Yhteiskuntavastuuraportti

Oamk julkaisi ensimmäisen yhteiskuntavastuuraportin vuonna 2019. Käsittelemme raportissa yhteiskunnallista toimintaamme ja vaikutustamme. Haluamme julkisena toimijana arvioida toimintaamme laajasti, joten keskeisinä teemoina raportissa ovat sosiaalinen ja taloudellinen vastuu sekä ympäristövastuu.

Raportin sisältö mukailee GRI-yritysvastuuraportointistandardia (Global Reporting Initiative). Olemme kiinnittäneet huomiota myös saavutettavuuteen, sillä korostamme esteettymyyttä kaikessa verkkoviestinnässämme. Julkaisemme Yhteiskuntavastuuraportin jatkossa lukuvuosittain. Aiemmin olemme tuoneet esille toimintaamme vuosittaisissa Aluevastuuraportissa.

 

Alue ja elinvoima

Tehtävänämme on taata osaavan korkeakoulutetun henkilöstön saatavuus alueellamme, mikä on Pohjoisen Suomen elinkeinoelämän keskeinen menestystekijä. Meiltä valmistuneista 80 % jää Pohjois-Pohjanmaalle töihin. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista keskimäärin 66 % on opiskelumaakunnassa töissä viisi vuotta valmistumisen jälkeen, kun yliopistoista valmistuneista vastaava luku on 55 %.

Noin puolet alueemme korkeakoulutetuista on valmistunut Oamkista. Tämä tarkoittaa sitä, että kannamme suurta vastuuta alueen osaamisesta, kehittymisestä ja kilpailukyvystä. Aktiivinen yhteistyömme elinkeinoelämän kanssa mahdollistaa opiskelijoidemme laadukkaan työllistymisen opintojen jälkeen. Oamkissa vuonna 2018 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 71 %:lla ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 95 %:lla oli työpaikka valmistumisvaiheessa.

Arvot ohjaavat toimintaamme

Vastuullisuus on arkisia tekojamme. Huolehdimme henkilöstömme ja opiskelijoidemme hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta. Pidämme tärkeänä, että henkilöstömme, opiskelijamme ja ulkoisten sidosryhmiemme edustajat osallistuvat toimintamme kehittämiseen ja voivat vaikuttaa monella tapaa, esimerkiksi työryhmissä sekä antamalla palautetta.

  • Yhteisöllisyys: Meillä on yhteinen päämäärä, jonka eteen teemme yhdessä töitä.
  • Työelämäkumppanuus: Keskeisten sidosryhmiemme tarpeet ovat toimintamme perusta.
  • Kehittymishalukkuus: Huolehdimme monialaisen osaamisemme ajanmukaisuudesta.
  • Tuloksellisuus: Toimimme tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Ympäristövastuu

Edistämme suunnitelmallisesti kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme. Kestävä kehitys sisältyy koulutustarjontaamme ja on kiinteä osa tki-toimintaamme.

Tavoitteenamme on lisätä ekologista, taloudellista ja sosiaaliskulttuurista hyvinvointia korkeakouluumme ja pohjoiseen. Arvioimme toimintamme ympäristörasitusta sekä sitä, miten yksittäisillä päätöksillä arjessa voimme vaikuttaa luonnon kestävyyteen.

Olemme mukana myös Green Campus Linnanmaa -projektissa, jonka tavoitteena on vähentää tulevan yhteiskampuksen ympäristökuormittavuutta ja edistää kestävää toimintaa. 

 

#luotaitseesi

Vuoden 2018 aikana otimme yhteiskunnallisesti kantaa moneen asiaan. Lanseerasimme #luotaitseesi-opiskelijamarkkinointikampanjan. Sen tarkoituksena oli rohkaista nuoria olemaan oma itsensä ja tekemään itselle sopivia valintoja elämässään. Halusimme viestiä, että Oamk tarjoaa laadukkaan koulutuksen ja tutkintoja eri aloilta, mutta elämässä tarvitaan muutakin – ilman sydämen sivistystä ja rohkeutta ei pärjää. #luotaitseesi-kampanja pakotti koko organisaatiomme pohtimaan yhdenvertaisuuden kannalta omia arvojamme ja toimintatapojamme, sillä kampanjan keulakuvana toiminut transvestiitti Markus Kuotesaho herätti monenlaisia tunteita.

 

 

Tutustu myös vanhoihin Aluevastuuraportteihimme täällä.