Luo kanssamme hyvinvointia pohjoiseen Suomeen

Oulun ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjan teema on Hyvinvointia pohjoiseen Suomeen. Kampanjan tarkoituksena on kehittää ja parantaa pohjoisen ihmisten mahdollisuuksia tulevaisuuden työmarkkinoilla. Samalla luomme alueen elinkeinoelämälle keinoja hyödyntää tieteen sovellutuksia tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Kampanjan lahjoituksilla vahvistamme uuden tiedon ja taidon kehittymistä pohjoiseen Suomeen.

Oamk vahvana vaikuttajana 

Hyvä yhteistyökumppani,

Oamkin varainhankintakampanja on käynnissä. Jokainen lahjoitettu euro auttaa Oamkia kehittämään korkeakouluamme vastaamaan entistä tehokkaammin työelämän muuttuviin tarpeisiin sekä antamaan parhaat eväät meiltä valmistuville asiantuntijoille.

Tällä kampanjalla tähtäämme pitkäkestoiseen yhteistyöhön ja kumppanuuksiin sekä luomaan hyvinvointia pohjoiseen Suomeen.

Tervetuloa mukaan!

Jouko Paaso
rehtori

 

Lahjoituskohteet

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksemme tarjoaa tulevaisuuden monitaitoiset osaajat alalle sekä tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia testata ja kehittää omaa toimintaansa Oamk SimLab -ympäristössä.

Tekniikka

Teemme laajaa yhteistyötä tekniikan alan yritysten kanssa rakentaessamme tulevaisuuden teknologiasovelluksia sekä –taitoja. Uuden osaamisen myötä luomme onnistumisen mahdollisuuksia kumppaneillemme

Luonnonvara

Luonnonvara-alan koulutus Oamkissa on monipuolista. Se varmistaa tulevaisuuden ruokaketjun toteuttamisen ja tukee biotalouden kehitystä.

Kulttuuri

Kulttuurinalan koulutuksemme on tunnettua ja meiltä valmistuneet osaajat ovat keränneet kansainvälistä kiitosta. Uudet oppimistavat luovat mielenkiintoisia sovelluksia tulevaisuuteen. Tästä esimerkkinä Oulu GameLab

Liiketalous

Liiketalouden alan osaajamme pääsevät jo opintojen aikana tekemään paljon työelämäläheisiä projekteja, ja näin suuri osa valmistuneista opiskelijoistamme työllistyy alueellemme.

Informaatioteknologia

Koulutuksessa ja soveltavassa tutkimuksessa teemme kattavaa yhteistyötä sekä ICT-alan että sitä soveltavien eri liiketoiminta-alueilla toimivien yritysten kanssa.

Opettajakorkeakoulu

Opettajakorkeakoulu kouluttaa vuosittain suuren määrän uusia opettajia. Valmistuneemme työskentelevät niin opetus- kuin johtotehtävissäkin.

Lahjoitusvarojen käyttö

Suuntaamme saadut lahjoitukset ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin varautumiseen. Lahjoituksilla voimme edesauttaa laitteiden, osaajien sekä taitojen hankintaa ja kehittämistä tulevaisuudessa. 

Ammattikorkeakoululle tehdyt lahjoitukset ovat suoraan käytettävissä kehitystyöhön. Lahjoitukset voidaan kohdentaa myös halutulle koulutusalalle. 

Lahjoitetut varat on tarkoitus käyttää kehitystyöhön 2018–2020.

Näin lahjoitat

Jokainen lahjoitettu euro on meille tärkeä. Voit tehdä lahjoituksen suoraan ammattikorkeakoulun tilille. Yritykset ja yhteisöt  voivat ottaa yhteyttä yhteyspäällikköömme ja kysyä lisätietoa lahjoittamisesta. Lue lisää.

Lahjoittajat

Julkaisemme luvan antaneiden lahjoituksen tehneiden yhteisöjen sekä yksityishenkilöjen tiedot sivuillamme.

Haluamme kiittää kaikkia pohjoisen Suomen hyvinvointiin lahjoittaneita. Lahjoituksilla vahvistamme tulevaisuuden kehittämistyötä.

Tähän mennessä lahjoittaneet: 

Atria Oyj
Caritas Säätiö
Kaleva Oy
Liikesivistysrahasto
LähiTapiola Pohjoinen Oy
Nordea Oyj Oulu
Nuorten Ystävät -palvelut Oy
Peab Oy 
Piimega Oy 
Pöyry Finland Oy
Osuuskauppa Arina
Oulun kauppakamari ry
Oulaisten Kaupunki
Oulaisten Osuuspankki
Oulun Osuuspankki
Riitta ja Jorma J Takasen säätiö
Talenom Oyj
Talonrakennusteollisuus Pohjois-Suomi Ry
Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö 

Lisäksi haluamme kiittää kaikkia lahjoituksen tehneitä yksityishenkilöitä, sekä niitä lahjoittajia, jotka eivät halua nimeään julkaistavaksi.

RAHANKERÄYSLUPA:

Oulun ammattikorkeakoululla on poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa:  RA/2018/118
Lupa myönnetty: 2.2.2018
Keräysaika: 2.2.2018 - 31.12.2019.
Lupa on voimassa koko Suomen alueella, lukuun ottamatta Ahvenanmaata.
Oulun ammattikorkeakoulu toteuttaa varainhankinnan itse.