Tekniikka tutuksi tytöille TET-paikkojen avulla

Teksti: Kaisa Orajärvi, kuva: Minna Haarala

Tekniikan aloille toimivien yritysten pitää tarjota tytöille käytännön kokemuksia, jotta tyttöjä saadaan houkutelluksi alalle. Tämä käy ilmi Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeen yrityksille suunnatusta kyselystä. Sinä osaat -hanke on jo kahtena vuonna saattanut yhteen tekniikan ja teknologia-alojen yrityksiä sekä yhdeksäsluokkalaisia tyttöjä TeknologiaTETin avulla Oulussa ja Kainuussa.

Hankkeeseen osallistuneille yrityksille teetettiin hiljattain kysely TeknologiaTETistä. Kyselyn mukaan yritykset pitivät tytöille suunnattua TeknologiaTETiä tärkeänä ja toivoivat siitä pysyvää toimintaa. Yritysten palautteesta kävi myös ilmi, että teknologia-alat tarvitsevat lisää osaajia.

– TeknologiaTET viikko on helppo tapa käydä aidosti tutustumassa eri tekniikan aloihin. Valitettavan monesti monella on tekniikan aloista stereotypinen kuva, joka ei pidä lainkaan paikkaansa. Tekniikan alat niputetaan monesti yhdeksi, vaikka tekniikan alat ovat todella laaja käsite ja niiden sisällä on hyvin erilaisia ammattilaisia. Yritykset kokevat tärkeäksi, että ne voivat itse näyttää minkälaista teknologia-alalla työskentely on, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kaisa Orajärvi Oulun ammattikorkeakoulusta.

Yritysten ja hankkeen toiveena on, että positiivisten kokemusten ja oikean tiedon kautta tytöt voisivat nähdä tekniikan alat mahdollisina jatko-opintopaikkoina.

Robottikoiran koodaamista

Oululainen robotiikka- ja automaatioalan yritys Probot Oy tuli hankkeeseen mukaan tänä kesänä. Kesätyösetelillä palkatut nuoret pääsivät käytännön hommiin, sillä he koodaavat robottikoiraa. Syksyllä yritys aikoo tarjota myös TeknologiaTET-paikkoja tytöille.

– Seuraavan sukupolven robotiikka vaati monipuolista osaamista. Meidän on Suomessa saatava myös naiset täysimittaisesti mukaan teknologian kehittämiseen, jotta pysymme alan kehityksen kärjessä!, toteaa Probot Oy:n toimitusjohtaja Matti Tikanmäki.

Elli ja Ella kuvassa robottikoiran kanssa.

Elli (vas.) ja Ella pääsivät koodaamaan robottikoiraa Probotilla.

Probot Oy tekee teollisuusrobottien, kobottien eli yhteistyörobottien ja mobiilirobottien integrointeja ja konenäkösovelluksia. Yrityksessä työskentelevä Roosa Hyvärinen on innoissaan, että yritys lähtee mukaan tarjoamaan tytöille TeknologiaTET-paikkoja.

– Hanke on tärkeä, sillä se tuo uudenlaisia TET-paikkoja esille myös niille tytöille, jotka eivät ole hoksanneet ajatella teknologia-alaa TET-paikkana aikaisemmin. Itse en nuorena edes tiennyt mahdollisuudesta päästä tekemään työharjoittelua teknologia-alan yrityksiin. Olisi ollut mahtavaa päästä tekemään TETissä jotain tällaista, mitä meidän kesätyöntekijät ovat nyt tehneet.  Teknologia-ala tarvitsee lisää naisia ja erityisesti Suomessa, jossa naisten osuus tekniikan aloilla on OECD-maista alhaisimpia. Eihän teknologia ole vain miesten käytössä. Tekijöiden monipuoliset taustat tuovat uusia näkökulmia ja mahdollistavat ratkaisuja, jotka palvelevat kaikkia käyttäjiä paremmin. Ne myös luovat paremman mahdollisuuden kokonaan uusien teknologisten ratkaisujen luomiselle, kertoo Hyvärinen.

Probotilla työskentelevistä viidestä nuoresta kolme on tyttöjä. Ella Anttila ja Elli Heikkinen ovat saaneet ohjelmoida robottikoiraa ja tehdä siitä TikTok -postauksia.

–Työ on ollut hyvin erilainen kuin muut työt, joihin haimme. Tämä työ ei ole esimerkiksi ollut kovinkaan fyysistä ja työnteko on ollut kivaa, kun on päässyt kuvaamaan erilaisiin paikkoihin ja on saanut tehdä yhteistyötä robotin ja hyvän ystävän kanssa. Siisteintä on ollut opetella käyttämään robottikoiraa ja sen toimintaa,  Ella ja Elli kertovat.

Tytöt suosittelevat TeknologiaTETiä myös muille.  

– Nuorten kannattaisi lähteä kokeilemaan TET-jaksoa teknologia-alalla, jotta he saavat käsityksen tästä alasta ja voivat hyödyntää tietoja ja taitoja tulevaisuudessa. Voimme suositella teknologia-aloja nuorille, he toteavat.

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kv-ESR -hanke. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella.