Oamk täydennyskouluttaa hoitoalan kansainvälisiä osaajia – tavoitteena saada Suomeen uusia sairaanhoitajia

Julkaistu: 24.4.2023 klo 09:07 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa täydennetään EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta Suomeen tulevien opistotasoisten sairaanhoitajien osaamista. Täydennyskoulutus sisältää niin suomen kielen kuin hoitotyön sisältöjen opiskelua. Oulun ammattikorkeakoulussa haku koulutukseen on avautunut ja jatkuu 15.5. saakka. Koulutus toteutetaan kaikkiaan viidessä ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea.

Oulun ammattikorkeakoululla on nyt mahdollisuus tarjota täydennyskoulutus 21 henkilölle, joilla on kotimaassa suoritettuna opistotasoinen sairaanhoitajatutkinto muttei vielä Valviran myöntämää lupaa toimia ammatissaan Suomessa. Koulutus toteutetaan osana Sairaanhoitajaksi Suomessa -hanketta.

Koulutuksessa kartoitetaan henkilön osaaminen ja luodaan yksilöllinen opiskelu- ja etenemissuunnitelma. Opiskelu etenee itsenäisesti verkkokursseilla sekä hoitotyön ja suomen kielen opettajien viikoittaisen tuen avulla.

Suomen kielen taitoa ja perehtymistä suomalaisiin hoitotyön käytänteisiin

Suomen kielen taito on hoitoalalla työskenteleville keskeistä, jotta arki työpaikalla sujuu. Hankkeen täydennyskoulutukseen voi päästä, jos kielitaito on vähintään tasolla A2 (Eurooppalainen viitekehys). Tavoitteena on saavuttaa vähintään kielitaidon taso B1, joka tarkoittaa toimivaa peruskielitaitoa.

Suomea opitaan sekä verkkokursseilla että harjoitteluissa, ja suomen kielen opiskeleminen sidotaan tiukasti ammatillisiin sisältöihin. Apuna käytetään esimerkiksi hoitotyön tyypillisiä dialogeja ja simulaatiotilanteita.

Hoitotyön sisältöihin kuuluu vähintään lääkehoidon ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien opintojaksot. Opiskeluun kuuluvat myös harjoittelut Pohteen yksiköissä.

Hankkeessa luodaan pohjaa vastata tulevaan koulutustarpeeseen

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa luodaan malli EU- ja ETA -maiden ulkopuolelta tulevien ei-Bachelor -tasoisten sairaanhoitajien pätevöitymiseen Suomessa. Hankkeessa kootaan myös sairaanhoitajien osaamisen arviointimenetelmiä.

Hankkeen yhteistyökorkeakoulut ovat Laurea, Oamk, Tamk, TurkuAMK ja Savonia. Hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoa:

Kirsi Myllykangas, Lehtori, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oamk p. 040 6484073 

Sairaanhoitajaksi Suomessa -verkkosivu