Vaihtoehtoisia tapoja kypsyysnäytteen kirjoittamiseen poikkeustilanteen takia

Julkaistu: 19.3.2020 klo 14:08 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Korona-tilanteen takia kypsyysnäytteiden kirjoittaminen ei ole mahdollista sähköisenä tenttinä (Exam) eikä valvottuna lähitenttinä. Poikkeustilanteen takia Oamk suosittelee seuraavia vaihtoehtoisia tapoja kypsyysnäytteiden kirjoittamiseen

  1. Tutkielman tiivistelmä toimii tutkinnon kypsyysnäytteenä. 
  2. Kypsyysnäyte tehdään Moodlen Tentti-aktiviteetilla, jossa tentin kestoksi määritellään Oamkin kypsyysnäytteen ohjeiden mukaiseksi (3 h).
  3. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen Teamsinkautta siten, että opiskelija jakaa kypsyysnäytedokumentin ohjaajan (tai erikseen sovittu valvoja) kanssa. Ohjaaja tai erillinen valvoja valvoo livenä, kun opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytettä ja ilmoittaa tentin päättyneeksi, kun 3 tuntia on kulunut.  
  4. Opettaja lähettää kypsyysnäytteen otsikon opiskelijalle sähköpostitse ja opiskelija lähettää kypsyysnäytteen 3 tunnin kuluttua sähköpostitse opettajalle takaisin.

Ohjaaja sopii kypsyysnäytteen kirjoittamistavasta opiskelijan kanssa. Opiskelija palauttaa kypsyysnäytteen ohjaajalle ohjeistuksen mukaisesti Teamsissa, Moodlessa tai sähköpostin liitetiedostona. 

Tutkielman ohjaaja varmistaa opiskelijan perehtyneisyyden työn alaan ja arvioi myös kypsyysnäytteen (tiivistelmän) kieliasun selkeyden ja ymmärrettävyyden. Kypsyysnäytteen kielen tarkastus tehdään Oamkin kypsyysnäytteen ohjeen mukaisesti.   

Mikäli opettaja epäilee, että opiskelija ei ole itse tehnyt kypsyysnäytettä, opettaja voi vielä tarvittaessa haastatella opiskelijaa esim. Teamsissa, Zoomissa tai puhelimitse. 

 

Katso tarkemmin Oamkin ohjeet opinnäytetyöstä Opinto-oppaasta sekä Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje, s. 56 Kypsyysnäyte.

 Liitetiedostot
rivityyppi Nimi Koko
kypsyysnaytteena_mediatiedote.pdffileicon[.pdf] kypsyysnaytteena_mediatiedote.pdf 105 KB