Tradenomi (ylempi AMK), johtaminen ja työhyvinvointi

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Tradenomi (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 90 op / 1–2,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Johtamisen ja työhyvinvoinnin tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 30
Opetusjärjestelyt

Kontaktiopetus järjestetään perjantaisin klo 8–16 noin kerran kuukaudessa, ja siihen voi osallistua etänä. Koulutuksen alussa (tammikuu) ja aikana järjestetään  muutamia lähipäiviä, joihin opiskelijan edellytetään osallistuvan. Nämä päivät ilmoitetaan hyvissä ajoin. Ohjauksia ja pienryhmätyöskentelyä pidetään verkossa arki-iltaisin klo 16 jälkeen.

Opinnot ovat ylempiä korkeakouluopintoja, mikä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä.

Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika 4.–14.9.2023 klo 15.00
Koulutus alkaa Tammikuu 2024

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

 • tradenomi (AMK)
 • muu korkeakoulututkinto, joka sisältää tai jonka lisäksi on suoritettu 40 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja
 • opistoasteen merkonomin tutkinto.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa sekä ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 1.12.2023 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.12.2023 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Valinnan pisteytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Hakukohteeseen ei ole erillistä valintakoetta, vaan ennakkotehtävä korvaa sen. Ennakkotehtävästä voi saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Jokainen ennakkotehtävän osio on suoritettava hyväksytysti. Tasapistetilanteessa hakijoiden hakutoivejärjestys ratkaisee. 

Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 21.9.2023 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

Ennakkotehtävän ohjeet

Laadi suomenkielinen esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteutettavasta johtamisen tai työhyvinvoinnin kehittämistehtävästä omalle alallesi. Käytä riviväliä 2, kirjasinkokoa 12 ja reunamarginaalia 3 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo. Esseen kokonaispituus on 600–700 sanaa: kaikki sanat lasketaan, mukaan lukien lähdeluettelo. Kirjoita ylä- tai alatunnisteeseen nimesi.

Opinnäytetyö toteutetaan hakijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai omassa yrityksessä. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita.

Suunnitelman laatimisessa täytyy hyödyntää teosta Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014 tai uudempi. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro. Käytä lisäksi vähintään kahta johtamiseen tai työhyvinvointiin liittyvää artikkelia tai teosta.   

Ohjeet esseen kirjoittamista varten:  

 1. Rajaa ja otsikoi ennakkotehtäväsi osuvasti. 
 2. Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva johtamisen ja työhyvinvoinnin tutkinto-ohjelman opinnäytetyön aihe ja miksi se on tärkeää sinulle ja kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Perustele, miksi valitset tämän kehittämistehtävän opinnäytetyösi aiheeksi. 
 3. Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa, kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen?Kuinka pystyt käyttämään kehittämistehtävään työaikaa tai omaa aikaasi?

Esseestä saatava maksimipistemäärä on 100 pistettä. Kokonaispituuden ylityksestä vähennetään 10 pistettä.

Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat arviointikohteet:

 • kehittämiskohteen rajaus ja sen määrittely käsitteellisesti, hakijan perehtyneisyys kehitettävään alueeseen kirjallisuuden avulla ja kehittämistehtävän hyödyllisyys organisaation kannalta (maksimi 25 pistettä) 
 • aiheen soveltuvuus alan ja tutkinto-ohjelman opinnäytetyöksi (maksimi 10 pistettä)
 • lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 30 pistettä) 
 • hakijan motivoituneisuus ja ajankäyttö (maksimi 15 pistettä) 
 • esseen rakenne ja oikeakielisyys (maksimi 20 pistettä).

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9002
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Liiketoiminta ja luonnonvara-alat
040 1415261Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Liiketoiminta ja luonnonvara-alat
050 5298364