Printed Intelligence

(Ei ole kevään 2019 yhteishaussa!)

Painettavan älykkyyden sovellusalueille ja valmistukseen on syntynyt viime vuosina useita tekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä ja alan erityisosaajista on pulaa ympäri maailman. Koulutus tuottaa monialaisia osaajia yritysten tarpeisiin erityisesti tuotekehitykseen ja valmistukseen, joka hyödyntää painettavan elektroniikan valmistustekniikoita. Opiskelijat oppivat painetun älykkyyden viimeisimmän kehityksen ja käytettävät tekniikat. Opinnot toteutetaan pääsin verkossa ja opetuskieli on englanti.

Painettava älykkyys

Tulevaisuudessa useissa esim. elektronisissa, terveysteknologian ja rakentamisen tuotteissa tulee olemaan painettua elektroniikkaa. Uudet teknologiat tuovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia tutkinnon suorittaneille. Painettavaa tekniikkaa hyödyntävät useat toimialat, kuten rakennus-, hyvinvointi- ja terveysteknologia. Painettua älyä on esimerkiksi antureissa, pikadiagnostiikassa ja älyvaatteissa. Opiskelijat oppivat painetun älykkyyden viimeisimmän kehityksen ja käytettävät tekniikat.

Tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa, joka korostuu etenkin ammatillisen erikoistumisen opintojen toteutuksessa. Opiskelija vastaa reaalimaailman ongelmiin perustuvan kehittämishankkeen suunnittelusta, testauksesta sekä toteutuksesta ja kasvaa näin itsenäisenä innovoijana.

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi tuotekehitys-, projekti- tai tuotantopäällikkönä.