Water and Environmental Management

(Ei ole kevään 2019 yhteishaussa!)

Vesi- ja ympäristöjohtamisen koulutus antaa valmiuksia vesi- ja ympäristöjohtamiseen. Koulutus vahvistaa käytännön ymmärrystä vesi- ja ympäristöteknologian käsitteistä korostaen erityisesti veden, maan ja ilman vuorovaikutusta. Koulutus toteutetaan pääosin verkossa ja opetuskieli on englanti.

Vesi- ja ympäristöjohtaminen

Vesi- ja ympäristökysymykset huolestuttavat maailmanlaajuisesti sekä yksityistä että julkista sektoria. Ympäristöasioiden johtamisessa tarvitaan kokonaisvaltaista ja poikkitieteellistä näkemystä ja ymmärrystä kestävän kehityksen ja luonnonvarojen rationaalisen käytön periaatteista.

Vesi- ja ympäristöjohtamisen koulutuksesta saat tiedot uusimmista työkaluista, joita käytetään työskenneltäessä ympäristöjohtamisen projekteissa alan asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Koulutuksessa painotetaan myös kansainvälisten yhteyksien luomista, mikä on välttämätöntä työskenneltäessä monikansallisissa kehitystehtävissä.

Ammatillisen erikoistumisen opintojen tavoitteena on antaa uusinta ja syvällistä tietoa vesi- ja ympäristötekniikan alalta sekä parantaa valmiuksia toimia kehittämis- ja johtotehtävissä. Tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa. Opiskelija vastaa reaalimaailman ongelmiin perustuvan kehittämishankkeen suunnittelusta, testauksesta sekä toteutuksesta ja kasvaa näin itsenäisenä innovoijana. Opinnot toteutetaan pääosin verkko- ja etäopetuksena sekä intensiivijaksojen aikana annettavana lähiopetuksena.