Säännöt

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää pianokilpailun Oulussa yhteistyössä Oulun konservatorion, Limingan seudun musiikkiopiston, Savonia ammattikorkeakoulun, POTKU – Pohjois-Pohjanmaan taiteen ja kulttuurin tuki ry:n sekä Oulun seudun pianomusiikin ystävät ry:n kanssa. Kilpailun konserttofinaali toteutetaan yhteistyössä Oulu Sinfonian kanssa.

I

Kilpailuun voivat ottaa osaa Suomen musiikkioppilaitoksissa, ammatillisella toisella asteella tai ammattikorkeakouluissa pianonsoittoa opiskelevat henkilöt, joihin luetaan myös lukuvuonna 2021–2022 läsnä olevat ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijat eivät voi osallistua kilpailuun.

II

Kilpailu jaetaan kolmeen sarjaan: a) alle 13-vuotiaat, b) 13–16-vuotiaat, c) 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Kunkin kilpailijan sarja määräytyy kilpailun alkamispäivän (24.1.2022) mukaan. Sarjat a ja b ovat luonteeltaan katselmustyyppisiä, ja niissä jaetaan kannustus- ja tunnustuspalkintoja. Sarjan c palkinnot määritellään palkintoluettelossa, mutta arvionsa perusteella lautakunta voi jakaa palkinnot myös toisin.

Kukin oppilaitos voi lähettää kilpailuihin osallistujia seuraavasti:

  • alle 13-vuotiaiden sarjaan kaksi oppilasta / oppilaitos
  • 13–16-vuotiaiden sarjaan kaksi oppilasta / oppilaitos
  • 17-vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjaan kolme oppilasta / oppilaitos, neljä / ammattikorkeakoulu

Perustellusta syystä oppilaitos voi hakea kilpailutoimikunnalta oikeutta lähettää yksi ennalta nimetty ylimääräinen kilpailija yhteen sarjaan. Asiasta päättää kilpailutoimikunta tapauskohtaisesti, eikä päätöksestä voi valittaa. Kilpailun järjestäjä voi myös toisaalta rajoittaa kilpailijoiden määrää, mikäli ilmoittautuneiden määrä on aikataulun kannalta liian suuri.

III

Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 29.11.2021 kello 16.00.

IV

Kilpailijakohtainen osallistumismaksu on 100 euroa sarjoissa 13–16-vuotiaat ja 17-vuotiaat tai sitä vanhemmat ja 70 euroa sarjassa alle 13-vuotiaat. Osallistumismaksua ei osallistumisen peruuntuessa palauteta.

Jokainen kilpailija saa kunniakirjan osallistumisestaan kilpailuun.

V

Kaikkien sarjojen soittojärjestykset arvotaan ilmoittautumisajan umpeuduttua, ja niistä tiedotetaan kilpailijaintrassa, jonka tunnukset lähetetään osallistujille sähköpostitse 10.12.2021 mennessä.

VI

Kilpailijoiden ja heidän opettajiensa on itse huolehdittava matkoista, majoituksesta ja ruokailusta.

VII

Oheisiin aikatauluihin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

VIII

Kilpailijoilla on mahdollisuus ajan salliessa saada palautetta esityksistään arviointilautakunnan jäseniltä kilpailun aikana ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

IX

Kilpailun tilaisuudet ovat julkisia. Järjestäjillä on oikeus ilman korvausta äänittää, radioida, videoida, televisioida tai lähettää internetissä kilpailijoiden esityksiä mukaan lukien heidän itse säveltämänsä musiikki. Valokuvaaminen ja videointi ilman järjestäjien lupaa on kielletty kilpailun aikana.

X

Arviointilautakunnalla on oikeus keskeyttää soitto, jos säädetty soiton enimmäisaikaraja ylittyy sekä rajoittaa soittoaikaa, jos kilpailun aikataulu niin vaatii.

XI

Kilpailun ohjelmistoon tai järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteys kilpailutoimistoon. Epäselvissä tapauksissa päätökset tekee kilpailun järjestäjä.

XII

Järjestäjillä on oikeus perua tai siirtää tapahtuma force majour -esteen vuoksi.