitymisen, hitsausneuvojan ja hitsauskoordinoijan tehtäviin.

Nopeasti muuttuva työelämä tarvitsee uudenlaista osaamista. Digitaalisuus, palvelusektorin ja yrittäjyyden kasvu sekä kansainvälinen kilpailu haastavat liike- ja työelämän. Hitsausalan tutkinto-ohjelmassa kehität strategista ajatteluasi, henkilöstöjohtamisen osaamistasi sekä kasvat esimiehenä ja asiantuntijana. Voit myös hyödyntää opintoja oman yritysideasi tai yrityksesi kehittämisessä.

Valmistuttuasi (Insinööri YAMK) osaat myös suunnitella työyhteisön viestintää. Kehität liiketoimintaa ja liiketoimintaprosesseja asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lainsäädännön vaatimukset ja mahdollisuudet.

Koulutus antaa valmiudet muun muassa hitsausalan johto- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi kykenet:

 • tunnistamaan innovointi- ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia hitsausalalla
 • suunnittelemaan, testaamaan ja toteuttamaan hitsausalan kehittämisprojekteja
 • toimimaan aktiivisesti kehittämistehtävissä eri sidosryhmien kanssa
 • kokoamaan ammatillisia verkostoja.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Master-koulutuksemme rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Jos sinulla on jo aiemmin hankittua osaamista, esimerkiksi IWS tai IWE, osaamisesi tunnistetaan ja tunnustetaan.

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon (60 op) sisältyvät opinnot ovat:

 • Ammatillisen erikoistumisen opinnot 15 op
 • Monialaiset opinnot (15 op) seuraavista teemoista: 
  • Johtamisosaaminen, liiketoimintaosaaminen sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen
  • Vapaasti valittavia opintoja (10 op), esimerkiksi:
  • Strategia, henkilöstö- ja projektijohtaminen 5 op
  • Palvelumuotoilu 5 op
  • Hankintaosaaminen 5 op
  • Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op
  • Yrittäjyys 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opiskele insinöörin YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Ammatilliset erikoistumisopinnot (15 op) sisältävät opiskelijan omista tavoitteista riippuen enintään seitsemän lähipäivää keväällä ja neljä syksyllä. 

Valinnaiset opinnot sisältävät lähipäivän kerran kuukaudessa ja siihen voit osallistua myös verkon välityksellä (valinnaisissa kolme opintojaksoa = kolme lähipäivää koko tutkinnon valinnaisissa opinnoissa). Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä. Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen ja ryhmätöihin.

YAMK-opinnoissa verkostoidut sekä tekniikan että muiden alojen YAMK-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijoita. Monialaisissa tiimeissä pääset perehtymään strategiaan ja henkilöstöjohtamiseen, palvelumuotoiluun, hankintaosaamiseen, yrittäjyyteen, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, projektin johtamiseen sekä myynti- ja asiakasosaamiseen.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä sekä esimiehenä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Osaat toimia myös projektipäällikkönä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yrittäjänä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • Konepajapäällikkö
 • Laatupäällikkö
 • Laatuinsinööri
 • Hitsauskoordinoija
 • Projektipäällikkö

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Osaamisteemojen sisällä käsitellään kansainvälisyyteen liittyviä aihealueita, kuten kansainvälistä viestintää ja henkilöstöjohtamista sekä kansainvälistyvän yrityksen markkinointia.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja Ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Opintojen aikana on mahdollista suorittaa IWS-pätevyys.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen  ammattikorkeakoulun opinnoista.

Lue opiskelijoiden tarinoita