Avoimet ovet -tapahtuma verkossa 4.–5.11.

Kiitokset kaikille Avoimet ovet -tapahtumaan osallistuneille! Järjestämme avoimet ovet tänä vuonna verkossa 4.–5.11. Esittelimme koulutustarjontaamme ja kerroimme, millaista on opiskelu Oulun ammattikorkeakoulussa ja millaisiin ammatteihin voit työllistyä. Kerroimme myös, milloin ja miten voit hakea suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiimme. 

Voit katsoa kaikkien alojemme esittelyvideot YouTuben soittolistasta.  Oamkissa voit opiskella luonnonvara-alaa, liiketaloutta, informaatioteknologiaa, kulttuuria,  sosiaali- ja terveysalaa  tai tekniikkaa.

Alla näet 5.11. lähetyksemme sekä lähetysten aikana esitetyt kysymykset vastauksineen:

 

Lähetys alkaa klo 9:

Noin klo 9.00 Luonnonvara-ala
Noin klo 9.05 Sosiaali ja terveysala
Noin klo 9.45 Informaatioteknologia
Noin klo 9.55 Tekniikka
Noin klo 10.05 Oamk Highway ja Avoin ammattikorkeakoulu. Tarjoamme AMK-opintoja jo lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville
Noin klo 10.25 Kulttuuriala
Noin klo 10.40 Liiketalous
Noin klo 10.50  Hakuinfo: Miten ja milloin haet Oamkiin?
Noin klo 11.10 Vastaamme WhatsAppin kautta lähettämiinne kysymyksiin
Noin klo 11.30 Englanninkieliset AMK-tutkinnot
Noin klo 11.40 Hakuinfo: Miten englanninkielisiin koulutuksiin haetaan?

Huom! Kyseessä on suora lähetys ja kellonajat ovat arvioita. Kaikki videot tulevat kuitenkin päivien jälkeen tallenteena tälle sivulle, jolloin voit katsoa niitä silloin, kun sinulle sopii. 

Avoimilla ovilla kysytyt kysymykset

 

Voiko tradenomin ylemmässä amk tutkinnossa opiskella henkilöstöjohtamista?

Kaikkiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihimme voi sisällyttää henkilöstöjohtamisen opintoja. Erityisesti liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa on useita vaihtoehtoisia henkilöstöjohtamiseen liittyviä opintojaksoja. Voit tutustua opetussuunnitelmaan www-sivuillamme. Ensi vuoden syksyllä alkavien koulutusten opetussuunnitelmat julkaistaan alkuvuodesta.

Teillä on tarjolla sosionomikoulutus. Mitä käytännössä tarkoittaa monimuoto- ja päivätoteutus? Montako vuotta sosionomikoulutus kestää suurin piirtein? Voiko teille päästä opiskelemaan sosionomiksi, jos ei saa ylioppilastodistusta vaan pelkän lukion todistuksen?

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestetään monimuoto- ja/tai päivätoteutuksena. Esimerkiksi juuri sosionomikoulutus on ollut kevään yhteishaussa päivätoteutuksena ja syksyn yhteishaussa monimuotototeutuksena. Nämä vaihtelevat hyvin paljon vuosittain ja eri koulutusten välillä. Päivätoteutuksessa lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja päivisin lähiopetuksen tukemana. Päivätoteutuskaan ei ole pelkkää lähiopetusta, vaan lähiopetus on osa opetusta. Lisäksi on esimerkiksi verkko-opetusta, itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä, tentteihin valmistautumista ja tenttejä. Mutta päiväopetuksessa lähiopetuksen määrä on suurempi kuin monimuotototeutuksessa. Monimuotototeutuksessa käytettäviä opetusmuotoja ovat lähi-, etä- ja verkko-opetus, joita toteutetaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Lähiopetuksen määrä vaihtelee riippuen koulutuksesta, mutta monimuotototeutus soveltuu usein työn ohessa opiskeluun, mutta työpaikka ei ole edellytys opiskelulle. Täytyy kuitenkin huomioida, että osa koulutuksista vaatii myös monimuotototeutuksessa paljon lähiopetusta. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan koulutukset. Toteutustavat vaihtelevat paljon monimuotokoulutusten välillä ja siksi kannattaakin tutustua ennen hakemista koulutusten opetusjärjestelyihin www-sivuillamme. Monimuotototeutus edellyttää opiskelijalta hyvää itseohjautuvuutta, sillä opiskelija voi usein suorittaa opintojaan oman aikataulunsa mukaisesti ja tuutoropettajan ja ryhmän tuki ei ole niin tiivistä kuin päivätoteutuksessa. Sosionomi (AMK) on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 3,5 vuodessa. Lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Tällöin opiskelijavalinta suoritetaan valintakokeen perustella.

