Insinööri (ylempi AMK), rakennusprojektin tehokas johtaminen

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 60 op / 1–2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Rakennusprojektin tehokkaan johtamisen tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 20
Opetusjärjestelyt Koulutus koostuu kuudesta viiden opintopisteen laajuisesta opintomoduulista sekä 30 opintopisteen kehitystehtävästä. Moduulin lähiopetuspäivät pe–la 2–3 pv/moduuli. Koulutus toteutetaan siten, että töiden tekeminen on mahdollista opiskelujen ohella. Lähipäivien määrä tulee olemaan n. 1–2 krt/kuukausi. Opinnot toteutetaan lähipäivien aikana annettavana lähiopetuksena sekä verkko- ja etäopetuksena.
Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika 31.8.–14.9.2022 klo 15.00
Koulutus alkaa Tammikuu 2023

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on:

  • rakennusalan insinööri (AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen rakennusalan insinööritutkinto
  • rakennusarkkitehti (AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen rakennusarkkitehtitutkinto
  • vastaava ulkomailla suoritettu rakennusalan korkeakoulututkinto.

Lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus rakennusalalta.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus, jos työkokemus on vaaditulta alalta.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 2.12.2022 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.12.2022 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Valinnan pisteytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Tutkinto-ohjelmassa ei ole valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Tasapistetilanteessa hakutoivejärjestys ratkaisee.

Ennakkotehtävä sisältää kolme osa-aluetta: 
1. Motivaatiokirje
2. Ansioluettelo
3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä, minimivaatimus 20 pistettä. Hyväksytty ennakkotehtävä sisältää kaikki kolme osa-aluetta. Em. dokumentit liitetään sähköiselle hakulomakkeelle yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina viimeistään 21.9.2022 klo 15.00.

Motivaatiokirje (max 500 sanaa)

Kirjeen tarkoitus on kertoa hakijasta, hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä rakennusprojektin johtamiseen. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävän tulisi olla opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe. Aihetta on mahdollista tarkentaa tai muuttaa opintojen aikana. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9002
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Tekniikka ja luonnonvara-ala, yhteiset
040 6307641


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Rakentamis-, yhdyskunta- ja talotekniikka, energia- ja ympäristötekniikka
050 5680379