Johtajan tehtävänä on vahvistaa sisäistä yrittäjyyttä

Asko Karjalainen uskoo kymmenen vuoden sääntöön. Siinä ajassa hän on oppinut työnsä Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikön johtajana siten, että voi kehittää sen toimintaa entistä paremmin.

Oamkin Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikön johtaja Asko Karjalainen

 

Ammatillisia opettajia tarvitaan Asko Karjalaisen mukaan nyt ja tulevaisuudessa.

– Ammattien oppiminen ja ammatillinen toiminta pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Ammatillisia opettajia kouluttavia korkeakouluja on viisi, joten töitä sen parissa piisaa.

Askolla on vahva kokemus ammatillisen opetuksen kehittämisestä jo ennen tuloaan Oamkiin 2010. Hän on muun muassa kouluttanut Suomen korkeakouluissa opetuksen ja oppimisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Pedagogisen prosessin parantaminen on hänen mukaansa yksi Oamkin haasteista.

– Kun pedagoginen prosessi toimii hyvin, saamme keskeytykset minimiin, ja opiskelijamme valmistuvat yhä useammin määräajassa. Tämä on tärkeää, jotta voimme olla tuloksellinen ammattikorkeakoulu.

Ammatillinen opettajankoulutus on osaamisperusteista eli opiskelijan aikaisempi osaaminen huomioidaan. Sen pohjalta räätälöidään yksilöllinen opintopolku.

– Osaamisperusteinen pedagogiikka on suomalaisen koulutuksen vahvuus, ja se alkaa läpäistä yhä enemmän kaikkia koulutusasteita. Oamkissa se on edistynyt hyvin, ja jatkossa on tärkeää, että se laajenee entisestään.

Näiden asioiden lisäksi Asko toivoo, että Oamkissa voitaisiin tehdä enemmän keksintöjä ja innovaatioita yhdessä opiskelijoiden kanssa.

– Siinä näkyisi se, että opetus on hyvää ja oppiminen laadukasta.

Asko vertaa johtajana toimimista kapteenin rooliin laivassa: tärkeintä on pitää laiva kurssilla.

– Haluan vahvistaa työntekijöiden sisäistä yrittäjyyttä. Silloin jokaisella on vastuu omasta työstään, mikä auttaa organisaatiota menestymään. Innostaminen ja motivointi ovat keinojani johtaa.

Oamkin vahvuutena Asko haluaa nähdä opiskelijoiden hyvän kohtaamisen ja ohjauksen.

– Tätä meillä jo on, sillä opiskelijat suhtautuvat meihin positiivisesti.

Muutoksen keskellä hän toivoo jokaiselle jaksamista.

– Korkeakoululaitos on ollut yli kymmenen vuotta myllerryksessä. Se aiheuttaa epävarmuutta ja suuria paineita. Tärkeintä on, että jokainen vaikuttaa omien mahdollisuuksiensa mukaan siihen, että tulevaisuus on positiivinen.

 

Asko Karjalainen

Ikä: 60 vuotta

Koulutus: kasvatustieteiden tohtori

Työhistoria: muun muassa tutkijana, suunnittelijana ja johtajana Oulun yliopistossa, kouluttajan tehtävissä Suomen korkeakouluissa

Perhe: kaksi aikuista lasta, avopuoliso

Harrastukset: kalastusvaellus lähialueilla sekä Suomen ja Norjan Lapissa