Oamk on tarkentanut ohjeita liittyen koronavirus COVID-19 tilanteeseen

Julkaistu: 12.3.2020 klo 21:48 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Oamkin kaikessa toiminnassa lisätään henkilöiden välistä etäisyyttä. Luentojen verkkolähetyksiä ja etäopiskelumahdollisuuksia lisätään. Mikäli opiskelijalla on flunssaoireita, hän ei saa tulla kampukselle eikä osallistua yleiseen luentotilaisuuteen, muuhun opetustilanteeseen tai tenttitilaisuuteen.

Isoja seminaareja tai tapahtumia ei järjestetä toukokuun loppuun saakka. Tarvittaessa tapahtuman järjestäjä tekee peruutuspäätöksen tapahtumakohtaisen riskiarvion perusteella huomioiden akuutti tartuntatilanne, tilaisuuden luonne, osallistujamäärä sekä järjestämispaikka. Etäyhteyksiä suositellaan käytettävän seminaarien ja tapahtumien järjestämisessä. Aluehallintovirasto on ilmoittanut kieltävänsä yli 500 hengen tilaisuudet.

Toistaiseksi emme ota vieraita vastaan ulkomailta.

Mikäli etätyö on mahdollista, sen tekemistä suositellaan. Kaikki sisäiset kokoukset suositellaan järjestettäväksi verkkokokouksina. Työntekijä, jolla on flunssan oireita, ei saa tulla kampuksille. Esimiesten kanssa sovitaan tarvittavat etätyökäytännöt näihin tilanteisiin.

Kaikkea matkustamista tulee välttää. Välttämättömistä työmatkoista työntekijä tekee yhdessä esimiehen kanssa matkustuspäätöksen riskiarvion perusteella.

Opiskelijavaihdossa ulkomailla olevat opiskelijat voivat halutessaan palata Suomeen. Oamk korvaa välttämättömät matkakustannukset opiskelijalle. Ulkomailta palattaessa tulee odottaa 14 vuorokautta ennen kampuksille tuloa.

Kevään valintakokeiden toteuttamista suunnitellaan yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kesken.

Oamkin koronavalmiusryhmä seuraa tilannetta ja päivittää ohjeita tilanteen ja viranomaisohjeiden muuttuessa.

Aiemmat tiedotteet:

Koronavirus ja varautuminen Oamkissa 

Ohjeita vaihdossa oleville tai vaihtoa suunnitteleville opiskelijoille