Oamkissa tapahtuu

Tältä sivulta löydät tietoa Oamkin tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista.

Ajankohtaista

METODIFESTIVAALI 27.-29.8.2019 TAMPEREELLA

Haluatko ylläpitää metodi- ja tutkijataitojasi tai kehittyä menetelmäopettajana? Tervetuloa Tampereen yliopistossa 27.-29.8.2019 järjestettävään Metodifestivaaliin!

Ilmoittautuminen auki nyt: https://events.tuni.fi/metodifestivaali2019/ilmoittautuminen/

Metodifestivaali ei ole tavallinen konferenssi, vaan pikemminkin monitieteinen kohtaamis- ja keskustelufoorumi, joka kokoaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten eri alojen tutkijoita keskustelemaan ajankohtaisista menetelmäkysymyksistä ja tutkijan taitoihin liittyvistä teemoista. Toivotamme sinut tutkija, väitöskirjatutkija tai menetelmäosaamistaan ylläpitävä opettaja mukaan poimimaan juuri sinua kiinnostavat teemat ja liikkumaan myös menetelmäosaamisen mukavuusalueen ulkopuolelle.

OHJELMATIEDOT: https://events.tuni.fi/metodifestivaali2019/

10-vuotispäiviään juhlivalla Festivaalilla on yli 30 temaattista sessiota ja työpajaa sekä plenarypuheenvuoroja- ja paneeleja.  Mukana on myös suositut What is? Mitä ihmettä on? – metoditietoiskut ja ajankohtaisia tutkijantaitoja käsittelevät sessiot.

Plenaristeina:

  • João M. Paraskeva, University of Massachusetts Dartmouth, USA.
  • Jennifer Mason, Morgan Centre, University of Manchester, UK.
  • Tekoäly monitieteisen tutkimuksen välineenä ja kohteena -paneelissa: Anna-Maija Rusanen HY, Joni Kämäräinen, TAU, Matti Nelimarkka HY, pj. Samuli Reijula (TAU/HY)

Sessioita mm. seuraavista teemoista:

Laadullisen aineiston analyysiohjelmistot

SOTE-tutkimuksen menetelmälliset haasteet

Mixture-mallit

Metodiset valinnat tutkimuksessa

What Is? Citizen Science, Living Lab, CNN

Feministinen metodologia

Reflektiiviset ja formatiiviset mallit

Lainoppia muille kuin oikeustieteilijöille

Kausaalipäättely

Tieteen ja taiteen rajapinnan menetelmät

Tarinat ja todellisuus: Kertomusten tutkimus organisaatiossa

Vertailevan tutkimuksen metodeja ja aineistoja – 1/2

Realistinen katsaus ja realistinen tapaustutkimus

How to write the integrative/summary chapter for PhD-by-publication?

Tutkimuksen toteuttamisen raportointi

Taso ja muutos pitkittäistutkimuksessa

Vertailevan tutkimuksen metodeja ja aineistoja – 2/2

Laadullisten menetelmien laadukas opettaminen – miten ihmeessä?

What Is? Open Science, Emic/Etic, Go-along interviews

Rekisteritutkimuksen uudet mahdollisuudet ja haasteet

Mitä IHMEttä on? Avoin tiede, Emic/Etic?, Osallistuva tutkimus

Syistä selityksiin: Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä

Tietosuoja ja tutkimusaineistot

Designing solutions: practical relevance and theoretical contribution

What Is? Qualitative Longitudinal Analysis, Effective Abstract, Publication Forum?

Kerronta ja asemointi

KvantiMOTV ja Tutkimusmenetelmien työkalupakki

Mitä Ihmettä on? Tietoarkisto, Temaattinen analyysi, Policy Brief

Tutkimushaastattelu ja miten se tehdään?

Game Research Methods

Suurten aineistojen tutkiminen

Laadullinen seurantatutkimus: käytännöt, evidenssi ja poliittinen päätöksenteko

Määrällisten menetelmien opetus 


Arktiset Askeleet -tapahtuman teokset on valittu
Valtakunnallisen Arktiset Askeleet -tapahtuman arviointiraati on valinnut 26.-29.3.2020 Oulussa järjestettävään katselmukseen 43 monipuolisesti erilaisista lähtökohdista tehtyjä tanssiteoksia. Alakouluikäisille ja sitä nuoremmille tanssijoil...

