Robocoast EDIH konsortio kantaa vastuuta Suomen teollisuuden uudistamisesta – Oamk mukana

Julkaistu: 7.6.2022 klo 14:16 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Euroopan komissio on valinnut Robocoast EDIH konsortion European Digital Innovation Hub:ksi eli EDIH-organisaatioksi. Suomeen valittiin yhteensä neljä EDIH-organisaatioita. Kaiken kaikkiaan komissio valitsi 283 hakemuksesta 136 EDIH-organisaatiota, jotka toimivat jatkossa koko EU:n kattavana osaamisverkostona. EDIH-organisaatioiden tehtävänä on toimia yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteenä, jonka kautta yritykset löytävät helposti tarvitsemansa osaamisen, koulutusta, asiantuntijaresursseja, kumppaneita, kehitysympäristöjä erityyppisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen ja toiminnan modernisointiin. Yrityksille tarjotaan apua myös rahoituksen hankintaan.

EDIH-palvelutoiminta rahoitetaan 50 % EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta (DEP), 30 % rahoituksesta tulee Business Finlandilta ja 20 % osuus rahoituksesta on operatiivisten toimijoiden omarahoitusta. Rahoituspäätös on kolmivuotinen, minkä jälkeen toiminnan vaikuttavuus evaluoidaan. Robocoast EDIH konsortion budjetti seuraavalle kolmelle vuodella on noin 3 094 000 euroa.

Robocoast EDIH konsortioon kuuluu 15 suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä 9 eri maakunnasta. Lisäksi Robocoast EDIH konsortio on verkottunut vahvasti niin muiden EDIH-organisaatioiden kuin myös palvelutoiminnan kannalta keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa kuten CSC, EEN, DIMECC, EIT Digital, Tieke ja Crazy Town. Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen. Robocoast EDIH konsortion koordinoinnista vastaa Prizztech Oy.

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on mukana Robocoast EDIH konsortiossa. Oamkin ehdottomana vahvuutena konsortiossa ovat drooniteknologia, testialueet ja laitteistot, Arctic Drone Labs Digital Innovation Hub ja ATI Center (Advanced Technologies for Industries -keskus). Robocoast EDIH konsortio välittää näitä keskeisiä resursseja niin suomalaisille kuin eurooppalaisille teollisuusyrityksille.

“Oulu on maailmanlaajuisesti tunnettu ICT -osaamisestaan, jota nyt hyödynnetään uusissa sovelluskohteissa. Oamkin osaaminen ja Robocoast EDIH tukevat digitalisaation edistämisen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2040 liikenteen poikkileikkaavia kehittämistavoitteita, jotka ovat kilpailukyky, päästövähennystavoitteet ja saavutettavuus”, sanoo Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju.

TEM:n TKI-tiekartassa kuvattujen strategisten kehittämiskohteiden toimenpiteet kuten yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa solmitut ekosysteemisopimukset tukevat hyvin EDIH-organisaatioiden toiminnalle asetettuja tavoitteita. EDIH-organisaatiot ovat myös keskeinen työkalu TEM:n Tekoäly 4.0 -ohjelman käytännöntason toteutuksessa.

Robocoast EDIH konsortio toteuttaa EDIH-palveluaan toimimalla lähellä yritysrajapintaa ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita sekä hakemalle näihin haasteisiin parhaiten soveltuvia menetelmiä ja ratkaisuja. Lisäksi Robocoast EDIH konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä sekä myös teknologiakumppaneita yritysten tarpeisiin. Robocoast EDIH konsortio vastaa kansallisella tasolla teollisuusyritysten digitalisaation edistämisestä. Syksyn 2022 aikana Robocoast EDIH konsortio tulee järjestämään kick off tilaisuuksia useilla eri paikkakunnilla, joissa yrityksille kerrotaan EDIH-palveluista, konsortion korkeakoulujen osaamisesta ja kehitysympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille.

Lisätietoja:

  • Kimmo Paajanen, 040 661 2871, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., arcticdronelabs.com
  • Mikko Puputti, 044 710 5343, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., robocoast.eu
  • Pirita Ihamäki, 040 164 6339, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., robocoast.eu