Maaseudun kehittäminen, YAMK

Opiskele maaseudun kehittämisen huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK) edistää uraasi asiantuntija- ja esimiestehtäviin tai oman yrityksen perustamiseen. Agrologi (YAMK) työskentelee erilaisissa maaseudun kehittämisen asiantuntijatehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palveluksessa. Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina.

Maaseudun kehittämisen huippuosaajaksi

Nopeasti muuttuva työelämä tarvitsee uudenlaista osaamista. Digitaalisuus, kestävä kehitys, hyvinvointi sekä bio- ja kiertotalous haastavat työ- ja liike-elämää. Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität strategista ajatteluasi, asioiden ja henkilöiden johtamisen osaamistasi sekä kasvat esimiehenä ja asiantuntijana.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi tunnistat maaseudun elinvoimaisuuden mahdollisuuksia muutoksessa ja kehität niitä asiakaslähtöisesti. Toimit yhteistoiminnallisesti maaseudun innovaatioverkostoissa ja hyödynnät osaamistasi organisaation, oman yritysideasi ja/tai yrityksesi kehittämiseen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Master-koulutuksemme rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti kolmeen osaamisteemaan:

 • johtamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden. Minkälaista osaamista tarvitset nyt ja tulevaisuudessa?

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon (60 op) sisältyvät opinnot ovat:

 • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja 10 op
 • Opiskelija valitsee yhteensä 15 op monialaisista vaihtoehtoisten opintojen osaamisteemoista, joita ovat johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen
 • Vapaasti valittavia opintoja 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opiskele  YAMK-tutkinto verkossa 

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäivä on noin kerran kuukaudessa ja siihen voit osallistua myös verkon välityksellä. Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä. Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen ja ryhmätöihin.

YAMK-opinnoissa verkostoidut eri alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita. Monialaisissa tiimeissä pääset perehtymään strategiaan ja henkilöstöjohtamiseen, palvelumuotoiluun, hankintaosaamiseen, yrittäjyyteen, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, projektin johtamiseen sekä myynti- ja asiakasosaamiseen.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä ja esimiehenä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Osaat toimia projektipäällikkönä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yrittäjänä.

Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi

 • erityisasiantuntija
 • kehityspäällikkö
 • projektipäällikkö
 • maaseutuasiamies
 • maaseutupäällikkö
 • tiimipäällikkö.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu 

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet 

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu 

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Opiskelijatarinoita

Lue Aino Keräsen blogikirjoitus "Intohimona opiskelu" Taidon äänestä. 

Oamk-podcast: maaseudun kehittämisen koulutus

Luonnonvara-alan YAMK-tutkinnossa yhdistyvät maaseudun ja esimiestaitojen kehittäminen

Podcastin kuuntelu sivulla tallentaa selaimeesi Spotifyn markkinointiin liittyviä evästeitä.