Kysymyksiä ensihoitajakoulutuksesta: Millainen hakuprosessi on? Millaiset pääsykokeet ovat? Onko kuntotesti? Paljonko ensi keväänä otetaan opiskelijoita sisään yo-todistuksella? Paljonko yhteensä otetaan opiskelijoita sisään? Kuinka hyvillä pisteillä ensihoitoon pääsee todistusvalinnalla?

Ensihoitajakoulutuksessamme on kolme valintatapaa: todistusvalinta ylioppilaille, todistusvalinta ammatillisen perustutkinnon suorittaneille sekä valintakoevalinta. valintakokeena valtakunnallinen digitaalinen AMK-valintakoe, johon voit tutustua tarkemmin ammattikorkeakouluun.fi-sivulla. Valintakokeeseen ei sisälly fyysisiä testejä. Ensihoitajakoulutuksemme valintaperusteet ja aloituspaikat löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/ensihoitaja-amk/ensihoitaja-amk-paivatoteutus. Voit tutustua viime kevään aloituspaikka- ja hakijamääriin sekä hyväksyttyjen alimpiin pisteisiin. Täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen hakukierros on erilainen ja pistemäärissä saattaa olla suuriakin eroja eri hakukierrosten välillä.

Kuinka paljon opiskelutarvikkeisiin on syytä varata rahaa ammattikorkeakoulun opintoja aloittaessa? Onko koulutus pääasiassa maksutonta?

Suomenkielinen koulutus on aina lukuvuosimaksutonta ja englanninkielinen koulutus on lukuvuosimaksutonta aina EU- ja ETA-maiden kansalaisille. Lähes kaikissa koulutuksissa edellytetään, että opiskelijalla on opinnoissaan käytettävissä kannettava tietokone. Oppikirjoja on usein saatavilla Oamkin omasta kirjastosta tai muista kirjastoista, eli oppikirjoja ei välttämättä tarvitse hankkia itselle. Myös e-kirjastoista löytyy usein oppikirjoja. Koulutuksesta riippuen saattaa olla erilaisia käytännön opintoihin liittyviä hankintoja, esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikassa jokaisen tulee hankkia piirikortti, koekytkentäalusta ja antureita, joiden kustannukset ovat yhteensä noin 50 euroa. Mutta tällaiset erityishankinnat pyritään pitämään mahdollisimman pieninä ja mm. tarvittavat ohjelmistot tarjotaan koulun puolesta.

Onko teillä mahdollista opiskella valokuvausta tai jotain sisällöntuotantoon liittyen?

Erityisesti viestinnän tutkinto-ohjelmassa (medianomi (AMK)) on näihin liittyviä opintoja. Voit tutustua viestinnän tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmiin opinto-oppaassa. Ensi vuoden syksyllä alkavien koulutusten opetussuunnitelmat julkaistaan alkuvuodesta.

Haluaisin tietää, mihin fysioterapeutti voi koulutuksen aikana erikoistua? Missä vaiheessa fysioterapia opinnoissa tulee suuntautumiset (lähinnä urheilufysioterapia kiinnostaa, vai onko tällaista suuntautumista?)

