Tarkempia määräyksiä työskentelystä Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa poikkeusolojen aikana 18.3.2020–13.4.2020 (päivitetty 7.4.)

Julkaistu: 18.3.2020 klo 09:51 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Oulun ammattikorkeakoulu tiedotti 16.3.2020 maanantaina kampuksen sulkemisesta opiskelijoilta sekä siirtymisestä kokonaan etäopiskeluun valtioneuvoston 16.3. antaman linjauksen mukaisesti. Tilojen sulkeminen astuu voimaan keskiviikkona 18.3. ja on voimassa 13.4. saakka. Aiemman ohjeistuksen mukaan Oamkissa tehdään etätyötä kaikissa tilanteissa, joissa se on kohtuullisin ponnistuksin mahdollista. Työskentely Oamkin tiloissa tärkeissä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotehtävissä on sallittua tilanteissa, joissa tehtäviä ei voida toteuttaa etätyöskentelynä. Lisäksi etäluennon lähettäminen omasta työpisteestä tai luentosalista käsin on työvälineiden ja verkkoyhteyksien puolesta teknisesti toimintavarminta ja edelleen turvallista, huomioiden alla oleva.

Oamk antaa seuraavat tarkemmat määräykset tiloissa työskentelyä koskien. Jokainen tiloissa työskentelevä henkilö vastaa osaltaan siitä, että noudattaa ehdottomasti näitä määräyksiä. Jokainen on velvollinen ilmoittamaan näiden määräysten laiminlyönnistä välittömästi kyseiselle henkilölle sekä omalle esimiehelleen, joka ottaa yhteyttä oman yksikkönsä johtajaan. Henkilö, joka laiminlyö määräyksiä tullaan poistamaan tiloista ja hänen kulkulupansa perutaan. 

  • Sellaisia tehtäviä tai tehtävien osia, jotka voidaan suorittaa etänä, ei saa suorittaa Oamkin tiloissa.
  • Missään tapauksessa tiloihin ei saa tulla edes lievästi flunssaoireisena, ei edes lyhyeksi aikaa.
  • Sisään tullessa oven avaamiseksi jokaisen on kirjauduttava henkilökohtaisella kulkutunnisteellaan. Ulos mentäessä ei saa päästää ketään sisään, vaan kaikkien on kuljettava sisään ja ulos omalla kulkutunnisteellaan. Poistuessa käytetään henkilökohtaista kulkutunnistetta niillä ovilla, joissa se on mahdollista.
  • Samalla oven avauksella voi mennä vain yksi henkilö.
  • Henkilöiden välinen etäisyys on oltava kaikissa tilanteissa vähintään kolme metriä.
  • Jokaisen on huolehdittava säännöllisestä ja huolellisesta käsihygieniasta.
  • Kaikki kokoukset järjestetään verkkokokouksina.
  • Kokoontumiset ovat rajoitettuja kymmeneen henkilöön. Tämä koskee myös kahvi- ja taukotiloja. 
  • Kahvi- ja taukotilat ovat avoinna, mutta tarpeeton oleilu niissä sekä käytävillä on kielletty.
  • Palvelu- ja tukitoiminnot toteutetaan aiemman ohjeistuksen mukaan etätyönä. Ne tehtävät, jotka ovat välttämättömiä tärkeiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotehtävien sekä etäopetuksen toteutuksen kannalta, voidaan suorittaa Oamkin tiloissa. 

Määräykset ovat voimassa välittömästi ja koskevat jokaista tiloissa olevaa henkilöä.

Koronavirukseen liittyvät ohjeet on Oamkissa koottu yhdelle sivulle: oamk.fi/koronavirus