Syksyn yhteishaku 31.8.–14.9. - tarjolla 18 hakukohdetta

Julkaistu: 22.6.2022 klo 13:53 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku järjestetään 31.8.–14.9. Oulun ammattikorkeakouluun on haettavana 595 aloituspaikkaa, joista 400 ammattikorkeakoulututkintoon ja 195 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Aloituspaikkoja on tarjolla viidellä eri alalla: informaatioteknologia, liiketalous, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka.

AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen todistuksen tai valintakokeen perusteella

Suurin osa syksyn yhteishaussa mukana olevista AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista tullaan toteuttamaan monimuotototeutuksena eli koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta. Tutkinnon voi suorittaa ainakin osittain työn ohessa. Liiketalouden tradenomiksi voi opiskella myös päivätoteutuksena, jossa painottuvat lähiopetus sekä itsenäinen opiskelu yksin tai pienryhmissä. 

Uusista opiskelijoista 60 prosenttia valitaan toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan ylioppilastutkinnon tai 1.8.2015 jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet hakijat. Tutkinto tulee olla suoritettu 13.10.2022 mennessä, jotta hakija voi olla mukana todistusvalinnassa. Uusista opiskelijoista 40 prosenttia valitaan valintakokeen perusteella.  Käytössä on usean eri alan yhteinen valtakunnallinen AMK-valintakoe, joka järjestetään 31.10.–3.11.

Haussa olevat AMK-tutkintoon johtavat koulutukset:

YAMK-tutkintoja vaativiin asiantuntijatehtäviin

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon voi opiskella työn ohessa, sillä koulutukset järjestetään pääosin verkko-opetuksena. Pohjakoulutus-vaatimukset vaihtelevat koulutuksittain. Pohjakoulutuksen lisäksi tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus. Opiskelijavalinta tehdään kirjallisen ennakkotehtävän perusteella.

Haussa olevat YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset: