ARKTISET ASKELEET - VALTAKUNNALLINEN TANSSITAPAHTUMA 22.–24.3.2024, Pohjankartano Oulu.

Arktiset Askeleet 

Arktiset Askeleet on tanssikasvatuksellinen ja monimuotoisesti tanssilajeja esittelevä valtakunnallinen tapahtuma, jota on järjestetty jo vuodesta 1985. Arktisten tavoitteena on aina ollut edistää ja kehittää tanssikasvatusta ja tuoda tanssin tietoutta laajasti esille, niin tapahtumaan osallistuville esiintyjille, kuin yleisölle. Arktiset Askeleet on näyttämö kaikelle tanssitaiteelle ja tapahtumaan voivat osallistua niin tanssia aloittelevat harrastajat kuin tanssin ammattilaisetkin. Tanssikasvatuksellisuus ilmenee tanssilajeja ja tanssitaiteen monimuotoisuutta kunnioittavana tapahtumana. Arktiset Askeleet järjestetään vuorovuosina lasten katselmuksina ja vuoroin laajana katselmuksena.

Arktiset Askeleet koostuu esiraadista ja varsinaisesta tapahtumaviikonlopusta. Lisätietoa esiraadin vaiheista ja arvioinnista löydät raatityö -välilehden alta.

Arktiset Askeleet katselmusviikonloppu on täynnä tanssia iloa ja kohtaamisia. Tapahtumaan valitut teokset esiintyvät katselmuksissa, jotka ovat myös avoimia yleisötapahtumia. Tapahtumaan osallistuville esiintyjille ja ammattilaisille on tarjolla viikonlopun aikana useita erilaisia tanssintyöpajoja ja oheisohjelmaa sekä seminaareja. 

Vuoden 2024 Arktiset Askeleet

Vuorossa on Arktisten laaja katselmus, joka on tarkoitettu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille tanssin harrastajille, tanssin erikoiskoulutuksessa oleville tanssijoille, tanssin ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille sekä tanssin ammattilaisille. Tapahtumaan voi osallistua tanssikoulujen ja tanssia tarjoavien yhteisöjen edustajana tai tai osallistuja voi ilmoittautua ilman taustayhteisöä. Arktiset Askeleet järjestetään Pohjankartanossa Oulussa 22.–24.3.2024. 

Tärkeät päivämäärät Arktiset Askeleet 2024:

Haku tapahtumaan 1.11.2023– 14.1.2024 

Esiraati 15.–19.1.2024 ja 

Arktiset Askeleet  22.–24.3.2024, Pohjankartano Oulu

Tapahtuman järjestävät Oulun läänin Tanssialan Tuki ry yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen kanssa. 

 

Tanssikatselmuksen säännöt alla:

Sarjat

Laajassa katselmuksessa on viisi sarjaa. Katselmukseen voivat hakea niin tanssin harrastajat ja sen ammattiin opiskelevat kuin tanssin ammattilaiset. Huomioikaa sarjoja koskeva ohjeistus alla. Ryhmäteoksissa (3 henkilöä tai enemmän) tulee suurimman osan esiintyjistä edustaa valittua ikäryhmää. Kolmanneksen (⅓) poikkeavuus ikäjakaumassa on sallittu.

 1. Nuoret (yläkoululaiset 2008–2010 syntyneet)
 2. Aikuiset (2007 tai sitä ennen syntyneet)
 3. Erikoiskoulutuksessa olevat tanssijat *
 4. Tanssin ammatillisessa koulutuksessa olevat tanssijat **
 5. Tanssin ammattilaiset ***

* Erikoiskoulutussarjaan tulee ilmoittaa tanssijat, jotka ovat joko koulun omassa erikoiskoulutusryhmässä tai harjoittelevat tavoitteellisesti 4-6 x viikossa. Esimerkiksi kilparyhmätoiminta on verrattavissa erikoiskoulutusryhmiin. 

** Tanssin ammatillisen koulutuksen sarjaan ilmoitetaan tanssijat, jotka opiskelevat tutkintoon johtavissa tanssialan ammatillisissa oppilaitoksissa.

*** Tanssin ammattilaisia ovat tanssialan tutkinnon suorittaneet tai tanssialalla päätoimisesti työskentelevät tanssijat ja opettajat.

Alakouluikäisille ja sitä nuoremmille lapsille sekä vanhempi–lapsi pareille tai ryhmille on  vuorovuosina oma lasten tanssikatselmus. Lastentapahtuma tanssitaan jälleen vuonna 2025. Vuodelle 2025 on päätetty lisätä myös uusi sarja, jossa alakouluikäiset & yläkouluikäiset voivat tanssia yhdessä.

Tanssilajit - ja tyylit

Arktiset Askeleet on avoin kaikelle tanssille. Alla oleva lajijako on käytössä ainoastaan esiraadissa ja sen tehtävä on selkeyttää esiraadin työskentelyä. Esiraati valitsee teokset varsinaiseen tapahtumaan. Teoksia arvioidaan anonyymisti tallenteiden perusteella. Ilmoita teoksesi mielestäsi sitä parhaiten kuvaavaan tanssilajiin. 

 1. Baletti
 2. Karakteritanssi, kansantanssi ja etniset tanssit
 3. Nykytanssi
 4. Paritanssi
 5. Jazztanssi ja steppi
 6. Show- ja streettanssi
 7. Muu tanssilaji: mikä?

Osallistumista koskevia sääntöjä kootusti

 • Ryhmäteoksissa tulee ryhmän jäsenistä suurimman osan olla ikäluokkaan / sarjaan kuuluvia, kolmanneksen (1/3) poikkeavuus sallitaan.
 • Yksi yhteisö voi osallistua  esiraatiin useammalla teoksella / sarja.
 • Teoksen koreografia voi olla opettajan, ulkopuolisen koreografin tai osallistujien itsensä tekemä.
 • Teos, jolla haetaan mukaan ei saa olla aiemmin palkittu stipendein/kunniakirjoin Arktiset Askeleet -katselmuksessa samojen tanssijoiden esittämänä.
 • Esiraatiin lähetyssä tallenteessa tulee olla samat tanssijat kuin varsinaisessa katselmuksessa. Mahdolliset poikkeukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Esityksen kesto

Teoksen/esityksen kesto Arktisten Askelten laajassa katselmuksessa saa olla maksimissaan 8 minuuttia..

Ilmoittautuminen ja esiraadin maksut

Ilmoittautuminen avautuu 1.11.2023 ja päättyy perjantaina 12.1.2024 klo 23:59.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan vain sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Lomake on auki 1.11.2023 alkaen nettisivuillamme www.oamk.fi/arktisetaskeleet.

Tallenne teoksesta liitetään hakulomakkeelle suoratoistettavana nettilinkkinä (Youtube, Vimeo, Dropbox, tms.). Halutessaan tallenteen voi asettaa salasanasuojatuksi yksityiseksi videoksi. Salasana teos-linkkiin kirjataan ilmoittautumislomakkeelle. Ennen lähettämistä tarkistakaa linkin toimivuus, taltioinnin laatu ja sen yksityisyysasetukset. Maksua ei palauteta, jos taltiointia ei voida esim. huonolaatuisuuden tai puutteellisten yksityisyysasetusten vuoksi arvioida. 

Hakiessanne mukaan teos sitoutuu osallistumaan Arktiset Askeleet tapahtumaan 22.–24.3.2024 Oulussa tai Force Majeure tilanteessa esim. etätapahtumaan. 

Esiraati ilmoittautumismaksu on 25 euroa tai 15 euroa / teos (alv. 0%). Esiraadin osallistumismaksu on porrastettu ja yhteisön on mahdollista valita teokselle esiraadin jälkeen kirjallinen palaute. Lisätietoa palautteista löydät Raatityöskentely -välilehden alta. Esiraadin maksuvaihtoehdot koskevat ainoastaan kirjallisen palautteen valintaa. Kaikki Arktisiin mukaan hakeneet teokset osallistuvat esiraatiin yhdenvertaisina. 

