Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 90 op / 1–2,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat

35 (ks. suuntautumisvaihtoehdot)

Opetusjärjestelyt

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on noin yksi kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä. Koulutuksessa on myös lähiopetusjaksoja, joihin osallistuminen määräytyy opintojaksovalintojen perusteella. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa.  

Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta. 

Master-tutkintojen yhteiset aloituspäivät ja lukuvuoden 2021-2022 lähiopetuspäivät: 26.–27.8.2021, 17.9.2021, 8.10.2021, 12.11.2021, 10.12.2021, 14.1.2022, 11.2.2022, 18.3.2022, 8.4.2022, 6.5.2022.

Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 17.–31.3.2021 klo 15.00
Koulutus alkaa 26.8.2021

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on ensihoitaja (AMK), kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai vastaava aiempi opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 16.7.2021 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2021 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Suuntautumisvaihtoehdot

Koulutuksessa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa:

  • Laajavastuinen kliininen hoitotyö, 20 aloituspaikkaa
  • Mielenterveys- ja päihdetyö, 10 aloituspaikkaa
  • Palliatiivinen hoito, 5 aloituspaikkaa

Suuntautumisvaihtoehto valitaan jo hakuaikana. Suuntautumisvaihtoehdon valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Suuntautumisvaihtoehdon toteutuminen edellyttää riittävää opiskelijamäärää.

Valinnan pisteytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Valinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Nollan saaminen yksittäisestä arviointikohteesta johtaa ennakkotehtävän hylkäämiseen. Tasapistetilanteessa hakijoiden hakutoivejärjestys ratkaisee.

Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 7.4.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen. 

Ennakkotehtävän ohjeet

  1. Määrittele tutkimuksellista kehittämistoimintaa.

  2. Tunnista ja kuvaa hakemaasi tutkinto-ohjelman alaan liittyvä (kliininen hoitotyö valitsemasi suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti) tulevaisuuden kehittämishaaste ja määrittele sitä koskevat käsitteet.

  3. Suunnittele ja kuvaa lähdekirjallisuutta käyttäen kehittämisprosessi, jolla vastataan tunnistamaasi kehittämishaasteeseen.

  4. Otsikoi aiheesi sisällön mukaan.  

  5. Jäsennä tehtäväsi seuraavasti: Johdanto, Asian käsittely ylä- ja alaotsikoin, Pohdinta.

  6. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja lähdeluetteloon hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.

  7. Tehtävän aiheen käsittelyn pituus enintään 6 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5, mukaan ei lasketa kansilehteä, sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa).   

Hyödynnä esseessäsi seuraavia lähteitä:   

Essee on kirjoitus annetusta aiheesta perustuen kirjallisiin lähteisiin. Esseen esittämistapa on pohdiskeleva ja vertaileva. Tekstin tulee edetä loogisesti. Siinä yhdistyvät oma ajattelu ja lähteenä käytetty kirjallisuus. Esseessä on tärkeää esittää aiheen kannalta olennaista tietoa kirjallisia lähteitä ja omia ajatuksia yhdistellen (synteesi). Olennaista on omakohtainen sanottava ja aiheen problematisointi, jotka erottavat esseen referaatista.  

Lisätietoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 010 192 000
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tiimipäällikkö, Yliopettaja, Sosiaali- ja terveysalat, yhteiset
050 9135979


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Hoitoalat 1
050 3607446