Pidetään yhtä – Stand together

Pidetään yhtä -kampanjalla pyrimme tukemaan opiskelijoidemme hyvinvointia ja jaksamista. Yhdessä opiskelijakunta OSAKOn kanssa kannustamme opiskelijoitamme pitämään sekä omasta että ystävien hyvinvoinnista huolta.

Mitä tehdä, jos esimerkiksi yksinäisyys, hankaluus luoda rutiineja tai elämän kutistuminen yhden pöydän äärelle vaivaa? Tärkeintä on, ettet jää yksin. Tältä sivulta löydät tahoja, joihin voit olla yhteydessä näissä asioissa.

Yhtä pitäminen on myös sitä, että tuemme toisiamme ja kohtaamme toisemme tasavertaisina yksilöinä. Emme suvaitse minkäänlaista vihapuhetta tai häirintää, sillä haluamme turvata jokaiselle työ- ja opiskelurauhan.

Stand together campaign aims to support the well-being of Oamk's students. Together with student union OSAKO we encourage students to take care both their own and their friends' well-being.

What to do if, for example, you feel lonely, you find it difficult to keep up with everyday routines or your life seems to have shrunken too much? The most important thing is that you won't stay alone with your problems. On this page you will find parties to connect with on these matters.

Standing together means also that we support each other and treat each other as equal individuals. We do not tolerate any kind of hate speech or harrasment, and we want to secure that our campuses are a peaceful places to work and study.

Opintopsykologit – Study Psychologists

Opintopsykologeilta saat ohjausta ja tukea opiskeluun, oppimiseen ja opiskelukykyyn liittyvissä asioissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Study Psychologists give counselling on problems related to studying, learning and study ability. Discussions are confidential and they are free of charge for the students.

Kampusopot – Campus Study Counsellors

Kampusopot ohjaavat opiskeluasi ja oppimistasi opintopolun kaikissa vaiheissa sekä tukevat persoonallista kasvuasi ja kehitystäsi. Lisäksi kampusopoilta saat erityisohjausta, mikäli opintosi uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä kokonaan.

Campus Study Counsellors counsel you in studying and learning at every stage of the study path. They also support students´ personal growth and development. In addition, Campus Study Counsellors offer special support for you, who are delayed in their studies or under threat of abandoning their studies. 

Opiskelijakunta – Student union OSAKO

Opiskelijakunta OSAKOlta saat tukea ja neuvoja erilaisissa opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä. 

You can contact student union OSAKO for support and advices in questions concerning studies and student life.

Seurakuntien oppilaitostyö – The church's student work

Seurakuntien oppilaitostyöntekijät ovat valmiina juttelemaan kanssasi mieltäsi askarruttavista asioista ja kysymyksistä. Voit ottaa yhteyttä oppilaitostyöntekijöihin riippumatta suhteestasi uskontoon.

Pastors of the church's student work are ready to talk about the issues that preoccupy your mind. You can contact the pastors regardless of your relationship with religion.

Opiskeluterveydenhuolto – Student Health Services

Opiskeluterveydenhuollon palvelut tarjoavalta YTHS:ltä saat apua terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Terveystieto-sivulla on materiaaleja esimerkiksi liikunnasta, ravitsemuksesta ja mielenterveydestä. Webinaaritallennesarjasta saat täsmävinkkejä etäarjen sujuvuuden eri osa-alueisiin: arkirytmi eli rytmiä etäarkeen rutiinien avulla, sosiaaliset suhteet ja yksinäisyys sekä itsensä johtaminen ja motivaatio.

Finnish Student Health Service FSHS provides health services for students who are completing a degree at a Finnish higher education institution. On the Health Information page you will find information about exercise, nutrition and mental health.

Tuutorit – Tutors

Opettajatuutori on opiskelijaryhmänsä lähiohjaaja. Hän tukee opiskelijoidensa ammatillista kasvua ja ohjaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadintaa. Opiskelijatuutorit ovat aloittavien opiskelijoiden tukena heidän koko ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan. Opiskelijatuutoritoiminnalla vaikutetaan opiskelijoiden viihtyvyyteen, ryhmäytymiseen ja opintoihin sitoutumiseen.

Tutor Teacher is the nearest counsellor of his/her student groups. He/she supports the professional growth of the student and guides the student with drawing up the personal study plan. Student tutors are the most active at the beginning of studies and last throughout the first year. Student tutoring focuses on engaging students to their studies, helping new students grouping with fellow students and on making studying in Oamk more enjoyable. 

Etkö tiedä, mihin olla yhteydessä? – Don't know who to contact?

Mikäli et sivulla olevien esittelyiden lukemisen jälkeen tiedä, mihin ottaa yhteyttä, laita meille viesti. Me autamme sinut eteenpäin.

If after reading the introductions on this page you still don't know who to take contact, please send us a message. We will help you to get forward.

Täytä ainakin tähdellä (*) merkityt kohdat.