Lisähaku: Insinööri (ylempi AMK) / Master of Engineering, Water and Environmental Management

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Insinööri (ylempi AMK) / Master of Engineering
Laajuus/kesto 60 op / 1–2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Degree Programme in Water and Environmental Management
Opetusjärjestelyt Opetus toteutetaan pääosin verkko- ja etäopetuksena ja kahden intensiiviopetusjakson aikana järjestettävänä lähiopetuksena. Opetuskieli on englanti. Tekniikan yleiset syventävät opinnot toteutetaan ajasta ja paikasta riippumattomana verkkototeutuksena. Ammatillisen erikoistumisen opinnot toteutetaan pääosin verkko- ja etäopetuksena, mutta niihin sisältyy intensiivijaksojen aikana annettavaa lähiopetusta.

Koulutus alkaa syyskuussa 1–2 viikon pituisella lähiopetusjaksolla. Opinnäytetyö aloitetaan ensimmäisen intensiivijakson aikana, jonka jälkeen sitä jatketaan itsenäisenä työskentelynä. Ohjausta voidaan antaa videoneuvotteluina. Keväällä järjestettävän toisen intensiivijakson aikana opinnäytetyö viimeistellään ja järjestetään tarvittaessa opintojaksojen lähiopetusta. 
Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika Lisähaku 2.–5.8.2021 klo 15.00
Koulutus alkaa Syksyllä 2021

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Korkeakoulututkinto rakennus-, kone-, ympäristö-, prosessi-, vesi- ja kemiantekniikan, kemian, ympäristöhygienian, ympäristötieteiden, geologian tai limnologian alalta TAI opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto edellä mainituilta aloilta.

Lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 30.8.2021 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2021 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Valinnan pistetytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävä sisältää seuraavat osiot:

1. Saatekirje
2. Ansioluettelo
3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä laaditaan englannin kielellä ja kielitaito arvioidaan näiden ennakkotehtävien perusteella. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 20 pistettä). 

Ennakkotehtävä liitetään yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 12.8.2021 klo 15 mennessä.

Saatekirje (max 500 sanaa)

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden tai useamman työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä asianomaisen toimialan toiminnan kehittämiseen. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9001
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Kehittämispäällikkö, Tekniikka yhteinen
040 6307641Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Rakennustekniikka, talotekniikka
050 5118139