Fysioterapian tutkinto-ohjelmassamme ei ole erillisiä suuntautumisvaihtoehtoja. Opintoja voi suunnata oman kiinnostuksensa mukaisesti vapaasti valittavilla opinnoilla, työelämäharjoitteluilla sekä opinnäytetyöllä. Fysioterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa.  Ensi vuoden syksyllä alkavien koulutusten opetussuunnitelmat julkaistaan alkuvuodesta.

Onko toimintaterapeutiksi vaikea päästä opiskelemaan? Onko fysioterapeutin opintoihin vaikea päästä?

Sekä fysioterapeutti- että toimintaterapeuttikoulutuksemme ovat hyvin suosittuja. Kummassakin koulutuksessa ensisijaisia hakijoita on noin kymmenen yhtä aloituspaikkaa kohden. Voit tutustua viime kevään aloituspaikka- ja hakijamääriin sekä hyväksyttyjen alimpiin pisteisiin. Täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen hakukierros on erilainen ja pistemäärissä saattaa olla suuriakin eroja eri hakukierrosten välillä.

Olen kiinnostunut toimintaterapeutin opinnoista monimuotona. Onko opintoihin joku soveltuvuuskoe? Olisin kiinnostunut käymään avoimia opintoja nyt keväällä mutta haluaisin varmistua ensin mahdollisuuksistani saada opiskelupaikka.

Toimintaterapeuttikoulutuksessamme on kolme valintatapaa: todistusvalinta ylioppilaille, todistusvalinta ammatillisen perustutkinnon suorittaneille sekä valintakoevalinta. Valintakokeena valtakunnallinen digitaalinen AMK-valintakoe. Toimintaterapeuttikoulutuksen valintaperusteet löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

Olen pari kertaa hakenut ammattikorkeaan, koska unelmani on tehdä työtä missä voin auttaa muita, mutta paikka ei ole auennut, koska minulla on vaikeuksia keskittyä valintakokeeseen. Onko mitään muuta reittiä, millä päästä opiskelemaan, koska koen kutsumuksekseni tehdä ihmisläheistä työtä, esimerkiksi terveydenhoitajana tai sairaanhoitajana?

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksissamme on kolme valintatapaa: todistusvalinta ylioppilaille, todistusvalinta ammatillisen perustutkinnon suorittaneille sekä valintakoevalinta. Valintakokeena valtakunnallinen digitaalinen AMK-valintakoe. Mikäli opiskelupaikka ei avaudu yhteishaun kautta, suosittelemme tutustumaan avoimeen ammattikorkeakouluun. Siellä voit opiskella opintoja etukäteen ja suoritettuasi vähintään 55 opintopistettä, voit hakea näiden opintojen perusteella. Voit lukea tästä lisää www-sivuiltamme.

Mitä ohjelmointikieliä hyödynnetään informaatioteknologian opinnoissa? Onko mahdollista päästä ammattikorkeakouluun tiedonkäsittelyn alaa, vaikka ei ole kokemusta siihen? Minulla on suunnitelmissa hakea sinne teille IT-alalle insinööriopintoihin. Mitä taitoja minun kannattaisi opetella, kun tässä on hyvin aikaa jotain perusteita katsella. C++ perusteet? Linux läppäri on myös olemassa, mutta ei vielä oikein Linux-osaamista.

Opintoihin sisältyviä ohjelmointikieliä ovat C, C++, Java, natiivit mobiiliohjelmointikielet sekä web-ohjelmointikielet esim. Javascript ja Python. Opetus lähtee aina perusteista ja ei edellytä aiempaa osaamista. Mutta edellä mainittuja ohjelmointikieliä voi halutessaan opiskella etukäteen.

Onkohan Oulussa, tai muualla mahdollista AMK-insinöörin jälkeen suorittaa muuntotutkinto diplomi-insinööriksi?

