Pohjois-Pohjanmaan ilmastopäästöt kasvoivat prosentin vuonna 2018

Julkaistu: 17.6.2020 klo 09:00 Tiedotteet medialle

Pohjois-Pohjanmaan ilmastopäästöt kasvoivat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuoreen laskelman mukaan 1 prosentin vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Liikenteen ja maatalouden päästöt pysyivät keskimäärin vuoden 2017 tasolla, mutta sähköntuotannon päästöt kasvoivat. Kuntien välillä on Pohjois-Pohjanmaalla kuitenkin suuria eroja päästöjen jakautumisessa eri sektoreille ja niiden kehityksessä. 

Pidemmällä aikavälillä päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Tarkastelujaksolla 2005–2018 keskimääräinen muutos on ollut -16 prosenttia. Kuntien päästöjä ovat vähentäneet merkittävästi öljylämmityksen korvaaminen muilla lämmitysmuodoilla, teollisuuden ja jätteiden käsittelyn päästöjen väheneminen sekä tuulivoiman rakentaminen. Tuulivoiman päästökompensaatio Pohjois-Pohjanmaalla on 14 vuoden tarkastelujaksolla kasvanut noin 25-kertaiseksi. Myös sähkön päästöt ovat aikajaksolla pienentyneet puhtaamman sähkön tuotantotavan seurauksena. 

SYKE on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille yhdenmukaisella laskentamenetelmällä. Helmikuussa julkaistun ALas-laskentamallin (ALas 1.0) tulokset päivitettiin nyt vuosille 2005–2018. 

Vuonna 2018 eniten päästöjä Pohjois-Pohjanmaalla aiheutui maataloudesta (29 %), tieliikenteestä (22 %), kaukolämmöstä (14 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %).

Hinku-laskenta tukee kuntien ilmastotyötä

Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitetussa oletuslaskennassa sovelletaan Hinku-laskentasääntöjä. Hinku-laskennassa on pyritty poistamaan sellaiset tekijät, joihin kunta ei pysty vaikuttamaan. Näin ollen suurin osa teollisuudesta ja läpiajoliikenne jäävät laskennan ulkopuolelle. Sähkönkulutuksen päästöt lasketaan Suomessa tuotetun keskimääräisen sähkön päästöjen mukaan. Kuntien alueella tapahtuva tuulivoiman tuotanto otetaan erikseen huomioon laskemalla kunnalle tuulivoimantuotannosta päästöhyvitys.

Hinku-laskennan ohella ALas-mallin tuloksia on mahdollista tarkastella myös ilman Hinku-rajauksia, ilman tuulivoimakompensaatiota sekä erikseen päästökauppa- ja taakanjakosektoreilla.

Kuntien päästölaskenta ei sisällä Suomen kasvihuoneinventaarioon kuuluvia teollisuuden prosessipäästöjä eikä maankäyttösektoria (LULUCF).

Entistä tarkempi arvio eri päästölähteistä

SYKEn päästölaskentajärjestelmä ALas kattaa kaikki Suomen kunnat ja 80 päästösektoria. Kaikille kunnille ja sektoreille lasketaan päästöt ja energiankulutus vuosittain. Laskentamallia päivitetään tarvittaessa esimerkiksi käytettävissä olevien uusien tietoaineistojen perusteella.

Nyt julkaistun ALas 1.1:n merkittävimmät tuloksiin vaikuttaneet laskentamenetelmän päivitykset tehtiin teollisuuden, vesiliikenteen ja maatalouden päästölaskentaan. Maatalouden päästöt laskettiin uudelleen koko tarkastelujaksolle 2005–2018 ja sektorijakoa tarkennettiin. 

Ilmastotiekarttatyö etenee Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekarttatyö on tällä hetkellä meneillään ja tiekarttatyössä etsitään niitä toimia, joilla maakunnan ilmastopäästöjen vähenemiseen saadaan vauhtia ja alueen toimijat sitoutumaan toteuttamaan yhdessä määriteltyjä toimia.

Oulun ammattikorkeakoulu on mukana ilmastotyössä toimimalla alueellisena koordinaattorina valtakunnallisessa Canemure-hankkeeessa, jonka tavoitteena on edistää  kunnissa ja maakunnissa hiiliälykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa sekä parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

Päästölaskennan tulokset ovat avoimesti kaikkien käytettävissä: https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit

Kuntien päästölaskenta on saanut rahoitusta Ympäristöministeriöltä (ALas-hanke), Kuntaliitolta ja EU:n Life IP Canemure-hankkeesta, jonka kansallisena osarahoittajana päästölaskennan osalta toimii mm. Sitra. Vuoden 2019 tulokset ja ennakkotieto vuodelta 2020 julkaistaan keväällä 2021.

 Lisätietoa

hiilineutraalisuomi.fi

Päästölaskennat: Tutkija Santtu Karhinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1889, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakunnan ilmastotiekarttatyön koordinointi: Pohjois-Pohjanmaa, Ritva Isomäki, erityisasiantuntija, p. 040 685 4026, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Canemure-hanke: Projektipäällikkö Ritva Imppola, Oulun ammattikorkeakoulu, puh. 040-548 4024, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 kuvituskuva/Oamk