Ura Oamkissa

Olemme noin 9 000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus. Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun!

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakkeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Avoimet työpaikat 

Lehtori, hoitotyö

Hakemus jätettävä ennen 01.11

Tehtävänimike: Lehtori, hoitotyö
Osasto: Hoitoalat
Tiimi: Hoitotyö
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulainen
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020

Lehtorin tehtäviin kuuluu hoitotyön opetus hoitotyön tutkinto-ohjelmassa pääasiassa Oulaisissa. Lisäksi lehtorin tehtäviin kuuluu opiskelijoiden harjoittelun ja opinnäytetöiden ohjaus, osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alainen tuntemus sekä kokemus opetustyöstä, erityisesti simulaatio- ja verkko-opetuksesta, katsotaan eduksi. Arvostamme työelämälähtöistä yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä sekä joustavuutta työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä. Arvostamme myös luovuutta ja erilaisten pedagogisten ratkaisujen ja menetelmien käyttöä opetuksessa. Ammattikorkeakoulutuksen tuntemus katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus hoitotyöstä. Edellytämme vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Tehtävä edellyttää myös sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantaja ry:n opetusalan työehtosopimuksen kohdan Ammattikorkeakoulu mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa koulutus- ja tki-johtaja Aini Ojala, puhelin 050 3206810 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Täytä hakulomake

Projektipäällikkö, Rakentamistekniikka

Hakemus jätettävä ennen 23.10

Tehtävänimike: Projektipäällikkö, Rakentamistekniikka
Osasto: Rakentamistekniikka
Tiimi: Rakentamistekniikka, yhteiset
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020

Tehtäviin kuuluu EU-rahoitteisten kansainvälisten ja kotimaisten hankkeiden projektipäällikön tehtävät Rakentamistekniikan osastolla sekä osallistuminen hanketyöhön myös asiantuntijana. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi julkaisutoiminta, uusien hankehakemusten valmisteleminen sekä kansainvälisten Tki-verkostojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Yhteistyö Oamkin muiden alojen kanssa hanketoiminnassa. Hankkeet liittyvät tällä hetkellä mm. tietomallinnukseen, energiatehokkaaseen rakentamiseen, puurakentamiseen, korjausrakentamiseen ja biopohjaisten rakennusmateriaalien kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä suullinen ja kirjallinen englanninkielen taito. Lisäksi edellytetään kokemusta projektipäällikön tehtävistä kansainvälisissä hankkeissa, hankevalmistelusta ja hanketoiminnasta sekä julkaisutoiminnasta. Rakennusosaston hanketoiminnassa edellytyksenä on myös rakennusalan koulutus tai työkokemukseen perustuva vahva rakennusalan osaaminen ja tietomallinnuksen tuntemus. Tehtävä edellyttää matkustamista hankekokouksiin ja seminaareihin kotimaassa ja ulkomailla.

Katsomme eduksi monialaisen koulutuksen ja työkokemuksen, toimimisen rakennusalan EU-rahoitteisissa hankkeissa, rahoituslähteiden ja Oamk:n hanketoiminnan tuntemuksen. Kansainvälisyys, kyky verkostoitua ja kyky ideoida alan hankeaihioita yhdessä yhteistyöverkoston kanssa katsotaan eduksi.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Avainyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan. Tehtävään sisältyy 6 kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa Koulutus- ja tki-johtaja Jyrki Röpelinen, puh. 050 5176 759, s-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Täytä hakulomake

Lehtori, Rakentamistalous

Hakemus jätettävä ennen 26.10

Tehtävänimike: Lehtori, Rakentamistalous
Osasto: Rakentamistekniikka
Tiimi: Rakennusalan työnjohto
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan

Lehtorin tehtävänä on rakentamistekniikan osaston rakennusarkkitehti-, insinööri- ja rakennusalan työnjohtokoulutuksen aine- ja syventävien opintojen opetus, opinnäytetöiden ohjaus, opetuksen, opetusmenetelmien ja opetussuunnitelmien kehittäminen sekä työelämäyhteistyö, KV-toiminta ja tutkimusryhmätoiminta. Opetus on osittain englannin kielellä.

Opetusaloina ovat mm. rakennuttaminen, rakentamisen elinkaaritalous, rakennusalan yritystoiminta, rakennushankkeen läpivienti ja tietomallien käyttö, hankinnat ja rakentamisen sopimukset.

Kelpoisuusvaatimuksena on rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 3 vuoden kokemus rakennusalalla. Edellytämme hakijalta ensisijaisesti yksityissektorin työkokemusta rakennuttamisesta, hankekehitystehtävistä, suunnittelun ohjauksesta, elinkaaren hallinnasta ja tietomallien käytöstä sekä rakennushankkeen talouden ja rakennusalan yritystoiminnasta. Edellytämme myös aktiivista toimintaa rakennusalan työelämäverkostoissa.

Lisäksi edellytämme vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Hakijalta edellytetään valmiutta englanninkieliseen opetukseen, monimuoto- ja verkko-opetusmenetelmien käyttöön sekä kykyä toimia moniopettajaisissa ryhmissä projektimuotoisessa opetuksessa.

Eduksi luetaan rakennusalan DI-tutkinto, soveltuva jatkotutkinto ja rakentamisen digitalisaatio-osaaminen. Eduksi luetaan myös näkemys rakennusalan koulutussisältöjen ennakoinnista, kansainvälinen kokemus sekä tutkimus- ja kehityshanketoiminnan tuntemus.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Avainyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimuksen, ammattikorkeakoulu mukaan. Tehtävään sisältyy 6 kk koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antavat tiimipäällikkö, yliopettaja Antero Stenius, puh. 050 5680 379 s-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. sekä koulutus- ja tki-johtaja Jyrki Röpelinen, puh. 050 5176 759, s-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Täytä hakulomake

Projektipäällikkö, Energia ja automaatio

Hakemus jätettävä ennen 04.11

Tehtävänimike: Projektipäällikkö, Energia ja automaatio
Osasto: Energia ja automaatio
Tiimi: Energia ja automaatio, yhteiset
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 7.1.2020 tai sopimuksen mukaan

Oamkin Energia ja automaatio -osastolla koulutetaan energia-, talotekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörejä. Olemme rakentamassa Linnanmaan kampukselle uutta, modernia hybridilaboratoriota, joka mahdollistaa monialaisen koulutuksen ja tki-toiminnan kampuksella. Osastolla on laaja ja merkittävä yhteistyöverkosto alueella.

Projektipäällikkönä osallistut osaston nykyisten hankkeiden koordinointiin sekä uusien hankehakemusten valmisteluun. Toimit osastolla hanketyön asiantuntijana, rakennat ja ylläpidät sekä kansallista että kansainvälistä tki-verkostoa. Vastaat oman hanketiimisi vetämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielen taito. Tehtävä edellyttää matkustamista hankekokouksiin ja seminaareihin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Olet hakemamme henkilö, jos yhteistyön rakentaminen yritysten kanssa on sinulle mieluista ja luonteenomaista. Lisäksi sinulla on kyky ideoida hankeaihioita yhdessä yhteistyöverkoston kanssa ja osaat toimia sujuvasti kansainvälisessä ympäristössä.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään sisältyy 6 kk koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa Koulutus- ja tki-johtaja Jouni Kääriäinen p. 050-511 7907, sähköposti (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Täytä hakulomake

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen: