Terveys- ja hyvinvointialojen yrityksiä ja organisaatioita kutsutaan rajat ylittävään innovaatiotyöpajaan

Julkaistu: 23.4.2021 klo 15:35

Terveys- ja hyvinvointialan yritysten yhteistyötä halutaan lisätä Perämerenkaaren alueella. NACCOP eli Nordic arctic cocreation platform -hanke järjestää 25.5. innovaatiotyöpajan terveys- ja hyvinvointialan kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille ja organisaatioille verkossa. Työpajan tarkoituksena on tuoda yritykset Perämerenkaaren alueelta Ruotsin ja Suomen puolelta yhteen. NACOPP-hankkeessa kehitetään rajat ylittävä yhteiskehittämisen alusta, joka tukisi alan innovaatiotoimintaa. 

– Alueilla on samankaltaisia haasteita, kuten ikääntyvä väestö, harva asutus, pitkät välimatkat sekä sotealan työvoimapula. Uusilla innovaatioilla yritykset voivat vastata näihin ongelmiin, kertoo hankkeen projektipäällikkö Piia Hyvämäki Oulun ammattikorkeakoulusta.

Hankkeessa on tehty alustavaa kartoitusta yritysten toiveista haastattelemalla yritysten edustajia. Hyvämäen mukaan yritykset kokevat tärkeänä vapaamuotoisia tapaamisia muiden yritysten ja sidosryhmien kesken.

– Uusi yhteistyöalusta voi parhaimmillaan olla rajojen yli toimiva verkostoitumisen väline, joka mahdollistaa uusia palveluita sekä innovaatioympäristöjä yrityksille ja sidosryhmille, kertoo Hyvämäki.

Toukokuun 25. päivänä järjestettävään ensimmäiseen innovaatiotyöpajaan kutsutaan mukaan kaikki terveys- ja hyvinvointialan kehittämisestä kiinnostuneet. Työpajassa keskitytään aloittamaan työ yhteisen alustan aikaansaamiseksi sidosryhmien tarpeita kuunnellen sekä hyödyntäen hankkeen asiantuntijoita. Lisätietoa tilaisuudesta NACCOP -hankkeen verkkosivuilla www.oamk.fi/naccop

NACCOP- hanketta rahoittaa Interreg Nord, Lapin liitto ja Region Norrbotten. Hanke toteutetaan 1.11.2020 – 30.9.2022 välisenä aikana. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oamkin, Oulun yliopiston, Luulajan teknillisen korkeakoulun, Luulajan ja Kalixin kesken. Hanketta koordinoi Oamk.

Lisätietoja:

Piia Hyvämäki
Projektipäällikkö, NACCOP -hanke
Oulun ammattikorkeakoulu
piia.hyvamaki#oamk.fi (korvaa # -> @)
050 582 0075