Uudet digitaaliset keinot opiskelun ja urasuunnittelun tukemiseen - seminaari 20.3.

Julkaistu: 3.3.2020 klo 00:00

Miten digitaalisten sovellusten avulla voidaan tukea opiskelua ja urasuunnittelua? Tervetuloa kuulemaan keinoista Digiohjausta kaikille! -hankkeen loppuseminaariin Oulun yliopiston Saalastinsaliin 20.3.kello 9–15 (Pentti Kaiterankatu 1).

Digiohjausta kaikille! -hankkeen tavoitteena oli digitalisaation avulla löytää aidosti uudenlaisia, innovatiivisia keinoja ohjata ja tukea opiskelua sekä urasuunnittelua. Tavoitteena oli myös lisätä koulutuksen yhdenvertaisuutta kehittämällä erilaisten oppijoiden ohjausta ja opintojen esteettömyyttä erilaisten digitaalisten sovellusten avulla. Hanke toteutettiin vuosina 2018–2020.

Hankkeella vastatiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen kärkihankkeen tavoitteisiin nopeuttamalla toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä sekä kehittämällä digitaalista koulutusyhteistyötä. Erityisenä tavoitteena oli tehostaa ja sujuvoittaa koulutukseen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheita viemällä käytäntöön digiohjauksen toimintamalleja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa huomioimalla myös erilaisten oppijoiden ohjauksen tarpeet.

Projektipäällikkö Anna Kolehmaisen kertoo loppuseminaarissa hankkeen tuloksista ”Digiohjausta kaikille? - Mitä on digiohjaus ja ketä on kaikki?” puheenvuorossaan. Seminaarissa kuullaan puheenvuoro mm. oppimisanalytiikan merkityksestä ohjauksessa sekä visionääri Maria Ritolan puhe ”Ihmisen ja koneen äly - Hypestä vaikuttavuuteen”.

Hanke toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun sekä Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä. Mukana yhteistyöverkostossa olivat myös Oulun lukioverkosto sekä valtakunnallinen Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Digiohjausta kaikille! –hankkeen kokonaisbudjetti oli 723 000 euroa. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

Lisätietoja:

Oulun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja)
Projektipäällikkö Anna Kolehmainen
040 708 4088, anna.kolehmainen#oamk.fi (korvaa # -> @)

Oulun yliopisto 
Ohjauksen asiantuntija, hankevastaava Tiina Kemppainen
050 350 3981, tiina.kemppainen#oulu.fi (korvaa # -> @)                                                                                                  

www.oamk.fi/digiohjaus