Insinööri (AMK) tutkinnolla on mahdollista hakea yliopistoon suoraan maisteriohjelmaan ja suorittaa näin diplomi-insinöörin tutkinto. Tutkinnon suorittaminen kestää noin kaksi vuotta. Esimerkiksi Oulun yliopistossa tämä on mahdollista. AMK-tutkinnon jälkeen on mahdollista suorittaa myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on samantasoinen ylempi korkeakoulututkinto kuin esim. diplomi-insinöörin tutkinto. Poikkeuksena on se, että ennen hakemista edellytetään kahden vuoden työkokemusta amk-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoa Oamkin YAMK-tutkinnoista.

Kuinka paljon opiskeluja on mahdollistaa pidentää?

Opiskeluoikeusaika on opintojen kesto + yksi vuosi. Eli esimerkiksi 3,5 vuoden tutkintoa on mahdollista suorittaa 4,5 vuotta. Mikäli tutkinto on tämän jälkeen vielä kesken, mutta siitä puuttuu vain vähän, voi opiskelija hakea harkinnanvaraista lisäaikaa tutkinnon loppuun suorittamiseksi.

Kysymyksiä konetekniikan insinööristä (auto- ja työkonetekniikka): Voiko lukiosta päästä tämän koulutuksen kautta suoraan katsastajaksi vai tarvitseeko jonkun muun koulutuksen pohjalle? Opetellaanko autojen huoltoa ja korjausta vai pitäisikö niitä käydä amiksessa? Voiko kursseja tehdä jo etukäteen opintopisteiden perässä?

Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdyt autoalan jälkimarkkinointiin, auto- ja työkone-elektroniikkaan, polttomoottori- ja hybridivoimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Opintoihin sisältyy ajoneuvokatsastajan alalletulokoulutus, jonka jälkeen voit suorittaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) järjestämän katsastajan loppututkinnon. Opintoja voi suorittaa etukäteen avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Voiko AMKissa laajentaa omaa osaamistaan jonkun sivuaineen tms. kautta? Että opiskelisi oman alan lisäksi lyhyesti myös jotain muuta alaa?

Ihan toisen alan opintojen sisällyttäminen tutkintoon on pääsääntöisesti mahdollista vapaasti valittavien opintojen kautta. Vapaasti valittavien opintojen määrä vaihtelee tutkinto-ohjelmittain muutamasta opintopisteestä 15 opintopisteeseen.

Onko mahdollista opiskella äitiyslomalla polkuopintojen kautta esimerkiksi se 55 opintopistettä vai onko polkuopinnoissa myös lähiopetusta?

Polkuopinnot toteutetaan tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä, joten toteutusmuoto riippuu aina meneillään olevasta ryhmästä. Mutta monimuotototeutuksenakin toteutettavissa opinnoissa on yleensä jonkin verran lähiopetusta. Äitiyslomalla opiskellessa kannattaa aina varmistaa tukea maksavalta taholta, minkä verran voi suorittaa opintoja ilman, että se vaikuttaa maksettavaan tukeen.

Mihin medianomin opintojen visuaalisen suunnittelun puolelta työllistytään yleensä?

Kun valmistut visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta, voit työskennellä hyvin monenlaisissa visuaalisen viestinnän tehtävissä. Meiltä valmistuneet työllistyvät pääasiallisesti mainos- ja viestintätoimistoihin, yritysten viestintäosastoille tai pelialan yrityksiin. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimeriksi graafinen suunnittelija, graafikko, AD (Art Director), web-suunnittelija, UI/UX-suunnittelija, visuaalinen suunnittelija, peligraafikko, animaattori, videosisällöntuottaja tai valokuvaaja.

Kuinka paljon on väliä esim. lukion todistuksella, kun hakee Oamkista opiskelupaikkaa?

Lukion päättötodistuksen opintomenestystä ei pisteytetä opiskelijavalinnassa. Todistusvalinta tehdään aina ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon perusteella. Jos käytössä ei ole todistusvalintaa tai hakija ei tule hyväksytyksi todistusvalinnassa, tehdään valinta valintakokeen perusteella. Lukion oppimäärä (päättötodistus) ilman ylioppilastutkintoa antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoihin, mutta tällöin ei ole mukana todistusvalinnassa.

