Oulun ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulumme hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus. Hallituksen esittelijänä toimii osakeyhtiön toimitusjohtajana toimiva ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm tai hänen estyneenä ollessaan vararehtori tai muutoin hänelle määrätty sijainen.

Hallituksen jäsenet

Jouko Niinimäki, puheenjohtaja (rehtori, Oulun yliopisto)
Päivi Laajala, varapuheenjohtaja (kaupunginjohtaja, Oulun kaupunki)
Johanna Koskelainen 
Timo Levo 
Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Oulun yliopisto)
Eija Rajakangas, henkilöstöstä valittu hallituksen jäsen, (tutkintovastaava, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu)
Valtteri Törmänen, opiskelijoista valittu hallituksen jäsen, (toiminnanjohtaja, Espoon Vihreät)