Oulun ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulumme hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus. Hallituksen esittelijänä toimii osakeyhtiön toimitusjohtajana toimiva ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso tai hänen estyneenä ollessaan vararehtori tai muutoin hänelle määrätty sijainen.

Hallituksen jäsenet

Jouko Niinimäki, puheenjohtaja (rehtori, Oulun yliopisto)
Päivi Laajala, varapuheenjohtaja (kaupunginjohtaja, Oulun kaupunki)
Johanna Koskelainen (kehitysjohtaja, Kymppi Group)
Timo Levo (toimitusjohtaja, Oulun Osuuspankki)
Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Oulun yliopisto)
Eija Rajakangas (lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu)
Valtteri Törmänen (koulutuspoliittinen asiantuntija, Oulun yliopiston ylioppilaskunta)