Haluan jäädä välivuodelle ja mietin, onko mahdollista, että haen nyt jo opiskelemaan ja jos saisin paikan, lykkäisin aloittamista vuoden.

Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

  • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Haluaisin kysyä musiikkipedagogiksi hakemisesta. Onko se ainoa musiikillinen tutkinto Oamkissa? Miten haku tapahtuu? Minkälainen musiikillinen kokemus tulisi olla, että voisi hakea ja onko sisään pääseminen vaikeaa? Entä paljonko otetaan kerralla? Onko pääsykokeita 1 vai onko 2 eri vaihetta kokeissa, ja mistä pääsykokeet koostuvat? Pystyykö pääsykokeisiin harjoittelemaan ennalta jotain sen tyyppisiä harjoituksia, mitä siellä yleensä kysytään vai voiko tehtäviä olla mistä vain?

Musiikkipedagogikoulutus on ainoa musiikin koulutuksemme. Mutta koulutus sisältää hyvin monipuoliset mahdollisuudet suunnata opintoja itseään kiinnostavalla tavalla. Musiikkipedagogin koulutuksessa opiskellaan paljon tekemällä. Koko opintojen ajan harjoitellaan soittamista/laulamista yksin ja yhdessä. Taitoja kehitetään monipuolisesti: kuuntelemalla, tekemällä ja kirjoittamalla itse musiikkia, keskustelemalla ja vaikkapa kirjoittamalla kritiikki tai blogikirjoitus. Soiton/laulunopettajaksi harjoitellaan seuraamalla toisten opetusta sekä opettamalla itse harjoitusoppilaita. Opinnoissa hankitaan ja harjoitellaan myös muita hyödyllisiä ja työelämässä tarpeellisia taitoja, kuten kielitaitoa, musiikkiteknologiataitoja tai musiikkialan yrittäjyyttä. Jos valitset kirkkomusiikin profiiliopinnot, voit toimia myös kanttorina. Hakijoilta edellytetään aiempaa musiikillista osaamista, mutta sitä ei ole haluttu tarkemmin määritellä, sillä tämä osaaminen on saatettu hankkia monilla eri tavoin. Eli ei tarvitse olla suoritettuja tutkintoja. Opiskelijavalinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Valintakoe sisältää instrumenttikokeen, haastattelun sekä musiikinteorian ja säveltapailun kokeen. Valintakokeen tarkempi sisältö ja vaatimukset kerrotaan valintakoeoppaassa, joka julkaistaan hakuajan alkuun mennessä tällä sivulla.

Onko vaikea päästä opiskelemaan sähköinsinööriksi todistusvalinnalla?

Kevään 2020 yhteishaussa opiskelupaikan sai todistusvalinnassa ylioppilastutkinnon perusteella 113/198 pisteellä (ensikertalaiset 103/198 pisteellä) ja ammatillisen perustutkinnon perusteella 119/150 pisteellä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun opiskelijavalintaa suoritettiin tällä todistusvalinnalla, joten pidemmän ajan vertailtavaa tietoa meillä ei ole käytettävissä. Ja täytyy muistaa, että jokainen hakukierros on erillinen ja pisteet vaihtelevat.

Minulla on sähköalan insinöörin tutkinto toisesta AMK:sta. Kiinnostuin kuitenkin opiskelusta röntgenhoitajaksi. Voinko hakea korkeakoulututkinnolla ja pystynkö hyödyntämään/hyväksilukemaan aikaisempaa tutkintoa?

Kevään 2021 yhteishauista lähtien AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen on mahdollista hakea myös korkeakoulututkinnolla. Mutta hakulomakkeeseen kannattaa merkitä kaikki suoritetut pohjakoulutukset ja järjestelmä automaattisesti huomioi hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon. Aiempien opintojen hyväksilukemisesta päättää tutkintovastaava. Tässä kyseessä on niin erilaiset tutkinnot, joten kovin paljoa opintoja ei voida suoraan hyväksilukea. Mutta varmasti aiemmista opinnoista on hyötyä monilla opintojaksoilla ja näin niiden suorittaminen on kevyempää.

