Tradenomi (ylempi AMK), taloushallinnon kehittäminen

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Tradenomi (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 90 op / 1–2,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Taloushallinnon kehittämisen tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 30
Opetusjärjestelyt Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Lähiopetuspäivä on kerran kuukaudessa ja siihen voi osallistua myös verkon kautta. Osa opetuksesta järjestetään yhdessä muiden Oamkin Master-tutkinto-ohjelmien kanssa, jossa keskeistä on monialainen opiskelu. Opinnot ovat ylempiä korkeakouluopintoja, mikä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä.

Monialaisten ja koulutusalakohtaisten opintojen lähiopetus järjestetään perjantaisin: 26.–27.8.2021 (aloituspäivät), 17.9.2021, 8.10.2021, 12.11.2021, 10.12.2021, 14.1.2022, 11.2.2022, 18.3.2022, 8.4.2022, 6.5.2022. Tutkinto-ohjelmakohtaiset taloushallinnon opinnot pidetään torstai-iltaisin 1–2 kertaa kuukaudessa. Lähipäiviin voi osallistua myös etänä.
Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika 17.–31.3.2021 klo 15.00
Koulutus alkaa 26.8.2021
Muuta Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • korkeakoulututkinto, joka sisältää tai jonka lisäksi on suoritettu 40 opintopistettä taloushallinnon/laskentatoimen korkeakouluopintoja
  • opistoasteen laskentatoimen merkonomin tutkinto.

Lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus taloushallinnon/laskentatoimen alalta.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 16.7.2021 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2021 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Valinnan pistetytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Valinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Nollan saaminen yksittäisestä arviointikohteesta johtaa ennakkotehtävän hylkäämiseen. Tasapistetilanteessa hakijoiden hakutoivejärjestys ratkaisee.

Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 7.4.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen. 

Ennakkotehtävän ohjeet

Laadi suomenkielinen esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteutettavasta taloushallinnon alaan liittyvästä kehittämistehtävästä. Käytä riviväliä 2, kirjasinkokoa 12 ja reunamarginaalia 3 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo. Esseen kokonaispituus on 600–700 sanaa: kaikki sanat lasketaan. 

Opinnäytetyö toteutetaan hakijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai omassa yrityksessä.  

Suunnitelman laatimisessa täytyy hyödyntää teosta Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro. Käytä lisäksi vähintään kahta aiheeseesi liittyvää lähdettä, kuten artikkelia ja/tai kirjaa. 

Ohjeet esseen kirjoittamista varten:   

  1. Rajaa ja otsikoi ennakkotehtäväsi osuvasti.  
  2. Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva taloushallinnon kehittämisen tutkinto-ohjelman opinnäytetyön aihe ja miksi se on tärkeää sinulle ja kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Perustele, miksi valitset tämän kehittämistehtävän opinnäytetyösi aiheeksi. 
  3. Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa, kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen?  

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Kokonaispituuden ylityksestä vähennetään 15 pistettä. Nollan saaminen yksittäisestä arviointikohteesta johtaa ennakkotehtävän hylkäämiseen.      

Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat arviointikohteet:   

  • kehittämiskohteen rajaus ja sen määrittely käsitteellisesti, hakijan perehtyneisyys kehitettävään alueeseen kirjallisuuden avulla ja kehittämistehtävän hyödyllisyys organisaation kannalta (maksimi 25 pistettä)
  • aiheen soveltuvuus tutkinto-ohjelman opinnäytetyöksi (maksimi 5 pistettä)
  • lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 35 pistettä)
  • hakijan motivoituneisuus (maksimi 15 pistettä)
  • esseen rakenne ja oikeakielisyys (maksimi 20 pistettä).

Lisätietoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9002
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Liiketalous
050 5298364


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Liiketalous
040 1415370