METODIFESTIVAALI 27.-29.8.2019 TAMPEREELLA

Haluatko ylläpitää metodi- ja tutkijataitojasi tai kehittyä menetelmäopettajana? Tervetuloa Tampereen yliopistossa 27.-29.8.2019 järjestettävään Metodifestivaaliin!

Ilmoittautuminen auki nyt: https://events.tuni.fi/metodifestivaali2019/ilmoittautuminen/

Metodifestivaali ei ole tavallinen konferenssi, vaan pikemminkin monitieteinen kohtaamis- ja keskustelufoorumi, joka kokoaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten eri alojen tutkijoita keskustelemaan ajankohtaisista menetelmäkysymyksistä ja tutkijan taitoihin liittyvistä teemoista. Toivotamme sinut tutkija, väitöskirjatutkija tai menetelmäosaamistaan ylläpitävä opettaja mukaan poimimaan juuri sinua kiinnostavat teemat ja liikkumaan myös menetelmäosaamisen mukavuusalueen ulkopuolelle.

OHJELMATIEDOT: https://events.tuni.fi/metodifestivaali2019/

10-vuotispäiviään juhlivalla Festivaalilla on yli 30 temaattista sessiota ja työpajaa sekä plenarypuheenvuoroja- ja paneeleja.  Mukana on myös suositut What is? Mitä ihmettä on? – metoditietoiskut ja ajankohtaisia tutkijantaitoja käsittelevät sessiot.

Plenaristeina:

  • João M. Paraskeva, University of Massachusetts Dartmouth, USA.
  • Jennifer Mason, Morgan Centre, University of Manchester, UK.
  • Tekoäly monitieteisen tutkimuksen välineenä ja kohteena -paneelissa: Anna-Maija Rusanen HY, Joni Kämäräinen, TAU, Matti Nelimarkka HY, pj. Samuli Reijula (TAU/HY)

Sessioita mm. seuraavista teemoista:

Laadullisen aineiston analyysiohjelmistot

SOTE-tutkimuksen menetelmälliset haasteet

Mixture-mallit

Metodiset valinnat tutkimuksessa

What Is? Citizen Science, Living Lab, CNN

Feministinen metodologia

Reflektiiviset ja formatiiviset mallit

Lainoppia muille kuin oikeustieteilijöille

Kausaalipäättely

Tieteen ja taiteen rajapinnan menetelmät

Tarinat ja todellisuus: Kertomusten tutkimus organisaatiossa

Vertailevan tutkimuksen metodeja ja aineistoja – 1/2

Realistinen katsaus ja realistinen tapaustutkimus

How to write the integrative/summary chapter for PhD-by-publication?

Tutkimuksen toteuttamisen raportointi

Taso ja muutos pitkittäistutkimuksessa

Vertailevan tutkimuksen metodeja ja aineistoja – 2/2

Laadullisten menetelmien laadukas opettaminen – miten ihmeessä?

What Is? Open Science, Emic/Etic, Go-along interviews

Rekisteritutkimuksen uudet mahdollisuudet ja haasteet

Mitä IHMEttä on? Avoin tiede, Emic/Etic?, Osallistuva tutkimus

Syistä selityksiin: Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä

Tietosuoja ja tutkimusaineistot

Designing solutions: practical relevance and theoretical contribution

What Is? Qualitative Longitudinal Analysis, Effective Abstract, Publication Forum?

Kerronta ja asemointi

KvantiMOTV ja Tutkimusmenetelmien työkalupakki

Mitä Ihmettä on? Tietoarkisto, Temaattinen analyysi, Policy Brief

Tutkimushaastattelu ja miten se tehdään?

Game Research Methods

Suurten aineistojen tutkiminen

Laadullinen seurantatutkimus: käytännöt, evidenssi ja poliittinen päätöksenteko

Määrällisten menetelmien opetus