Pääsevätkö opiskelijat mukaan Oamkin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja sitä kautta yritysprojekteihin?

Opiskelijat osallistuvat erilaisiin Oamkin hankkeisiin ja yritysyhteistyötä ja -projekteja tehdään myös muutoin kuin hankkeissa.

Onko mahdollista tulla Oamkiin, jos tekee kursseja toisella asteella. Tilanne on, että valmistun lukiosta syksyllä 2021. Saan kurssit käytyä jo keväällä, mutta lakin saan vasta jouluna.

Voit suorittaa opintoja etukäteen avoimessa ammattikorkeakoulussa. Voit lukea lisää avoimen amkin sivuita.

Voiko polkuopiskelijana jatkaa vielä toisen vuoden, jos ei pääse erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi?

Varsinaisia polkuopintoja on vain ensimmäisen vuoden opinnoista. Mutta jos et pääse ensimmäisen vuoden jälkeen tutkinto-opiskelijaksi, voit jatkaa toisen vuoden avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tällöin ei ole tarjolla samanlaista koko lukuvuoden valmista pakettia, mutta voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja ja näiden perusteella kerätä lisää suoritettuja opintopisteitä ja viedä opintoja eteenpäin.

Onko kovin yleistä, että Oamkissa opiskeleva sairaanhoitaja saa siirtohaun kautta paikan Oamkiin opiskelemaan terveydenhoitajaksi? Tutkintonimike siis vaihtuisi. Montako siirtohaussa yleensä otetaan vai onko tapauskohtaista ja riippuu hakijan suoritetuista opinnoista ym.

Siirto-opiskelijavalinnassa valittavien opiskelijoiden määrä riippuu siitä, kuinka paljon kyseisessä tutkinto-ohjelmassa ja kyseisellä vuosikurssilla on vapautunut aloituspaikkoja ja mahdollistaako tutkinto-ohjelman resurssit uusien opiskelijoiden ottamisen. Hyväksyttyjä siirto-opiskelijoita on tullut niin Oamkista kuin toisista korkeakouluistakin. Valintaan vaikuttavat ensisijaisesti suoritetut opinnot ja se, että haettava tutkinto on mahdollista suorittaa tavoitteellisessa ajassa.

Mitä eroa on arkkitehdillä ja rakennusarkkitehdillä?

Jos vertaa rakennusarkkitehdin ja arkkitehdin suunnittelupätevyyksiä, niin rakennusarkkitehdin tehokkaan lyhyeämmällä koulutuksella ei ylletä aivan vaativampaan luokkaan, joka käsittää noin 10% rakennuskannasta. Koulutuksen osalta rakennusarkkitehdin koulutuksessa ei pätevöidytä yhdyskuntasuunnittelun osa-alueella eli kaavoitukseen tai maankäyttöön, keskitytään kenties enemmän sekä tietomalleihin että rakennusten teknisiin ominaisuuksiin, mutta suunnitellaan yhtä lailla joka vuosi opinnoissa pienestä suureen rakennukseen. Rakennusarkkitehdin koulutuksessa painotetaan käytännön osaamista heti ensimmäisenä vuonna ja suunnitteluohjelmat tulevat koulutukseet mukaan ensimmäisestä viikosta lähtien. Tavoitteena on, että ensimmäisten kahden vuoden aikana suunnittelutoimistoissa käytetyimmät suunnitteluohjelmat Revit ja Archicad ovat hallinnassa. Rakennusarkkitehtikoulutus kestää neljä vuotta, jonka jälkeen voi kerätä kokemusta vaikka suunnittelutoimistoissa tai jatkaa suoraan opintopolulla yliopiston arkkitehtikoulutuksen maisterivaiheeseen, jos on kehittynyt hyvin opinnoissaan. Rakennusarkkitehti on oma ammattinimike, joka antaa rakennussuunnittelun kelpoisuuden aina vaativaan luokkaan asti suunnittelukokemuksen kertyessä.