Ilmoittautumislomakkeella valittavana:

  1. Kirjallinen palaute esiraadilta ja tallenteen käsittelymaksu 25 €. Teoksen yhteyshenkilölle toimitetaan esiraadin jälkeen kirjallinen palaute 

   Jos teos tulee valituksi tapahtumaan, teos saa palautteen vasta varsinaisen tapahtuman jälkeen. Erotus 10 euroa hyvitetään varsinaisen tapahtuman osallistumismaksujen yhteydessä. 

  2. Vain tallenteen käsittelymaksu 15 €. Yhteisö maksaa käsittelymaksun 15 euroa ja teokselle ei kirjoiteta palautetta.

Esiraati järjestetään 15.–19.1.2024. Tieto tapahtumaan valituista esityksistä toimitetaan asianosaisille välittömästi esiraatityön päätyttyä sähköpostilla. Tapahtumaan valitut teokset julkaistaan myös Arktisten Askelten nettisivuilla www.oamk.fi/arktisetaskeleet ja Arktisten sosiaalisen median tileillä. Tuotantotiimillä on oikeus raatityön pohjalta lisätä teoksia katselmukseen mahdollisten peruutusten tilalle.

Kuvausohjeita teoksen taltiointiin

Tutustukaa alla olevaan ohjeistukseen huolella. Hyvä taltiointi helpottaa raadin työskentelyä ja auttaa raatia näkemään teoksen kokonaisuutena. Esimerkiksi liian hämärä valaistus, peilin kautta kuvaaminen tai kameran liikkuminen tanssijoiden mukana vaikeuttavat lavakokonaisuuden hahmottamista ja arviointia.

 • Kuvaa teos vaakatasossa yhdestä pisteestä, yhdellä otolla ja tallenna video vähintään HD-tasoisena, jotta video toistuu mahdollisimman selkeästi ja tarkasti. 
 • Editoi tallenteelta pois teokseen kuulumaton materiaali ennen tallenteen lähettämistä. Teokseen kuulumatonta materiaalia on esimerkiksi: videon alussa tai lopussa  mahdollisesti kuuluvat juonnot, ohjeistukset, tanssipaikkojen korjaukset tai näkyvät yhteisön logot.
 • Jos kuvaat videon puhelimella, niin tarkista kameran asetuksista, että kuvaus on laadukkaimmalla asetuksella.
 • Teoksen voi taltioida joko esitys- tai harjoitustilanteesta. Huomioi teokselle riittävä valaistus taltiointi tilanteessa.
 • Tarkista, että ääni kuuluu videolla mahdollisimman hyvin. Musiikin voi myös editoida jälkikäteen videolle.
 • Mainitse Ilmoittautumislomakkeessa, mikäli lopullinen puvustus poikkeaa ratkaisevasti kuvaustilanteen puvustuksesta.
 • Esiraatiin lähetyssä tallenteessa tulee olla mukana samat tanssijat kuin varsinaisessa katselmuksessa. Sairaustapauksissa tai muissa poikkeustilanteissa tilannetta tarkastellaan teos kohtaisesti. 
 • Esiraadin tallenteet katsotaan anonyymeinä, joten tallenteeseen ei saa editoida eikä siinä ei saa näkyä taustayhteisön/ryhmän/tanssijan nimeä. 
 • Huolehdi myös, että avautuvassa nettilinkissä ja videossa on tiedot vain teoksen nimestä.
 • Kiinnitä huomiota laadukkaaseen taltiointiin ja nettilinkin yksityisyysasetuksiin: huonolaatuista tai toimimatonta tallennetta ei voida hyväksyä arvioitavaksi.

Raatityö

Esiraati

Esiraadissa teoksia arvioi 2–3 tanssin ammattilaista sekä Oamkin tanssinopettajakoulutuksen 3. vuosikurssin opiskelijat. Raati muodostuu aina monipuolisesti eri tanssilajien edustajista. Teokset käsitellään anonyymisti videotallenteiden pohjalta. Esiraadin pohjalta muodostetaan mahdollisimman laaja-alainen, tanssin monimuotoisuutta edustava kattaus teoksia, joka kuitenkin peilaa esiraadissa nähtyä kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Minkäänlaisia kiintiöitä valintojen pohjalle ei ole olemassa. Taltiointien perusteella pyritään valitsemaan varsinaiseen tapahtumaan 30–40 esitystä. 

