Paluu juurille innostaa ja sitouttaa

Sosiaali- ja terveysalan yksikön uusi johtaja Taina Junttila on paluumuutostaan Ouluun innostunut ja haluaa sitoutua työhönsä.

Oamkin Sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Taina Junttila

 

Yhteissuunnittelu ja yhdessä tekeminen ovat Taina Junttilalle olennaisia asioita. Hän haluaa olla johtaja, joka osallistaa henkilöstön toiminnan kehittämiseen.

– Tiimeissä tarvitaan ihmisiä erilaisilla kokemus- ja osaamistaustoilla. Siitä syntyy tekemisen dynamiikka, yli 20 vuotta johtamistehtävissä ollut Taina sanoo.

Hän innostui haussa olleesta yksikönjohtajan tehtävästä heti.

– Haluan olla mukana linkittämässä koulutusta ja tki-työtä toisiinsa entistä vahvemmin sekä edistämässä yliopistoyhteistyötä.  

Johtajana hän on saanut kuulla olevansa helposti lähestyttävä, tavoitteellinen ja myös asioihin tarttuva ja toimeenpaneva.

– Toivon, että luotamme rohkeasti itseemme ja osaamiseemme. Sen avulla voimme ponnistaa yhdessä kohti tulevaa. Vaikka meillä on yksiköitä, olemme silti kaikki oamkilaisia.

Tulevaisuuden haasteena Taina näkee ikäluokkien pienenemisen, mikä vaikuttaa myös hakijamääriin.

– Meille on tärkeää säilyä vetovoimaisena kouluttajana. Jos emme saa opiskelijoita, emme saa tulevaisuuden työntekijöitäkään.

Hän haluaakin tuoda ammattikorkeakoulutusta, ammatillista koulutusta ja yliopistokoulutusta entistä tiiviimmin yhteen.

– Ketteriä opintopolkuja koulutusasteelta toiselle ja ristiinopiskelumahdollisuuksia pitää edistää. Substanssiosaaminen on edelleen punainen lanka, mutta koulutuksen on tarjottava valmiuksia monialaiseen osaamiseen.

Digitalisaatio tuo sosiaali- ja terveysalallekin mahdollisuuksia, mutta samalla haastaa ihmisläheistä työtä.

– Ihmissuhdetaitoja ja tunneälyä ei voi oppia muuten kuin kohtaamalla ihmisiä.

Taina on asunut yli 20 vuotta Euroopassa, kuten Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa.

– Haluan hyödyntää kansainvälistä kokemustani ja verkostojani työssä. Urallani olen ollut monessa muutoksessa mukana, joten muutosjohtaminen on vahvuuteni.

Paluumuutto kotiseudulle motivoi Tainaa sitoutumaan Oamkin yhteisöön ja alueen kehittämiseen.

– Tuntuu, että täällä on ollut tilausta sellaiselle, joka kiinnittää toiminnot toisiinsa ja vie yhteistä ääntä eteenpäin. Minut onkin otettu hyvin vastaan, mikä on ilahduttanut minua.

 

Taina Junttila

Ikä: 61 vuotta

Koulutus: kasvatustieteiden ja hoitotieteiden maisteri, työn alla väitöskirja Tampereen yliopistoon

Työhistoria: yksikönjohtajana Seinäjoen ja Laurea-ammattikorkeakouluissa, johtajana saksalaisessa ammatillisen- ja täydennyskoulutuksen instituutiossa

Perhe: mies, kolme aikuista lasta

Harrastukset: eri liikuntalajit, kuten hiihto ja uinti, moottoripyöräily, metsänhoito, yhdistystoiminta (Zonta-järjestö, Suomi-Saksa-seura, MC Universities of Applied Sciences Finland -moottoripyöräkerho)

Twitter: @taina_junttila

LinkedIn: Taina Junttila