Rahoituspäätös: Kestävän matkailun osaamismerkit saivat merkittävän rahoituksen JOTPAn ensimmäisestä valtionavustushausta

Julkaistu: 15.8.2022 klo 07:00 Opettajakorkeakoulu tiedottaa

Oulun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun/MTI, Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn yhteistyöhankkeelle Kestävän matkailun osaamismerkit on myönnetty 622 000€ rahoitus Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kevään 2022 valtionavustushaussa.

Oamkin koordinoiman hankkeen rahoitus on suurin valtionavustus koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoitoa koskevassa haussa ja toiseksi suurin kaikista myönnetyistä rahoituksista JOTPAn ensimmäisessä valtionavustushaussa. Avustusta myönnettiin 73 koulutus- ja osaamispalvelua koskevalle hankkeelle yhteensä 15,8 miljoonaa euroa.

Lue koko tiedote.