Ilmastopäästöt ovat vähentyneet Pohjois-Pohjanmaalla

Julkaistu: 10.2.2020 klo 10:16 Tiedotteet medialle

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ensimmäistä kertaa ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille. Päästöt on laskettu vuosille 2005–2017 yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä ja jatkossa tulokset päivitetään vuosittain.

Suomen ympäristökeskuksen uusien laskelmien mukaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ilmastopäästöt ovat vähentyneet 18 % vuosina 2005–2017. Maakunnassa eniten päästöjä aiheutuu maataloudesta (29 %), tieliikenteestä (23 %), kaukolämmöstä (14 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %). Eniten ovat vähentyneet kaukolämmön, öljyn ja sähkön kulutuksesta aiheutuvat päästöt.

Sähkönkulutuksen päästöt ovat vähentyneet kaikkialla Suomessa, koska päästöttömän sähköntuotannon osuus on kasvanut. Öljyn kulutus on vähentynyt rakennusten lämmityksessä, kun vanhoja öljylämmitysjärjestelmiä on korvattu muilla lämmitystavoilla. Kaukolämmön tuotannon päästövähennykset johtuvat muun muassa turpeen korvaamisesta puupolttoaineilla.

Maakunnan laskennallisiin päästöihin vaikuttavat merkittävästi tuulivoimatuotannosta laskettavat päästöhyvitykset. Pohjois-Pohjanmaa on Suomen suurin tuulivoimamaakunta, jossa on 39 % maamme tuulivoimasta. Tuulivoiman tuotannon kasvusta koituvat päästöhyvitykset muodostavat 33 % kaikista päästövähennyksistä.

Pohjois-Pohjanmaalla tehdään merkittävää ilmastotyötä

Hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien valtakunnallinen Hinku-verkosto on jatkanut kasvuaan. Verkostoon kuuluvat kunnat ovat sitoutuneet tavoitteeseen vähentää päästöjään 80 % vuoden 2007 tilanteesta vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2008 perustettuun verkostoon kuuluu tällä hetkellä 71 kuntaa ja 4 maakuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla on jo yhdeksän Hinku-kuntaa, viimeisimpänä verkostoon liittyi Ylivieska helmikuun alussa. Ii on toiminut koko Hinku-verkoston yhtenä johtotähtenä. Iin kunta on vähentänyt päästöjään vuosina 2007–2017 jo 60 %, mikä on yksi suurimmista päästövähenemistä kaikkien Suomen kuntien joukossa.

Päästölaskennat maakunnallisen ilmastotiekartan pohjana

Pohjois-Pohjanmaalla edistetään ilmastotyötä myös laajan ja monipuolisen hanketoiminnan avulla erityisesti EU:n eri rahastojen ja ohjelmien rahoittamana. Maakunnan ilmasto- ja energiastrategiaa ollaan parasta aikaa päivittämässä. Edelliset strategiat vuodelta 2010 ja 2012 yhdistetään yhteiseksi, ilmastotavoitteita ja toimenpiteitä määrittäväksi ilmastotiekartaksi. Pohjois-Pohjanmaan liitto koordinoi tätä vuoden lopussa valmistuvaa tiekarttatyötä.

Toinen laaja ilmastohanke on Life-ohjelman rahoittama valtakunnallinen Canemure, jonka alueellisena koordinaattorina Pohjois-Pohjanmaalla toimii Oulun ammattikorkeakoulu. Tiekarttaa valmistellaan maakunnallisen ilmastotyön neuvottelukunnan ja alueellisen yhteistyöryhmän ohjauksessa laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Nyt julkaistut päästölaskennat ovat tiekarttatyön pohjana. Laskelmat auttavat tunnistamaan toimet, joilla on suurin päästövähennysvaikutus. Vuosittain päivitettävien päästölaskelmien avulla voidaan myös seurata toimenpiteiden vaikutuksia. Kuntien päästölaskenta on saanut rahoitusta Ympäristöministeriöltä (ALas-hanke) sekä Life IP Canemure-hankkeesta.

Päästölaskennan tulokset ovat avoimesti kaikkien käytettävissä: http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit

Lisätietoja:

Päästölaskennat: tutkija Santtu Karhinen, Suomen ympäristökeskus, 029 525 1889, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakunnan ilmastotiekarttatyön koordinointi: Pohjois-Pohjanmaa, Ritva Isomäki, erityisasiantuntija, 040 685 4026, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Canemure-hanke: projektipäällikkö Ritva Imppola, Oulun ammattikorkeakoulu, 040 548 4024, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.