Oulu Sinfonian Kamarimuusikot esiintyy Oamkin Poiju-salissa su 3.10. klo 15

Julkaistu: 21.9.2021 klo 15:04

Oulu Sinfonian Kamarimuusikot järjestää yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa kamarimusiikkikonsertin Linnanmaan kampuksen Poiju-salissa sunnuntaina 3.10.2021 kello 15 alkaen. Ennen konserttia Oamkin musiikkipedagogiopiskelijat esiintyvät salin edustalla.

Konserttiin on vapaa pääsy.

Käynti tiloihin on Oamkin pääovesta C pallon läheltä (ei ovesta 5C).

Konsertin visuaalinen ilme

KONTRASTIT JA PERINNÖT

Ohjelmamme “Kontrastit ja perinnöt” kuljettaa kuulijat musiikkiin, joka luonnehtii kontrastien sävyttämää 1920-luvun alkupuolen aikaa. Sen ajan musiikissa  ilmenivät tärkeä perehtyminen Bachin ja Mozartin kontrapunktiseen kieleen, myöhäisten romanttisten idiomien vaikutuksiin, uusklassisen sävelkielen muotoiluun sekä tarkkaavainen ja intohimoinen kiinnostus kansanperinteen perintöä kohtaan.

Konsertti alkaa Max Regerin Serenadilla op 77a. Sen rakenteen valoisuus, selkeä muodon suunnittelu ja helposti ymmärrettävät harmoniset kehittelyt johdattavat kuulijat Béla Bartókin teokseen Rapsodia no. 1 viululle ja pianolle. Teoksessa voi kuulla, kuinka Bartók halusi siirtää Itä-Eurooppalaista kansanmusiikkiperinnettä länsimaiseen taidemusiikin kontekstiin.

Ennen väliaikaa hyppäämme vielä ajassa eteenpäin kuulemaan oman aikamme teoksen Magnus Lindbergin Acequia Madre, joka keskittyy melodisiin näkökohtiin sekä tekniseen virtuosoteettiin. Lindbergin teos on saanut inspiraationsa Bartókin yhdestä kauneimmista trioista, jonka kuulemme tämän konsertin lopussa.

Väliajan jälkeen päästään nauttimaan Hindemithin sonaatista kontrabassolle ja pianolle. Hindemithin musiikki on saanut vaikutteita Regeriltä ja hän huomasi aikanaan myös maansa perinteisen kansanmusiikkiperinnön merkityksen. Tämä teos edustaa myös käännekohtaa kontrabassolle sävelletyissä sooloteoksissa.

Konserttimme päättyy odotettuun Bartókin teokseen Kontrasteja klarinetille, viululle ja pianolle, jossa juhlistetaan näiden kolmen soittimien välisiä eroavaisuuksia, joista Lindberg löysi inspiraation teokseensa Acequia Madre.

Vapaa pääsy, tervetuloa nauttimaan musiikista! 

-----------

Ohjelma:

3.10.2021 klo. 15.00

Poiju sali, Oulun Ammattikorkeakoulu

 

Max Reger (1873-1916)

Serenadi huilulle, viululle ja alttoviululle op.77a D-duuri (1904)

 

Béla Bartók (1881-1945) 

Rapsodia Nr. 1 viululle ja pianolle Sz.87; BB 94 (1928)

 

Magnus Lindberg (1958-) 

Acequia Madre klarinetille ja pianolle (2012)

 

-----väliaika-----

 

Paul Hindemith (1895-1963)

Sonaatti kontrabassolle ja pianolle (1949)

 

Béla Bartók (1881-1945) 

"Kontrastit" viululle, klarinetille ja pianolle BB 116, Sz. 111 (1938) 

 

Oulu Sinfonian Kamarimuusikot:

Lasse Joamets, Mikko Sorri, Emiliano Travasino, Emma Tessier, Michal Konopinski, Antoine Greuzard, Outi Nissi and Laura Röntynen.

 

Oulu Sinfonian Kamarimuusikoiden logo

 

---------------------

 

CONTRASTS AND LEGACIES

 

The program "Contrasts and legacies" will take the listeners to music characterized by the contrasts of the first half of the twentieth century: an urgent look to the contrapuntal language of Bach and Mozart, the influence of the late romantic idioms, the shaping of the neoclassical language and the attentive and passionate interest for the legacy of popular tradition. 

The journey begins with Max Reger's Serenade op 77a. Its lightness of construction, clear formal design and easily comprehended harmonic progressions lead the way to the rhapsody n.1 for violin and piano by Béla Bartók who wanted, in this work, to transplant the entire style of Eastern-European fiddle playing into the Western concert context. 

Before the intermission we'll jump forward to our time with Magnus Lindberg's Acequia Madre, a composition incorporating a focus on melodical aspects as well technical virtuosity directly inspired by one of Bartók's most beautiful trios, which we present at the end of this program.

After the intermission, we'll enjoy the Sonata for double bass and piano by Paul Hindemith, whose music was majorly influenced by Reger and who also discovered, in time, the importance of his land's traditional folk music legacy. This specific composition represents a turning point in the literature dedicated to the double bass.

The program ends with the promised "Contrasts" by Béla Bartók for clarinet, violin and piano, celebrating the differences between the three instruments and among the scores Lindberg used to find inspiration for his Acequia Madre.

Free admission, welcome and enjoy! 

 

-----------

 

Program:

 

3.10.2021 at 15.00 

Poiju Hall, Oulu University of Applied Sciences

 

Max Reger (1873-1916)

Serenade for flute, violin and viola op.77a in D major (1904)

 

Béla Bartók (1881-1945) 

Rhapsody n.1 for violin and piano Sz.87; BB 94 (1928)

 

Magnus Lindberg (1958-) 

Acequia Madre for clarinet and piano (2012) 

 

-----intermission-----

 

Paul Hindemith (1895-1963)

Sonata for double bass and piano (1949)

 

Béla Bartók (1881-1945) 

Contrasts for violin, clarinet and piano, BB 116, Sz. 111 (1938) 

 

Oulu Symphony Orchestra's Chamber Musicians:

Lasse Joamets, Mikko Sorri, Emiliano Travasino, Emma Tessier, Michal Konopinski, Antoine Greuzard, Outi Nissi and Laura Röntynen.