Robotiikka, YAMK

Opiskele robotiikan huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Robotiikan ylempi ammattikorkeakoulututkintomme on suunniteltu insinööreille, jotka työskentelevät alan asiantuntijatehtävissä, keskijohdossa, myynnissä tai opetuksessa. Käytännönläheisessä koulutuksessa kehität strategista ajatteluasi, henkilöstöjohtamisen osaamistasi sekä kasvat esimiehenä ja asiantuntijana. Robotiikan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta (insinööri ylempi AMK) saat tietotaitoa yritystoiminnan kehittämiseen robotiikan avulla. Opiskelet insinöörin ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti pääosin verkossa.

Robotiikan asiantuntijaksi 

Nopeasti muuttuva työelämä tarvitsee uudenlaista osaamista. Liike- ja työelämää haastavat esimerkiksi digitaalisuus, palvelusektorin muutokset ja kansainvälinen kilpailu. Käytännönläheisestä robotiikan tutkinto-ohjelmasta saat osaamista tarjota ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin.

Koulutuksessa sovellat käsitteitä ja teoreettista tietoa työelämän eri tilanteissa. Opintojen aikana laadit robotisointisuunnitelman autenttiseen käyttökohteeseen ja selvität robotisoinnin kustannuksia yrityksen strategian kannalta.

Robotiikan ylempi ammattikorkeakoulututkintomme (insinööri YAMK) rakentuu osaamisperustaisuudelle. Rakennat itsellesi osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.  Jos sinulla on jo aiemmin hankittua osaamista robotiikasta, tunnistamme ja tunnustamme sen. Valitsemme koulutuksen opiskelijoiksi oman alansa tuntevia ammattilaisia, joilla on hyvät edellytykset toteuttaa robotiikan investointisuunnitelma.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Opiskelet osan opinnoistasi yhdessä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa ja pääset verkostoitumaan myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Voit valita opintoja myös muista konetekniikan ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista, kuten Lean-johtamisesta sekä hitsaus- sekä autoaloilta.

Katso, miten robotiikkaa hyödynnetään Posion keramiikkatehtaalla

Robotiikan tutkinto-ohjelmaan (60 op) sisältyvät opinnot

 • Ammatillisen erikoistumisen opinnot 15 op
  • Robotiikka 5 op
  • Robotin käyttöönotto 5 op
  • Robotti tuotannossa 5 op
 • Monialaiset opinnot (15 op) seuraavista teemoista: 
  • Johtamisosaaminen, liiketoimintaosaaminen sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen
  • Vapaasti valittavia opintoja (10 op), esimerkiksi:
  • Strategia, henkilöstö- ja projektijohtaminen 5 op
  • Palvelumuotoilu 5 op
  • Hankintaosaaminen 5 op
  • Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op
  • Yrittäjyys 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opiskele robotiikan YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on 1–2 kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä.  Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä.  Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista,  aktiivista itsenäistä työskentelyotetta sekä valmiutta osaamisen jakamiseen ja ryhmätöihin.

Opinnäytetyö eli Master-työ   

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa. Opinnäytetyön voi tehdä yksin, parityönä tai muutaman opiskelijan ryhmänä. Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja. 

Mitä robotiikan asiantuntija tekee?

Valmistuttuasi insinööriksi (YAMK) osaat

 • tunnistaa innovointi- ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia eri toimialoilla robotiikkaa hyödyntäen
 • suunnitella, testata ja toteuttaa joustavan automaation kehittämisprojekteja
 • toimia aktiivisesti kehittämistehtävissä eri sidosryhmien kanssa
 • koota ammatillisia verkostoja.

Ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi

 • tuotantopäällikkö
 • tuotantojohtaja
 • projektipäällikkö
 • kehityspäällikkö.

Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella työyhteisön viestintää. Kehität liiketoimintaa ja liiketoimintaprosesseja asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lainsäädännön vaatimukset. Robotiikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on myös näyttöä analysointikyvystäsi sekä kokemusta alan vaativasta kehitysprojektista.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta. 

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu 

Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä, hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua Oamkin kansainväliseen hankkeeseen.  

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet   

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7).  Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja Ammatillisessa opettajankoulutuksessa.    

Avoin ammattikorkeakoulu   

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.  

Lue koulutuksesta lisää

 • Robotiikan YAMK-tutkinto mahdollistaa työn tuotannon etulinjassa

  Robotiikan YAMK-tutkinto mahdollistaa työn tuotannon etulinjassa Robotiikan asiantuntijoiden kasvava kysyntä tuo Oamkiin uuden robotiikan YAMK-tutkinnon. Tutkinto sopii erityisesti teollisesta tuotannosta vastaaville, yrittäjille sekä robotiikasta...

 • Robotiikan opintoihin kasvattamaan asiantuntijuutta

  Robotiikan opintoihin kasvattamaan asiantuntijuutta Robotiikkaa Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Jaana Kokko on nauttinut erityisesti opintojen joustavuudesta. Jaana suosittelee opintoja lämpimästi kaikille vähänkään robotiikasta...

Lue lisää robotiikasta

Robotiikalla joustavaa automaatiota Oulun talousalueelle

Robotti ratkomassa koneistajapulaa