Esiraadin palaute

Palautteen valitsemista suositellaan lämpimästi kaikille. Esiraati ja haku Arktisiin Askeliin voi olla merkittävä askel teokselle ja/tai esiintyjille sekä teoksen koreografille. Esiraadin palaute on pedagogisesti perusteltua ja teosta sekä tanssijuutta laajasti reflektoivaa. Palautteesta saa myös konkreettisia kehitysehdotuksia ja vinkkejä teoksen harjoittelemiseen.  

 

Varsinainen tapahtuma 

Katselmuksen teoksia tapahtumassa arvioi 4–5 tanssin ammattilaista sekä yksi tanssinopettajaopiskelija.  Raati muodostetaan aina monipuolisesti eri tanssilajien asiantuntijoista. Raadin valinnassa pyritään huomioimaan myös maantieteellinen laajuus ja vuorossa olevan tapahtuman kohderyhmä. Arviointiraati jakaa varsinaisessa tapahtumassa stipendejä ja kunniakirjoja monin eri perustein huomioiden tanssin ja tanssiteosten eri osa-alueet. 

Raati kiinnittää sekä esiraadissa, että varsinaisessa tapahtumassa huomiota muun muassa seuraaviin osa-alueisiin: 

 • Koreografinen kokonaisuus: esimerkiksi koreografian rakenne, liikemateriaalin valinta, teema ja tarinankerronta, tilan käyttö, musiikki, puvustus ja mahdollinen rekvisiitta.
 • Tanssitekniikka: esimerkiksi tanssille valitun tyylin hallitseminen, kehonhallinta, linjausten puhtaus, liikkeiden sitominen ja viimeistely, musikaalisuus, rytmin ja ajoitusten selkeys.
 • Ilmaisu: esimerkiksi yhdessä tanssimisen taito, ilmaisukyky, eläytyminen, vuorovaikutus.
 • Tanssikasvatuksellisuus: esimerkiksi teknisen tason soveltuvuus ryhmälle, aiheen valinta, aiheen ja teeman soveltuvuus kyseiselle ryhmälle.

 

22.–24.3.2024 järjestettävän tapahtumaviikonlopun sisällöstä

 

Arktiset Askeleet tapahtumaviikonloppuna teosharjoitusten ja katselmusten lisäksi osallistujille on tarjolla esimerkiksi erilaisia tanssityöpajoja, ajanvieteohjelmaa ja seminaareja. Tapahtumaan valitut teoksen esiintyjät ja koreografi/huoltajat hankkivat tapahtumaan henkilökohtaisen osallistujapassin, jonka hinta on 30 euroa (sis. alv 0%). Henkilökohtaisella osallistujapassilla on osallistumisoikeus koko viikonlopun ohjelmiin.  Jos tapahtuma järjestetään etätapahtumana, osallistujille järjestetään viikonlopulle suunniteltu ohjelma yhteisöllisten etälähetysten muodossa.

Arktisten Askelten tapahtumatiimillä on oikeus järjestäjistä riippumattomista syistä (force majeure, tilojen tuhoutuminen, viranomaisten määräykset / suositukset, virus, pandemia) järjestää katselmukset etäkatselmuksena. Tällöin etukäteen Oulun läänin Tanssialan Tuki ry:lle maksetut lounastilaukset palautetaan niitä tilanneille, mutta muita maksuja ei palauteta.

 

Tapahtuman järjestäjät ja yhteyshenkilöt

 

Tapahtuman järjestävät Oulun läänin Tanssialan Tuki ry ja Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutus. 

Yhteyshenkilöt:

Tapahtuman johtaja Marjukka Koivuniemi: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 044 9870 389

Tuottaja Johanna Mikkonen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 044 9587 601

 

https://www.facebook.com/arktisetaskeleet