Yrityksiä sparrataan koulutusvientiin Oulussa

Julkaistu: 9.9.2019 klo 15:03 Tiedotteet medialle

Pohjois-Pohjanmaalta maailmalle suuntautuvaan koulutusvientiin annetaan potkua Oulussa. Tavoitteena on lisätä koulutusorganisaatioiden ja yritysten osaamista sekä ymmärrystä koulutusviennistä ja sen mahdollisuuksista.

Koulutusalan tuotteiden ja palveluiden vientiin tarjotaan perehdytystä ja käytännön vinkkejä muun muassa tuotteistamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, kansainvälisiin sopimuksiin ja markkinointiin syventyvissä koulutuksissa syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Tarjolla on myös maantieteellisesti yksityiskohtaisempaa tietoa kohdemarkkina-alueista, kuten Persianlahden maista, Kiinasta ja Latinalaisesta Amerikasta.

Maksuttomat koulutukset järjestää Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Kahvi- eli Koulutusviennin alueellisen osaamisen vahvistamisen hanke.

– Pitemmällä aikavälillä tavoitteena on kehittää uusia, maailmalla ainutlaatuisia ja laadukkaita tuotteita koulutusvientiin. Tällaisia ovat esimerkiksi alueen oppilaitoksessa, kohdemaassa tai virtuaalisesti toteutettavat opettajien, varhaiskasvatusopettajien ja -henkilöstön pedagogiset täydennyskoulutukset ja tuotteet, jotka tukevat modernin kouluympäristön rakentamista, sanoo Kahvi-hankkeen projektipäällikkö Sinikka Suutari Oulun ammattikorkeakoulusta.

Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioiden ja yritysten koulutusviennin kasvupotentiaali on merkittävä. Vienti vaatii vahvaa kansainvälistä myynti- ja markkinointiosaamista ja kohdealueen hyvää tuntemusta. Yleensä koulutustuotteet on sovitettava kunkin maan tilanteeseen, kulttuuriin ja koulutusjärjestelmään, ja tarjontaa rakennettaessa täytyy olla syvällistäkin tietämystä opetusalan kehittämisestä eri konteksteissa.

Asiakkaiden tarpeet ovat usein sellaisia, joihin yksittäinen oppilaitos tai yritys ei pysty vastaamaan. Siksi koulutusviennissä korostetaan useiden toimijoiden välistä yhteistyötä.

– Yhteistyö eri tahojen, esimerkiksi oppilaitosten, julkisten tahojen ja yritysten kesken lisäisi myytävien tuotteiden määrää ja monipuolisuutta ja parantaisi asemia kilpailluilla markkinoilla. Oulun seudulla yhteisen koulutusviennin toimintamallin kehittäminen olisi ehdottoman tärkeää viennin kasvattamiseksi, kertoo Suutari.

Koulutukset alkavat Koulutusviennin mahdollisuudet -seminaarilla 13.9. OSAO Kaukovainiolla.

Kahvi-hanke on Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun seudun ammattiopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishanke 2019–2020. Käynnissä ovat myös koulutusviennin hankkeet Kaakao ja Kookos, joissa mukana on myös Oulun kaupunki.

Lisätietoja: Koulutusviennin asiantuntija Kati Jurkko DIAK Oulu p. 0400 783 623

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin yli 60 jäsenen verkostosta: https://www.pinonetwork.fi/

 Liitetiedostot
rivityyppi Nimi Koko
lehdistotiedote_koulutusvienti_2019.pdffileicon[.pdf] lehdistotiedote_koulutusvienti_2019.pdf 123 KB