Insinööri (ylempi AMK), hitsausala

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 60 op / 1-2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Hitsausalan tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 20
Opetusjärjestelyt Opinnot koostuvat verkko- ja etäopetuksesta sekä lähiopetusjaksoista Oulussa. Tutkintossa voi opiskella IWS-pätevyyden ja sen saavuttaminen pohjautuu osittain lähiopetukseen. Lähiopetusjaksot toteutetaan lukuvuoden aikana, alkaen aloituspäivistä. Ammatillisen erikoistumisen opinnot sisältävät sekä lähiopetusta että etäopetusta. Valinnaiset opinnot pohjautuvat etäopetukseen. Kuukausittaiset videokokoukset (3 h/kuukausi) tukevat opintojen etenemistä, erityisesti opinnäytetyön
kirjoittamista.
Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika 2.–16.9.2020 klo 15.00
Koulutus alkaa 16.1.2021
Muuta Opetussuunnitelma Opinto-oppaassa.

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään 240 opintopisteen laajuinen tekniikan korkeakoulututkinto tai opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen insinöörin tutkinto.

Hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittu työkokemus.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 4.12.2020 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.12.2020 mennessä.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Valinnan pistetytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Tutkinto-ohjelmassa ei ole valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävä sisältää kolme osa-aluetta:
1. Motivaatiokirje
2. Ansioluettelo
3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä, minimivaatimus 20 pistettä. Hyväksytty ennakkotehtävä sisältää kaikki kolme osa-aluetta. Em. dokumentit liitetään sähköiselle hakulomakkeelle yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina viimeistään 23.9.2020 klo 15.00.

Motivaatiokirje (max 500 sanaa)

Kirjeen tarkoitus on kertoa hakijasta, hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä hitsausalan toiminnan kehittämiseen. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 010 192 000
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tuntiopettaja, Tutkintovastaava, Lehtori, Konetekniikka
040 6307641


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Projektipäällikkö, Konetekniikka
040 6452239