Opetus järjestetään lähi- ja etäopetuksena

Julkaistu: 10.8.2022 klo 13:04 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Uuden lukuvuoden alkaessa opetus järjestetään Oulun ammattikorkeakoulussa sekä lähi- että etäopetuksena. Opintokokonaisuuksien pedagogiset tavoitteet määrittelevät toteutustavan. Virallisia linjauksia siitä, järjestetäänkö opetus etä- vai lähiopetuksena, ei ole tehty, sillä ryhmäkoot ja pedagogiset tavoitteet vaihtelevat huomattavasti sekä alakohtaisesti että alojen sisällä. Esimerkiksi laboratoriotyöskentelyssä tai soitonopetuksessa ryhmät voivat olla hyvinkin pieniä.

Uudet opiskelijat perehdytetään heti opintojen alussa mm. tietojärjestelmiin ja ohjauspalveluihin, joilla tuetaan opiskelijan polkua. Muistutamme, että kampukselle saa tulla vain terveenä, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta pitää huolehtia sekä kannattaa ottaa koronarokotteet.

Oikein hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille!