Oamkin lehtori Merja Männistön väitöstilaisuus 21.2.: Yhteisöllinen digioppiminen parantaa opintomenestystä ja lisää opiskelumotivaatiota

Julkaistu: 18.2.2020 klo 12:05

Lehtorimme Merja Männistön väitöskirja Hoitotyön opiskelijoiden yhteisöllinen oppiminen ja sosiaali- ja terveysalan opettajien osaaminen digitaalisessa oppimisympäristössä tarkastetaan Oulun yliopistossa 21.2. kello 12. 

Väitöstutkimuksessa selvisi, että yhteisöllinen opiskelu digitaalisessa oppimisympäristössä parantaa hoitotyön opiskelijoiden osaamista, lisää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä edistää kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja päätöksentekokykyä. Digioppijat saivat tentistä parempia arvosanoja verrattuna perinteisessä luokkahuoneessa opiskeleviin. Lisäksi digiopiskelu kohensi vähemmän motivoituneiden opiskelijoiden opiskelumotivaatiota. Digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuva opiskelu koettiin mielekkääksi, joustavaksi ja ajankäytön kannalta järkeväksi.

Väitöstilaisuus järjestetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Leena Palotie -salissa 101A (Aapistie 5 A, Oulu).

Lue koko väitöstiedote.