Harjoittelualusta e-urheilijoille

Tommi Karjalainen, tuotantotalouden opiskelija Oulun yliopistosta, työskentelee nykyään startupien parissa. Hänen polkunsa sai vauhtia Avanto Accelerator -ohjelmasta, johon hän osallistui yhdessä maantieteen opiskelija Sauli Partasen kanssa. Kaksikon ideana oli luoda Gamers’ Academy – harjoittelualusta huipulle tähtääville tietokone- ja videopelien pelaajille, e-urheilijoille.

Avanto Accelerator on liikeideakiihdyttämö, joka tarjoaa kokonaisvaltaista valmennusta yritysidean keksineille opiskelijoille Oulun korkeakouluissa. Avannon tarkoituksena on jalostaa ideasta liiketoimintaa noin neljän viikon ohjelman aikana. Tarjolla on räätälöityä ohjausta osallistujien tarpeisiin.

Karjalainen ja Partanen saivat yritysideansa Partasen taustasta entisenä kilpapelaajana. Avantoon he päätyivät startup-hommissa mukana olleen Tommin kautta. Avantoa ohjaamassa oli tuttuja kasvoja muista tapahtumista ja ajankohta oli kaveruksille oikea. Tommilla oli käsitystä tulevasta, sillä hän tunsi Avannon peruskaavan, joten he tiesivät mitä odottaa. Vaikka startup-maailma olikin Tommille tuttua jo entuudestaan, tarjosi Avanto ammattilaisineen paljon uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen.

Karjalainen oli hyvin tyytyväinen Avannon työskentelymetodeihin: kronologisesti etenevät teemat, joihin keskityttiin viikko kerrallaan, edesauttoivat tehokasta idean työstämistä. Teemoja oli ideasta rahoitukseen, ja kaikki olennaiset osa-alueet liiketoiminnan luomisessa käytiin läpi ammattilaisten ohjauksessa. Erityiskiitoksen Tommi haluaa antaa paikan päällä järjestetyistä työpajoista. Käytännöllinen lähestymistapa, hyvät valmentajat ja sopiva rytmi auttoivat saamaan viikoista kaiken irti.

Avantoon liittyäkseen ei tarvitse olla kokemusta tai opintoja liiketoiminnasta. Jos yrittäjyys kiinnostaa ja sinulla on jonkinlainen idea, Avanto on juuri oikea paikka. Idean ei tarvitse olla maailmaa muuttava innovaatio, Avannon tiimillä on kokemusta myös perinteisempien ideoiden kehittämisestä. Vaikka ideoiden kirjo onkin yleensä laaja, kaikille löytyy apua kattavan asiantuntijaverkoston myötä. Avanto ei tarjoile valmiita vastauksia, vaan valmistaa osallistujat toimimaan itsenäisesti ja luomaan ideastaan liiketoimintaa. Kaikki kuitenkin alkaa perusteista: Avanto sopii hyvin yrittäjyyden aloittelijoille.