Uusia jäseniä Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen

Julkaistu: 16.5.2023 klo 15:19 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Oulun ammattikorkeakoulun yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden kauden aikana toimineille toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Hallituksen jäsenten määrä päätettiin edelleen pitää seitsemässä. Hallituksessa jatkavat Jouko Niinimäki, Mirja Vehkaperä, Hannu Huttunen, Liisa Kiviniemi, Johanna Koskelainen ja Jarmo Okkonen. Opiskelijakunta OSAKOn edustajaksi Oamkin hallitukseen valittiin tradenomiopiskelija Anna Poropudas.


Oamk on Suomen vahvimpien korkeakoulubrändien joukossa

Oamkin yhtiökokouksessa käytiin läpi vuoden 2022 toimintaa laajemminkin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 56 miljoonaa euroa sekä tutkintojen määrä noin 1300 AMK-tutkintoa, 300 YAMK-tutkintoa ja 240 opettajaksi pätevöitynyttä.  

Oulun ammattikorkeakoulu on Suomen vahvimpia korkeakoulubrändejä. Taloustutkimuksen Vahvimmat korkeakoulubrändit 2023 -vertailussa Oamk arvioitiin Suomen kolmanneksi arvostetuimmaksi ammattikorkeakoulubrändiksi Tampereen ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun jälkeen.

Pohjois-Suomessa Oamk oli vetovoimaisin korkeakoulu vuonna 2022, kun verrataan ensisijaisten hakijoiden määrää aloituspaikkaa kohden. Oamkissa aloituspaikkaa kohden oli keskimäärin 2,6 ensisijaista hakijaa.


10 000 hengen yhteisö

Vuoden 2022 lopussa Oamkin palveluksessa oli 468 henkilöä, joista opetushenkilöstöön kuuluu reilut 78 prosenttia. Oamkin opiskelijamäärä oli puolestaan 9500 ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä 300 opiskelijaa.

Tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan kokonaisvolyymi vuonna 2022 oli 11,3 miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaismäärä 130 hanketta.

Oulun ammattikorkeakoulun yhtiökokous pidettiin 16.5.2023 ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella. Läsnä ja edustettuina oli 7 osakasta edustaen 96,33 % osakekannasta.

Tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.