Oulun ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulumme hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus. Hallituksen esittelijänä toimii osakeyhtiön toimitusjohtajana toimiva ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm tai hänen estyneenä ollessaan vararehtori tai muutoin hänelle määrätty sijainen.

Hallituksen jäsenet

Jouko Niinimäki, puheenjohtaja
Mirja Vehkaperä, varapuheenjohtaja, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Hannu Huttunen, toimitusjohtaja Bittium Oyj
Johanna Koskelainen, toimitusjohtaja Kymppi Group
Liisa Kiviniemi, henkilöstöstä valittu hallituksen jäsen
Jarmo Okkonen, Oulun yliopisto
Marcell Rotán, opiskelijoista valittu hallituksen jäsen