Ura Oamkissa

Olemme 9 000 opiskelijan ja noin 460 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.

Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun!

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakkeen saat avattua Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Avoimet työpaikat 

Yliopettaja/lehtori, sähkövoimatekniikka

Hakemus jätettävä ennen 07.12

Tehtävänimike: Yliopettaja/lehtori, sähkövoimatekniikka
Osasto: Konetekniikka
Tiimi: Konetekniikka
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2021 (tai sopimuksen mukaan) – 31.12.2022

Haemme sähkövoimatekniikan lehtoria määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtäviin kuuluvat opetustehtävien lisäksi koulutusympäristöjen ja -valmiuksien kehittäminen yhteistyössä henkilöstömme sekä alan yritysten kanssa. Opetustehtävät liittyvät sähkötekniikan perusopetukseen sekä ajoneuvo- ja työkonetekniikan hybridi- ja täyssähköisiin voimansiirtojärjestelmiin. Valittava henkilö osallistuu myös kehityshankkeisiimme projektiorganisaation jäsenenä. Hankekantamme on laaja ja kasvava, käynnissä olevia sähkövoimatekniikkaan liittyviä hankkeitamme ovat esimerkiksi NUVE-LAB hanke, joka toteuttaa modernin tuotekehitysympäristön energiatehokkaille ja autonomisille työkoneille sekä EMobiili, joka tähtää hybridi- ja sähköajoneuvojen alueellisen koulutuksen vahvistamiseen.

Edellytämme: Kelpoisuusvaatimuksena ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta sähkövoimatekniikasta, taajuusmuuttajista ja sähkömoottoreista sekä akku- ja kondensaattorijärjestelmistä. Edellytämme lisäksi vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Arvostamme/eduksi luetaan: Arvostamme valmiuksia em. aihealueiden opetukseen, englanninkieliseen opetukseen sekä monimuotoisten opetusmenetelmien käyttöön. S1- tai S2-sähköpätevyys katsotaan myös eduksi.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään Oamkin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: www.oamk.fi/rekrytointi.

Hakuaika tehtävään on voimassa 13.11.2020 - 6.12.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sähkö- ja automaatiotekniikan ja konetekniikan koulutuspäällikkö Helena Tolonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) puh. 040 141 5122 ja Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikön yksikönjohtaja Ville Isoherranen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) 050 430 7761. Käynnissä olevien hankkeiden osalta lisätietoja antaa TKI päällikkö Jukka Säkkinen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) 050 595 7951 ja Älykkäät koneet ja automaatiot tiimipäällikkö Kimmo Rantapirkola (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) 0406212495. Mainituista hankkeistamme löydät lisätietoja myös nettisivuiltamme, esimerkiksi osoitteesta: https://www.oamk.fi/en/partnership/rdi-projects/nuvelab.

Täytä hakulomake

Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus

Hakemus jätettävä ennen 01.12

Tehtävänimike: Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus
Osasto: Ammatillinen opettajakoulutus
Tiimi: Ammatillinen opettajakoulutus
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2021

Tehtäväkuvaus: Lehtorin tehtäviin kuuluvat eri kouluasteiden opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus ja asiakasorganisaatioiden osaamisen kehittämisen ja johtamisen tukeminen, valtakunnalliset pedagogiset tehtävät hankkeissa, osallistuminen asiakaslähtöisen täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelun sekä hanketoiminnan ja liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen, yhteistyö eri kouluasteilla, verkostoyhteistyö ja kumppanuuksien edistäminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvät tehtävät.

Tehtävän edellyttämä osaaminen: Tehtävä edellyttää soveltuvaa opettajankoulutusta ja kokemusta toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeakoulusta. Lisäksi tarvitaan tulevaisuusorientoitunutta, koko ammatillisen koulutuksen läpäisevää uraohjausosaamista. Tehtävän painopiste on erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja prosessien hyvässä tuntemuksessa. Opiskelijan henkilökohtaistamiseen, arviointiin sekä osaamisidentiteetin ja osallisuuden tukemiseen liittyvä osaaminen tulee olla vahvaa. Edellytämme vankkaa tietoperustaa erilaisista oppimisympäristöistä, positiivisesta ohjaamisesta, mentoroinnista ja resilienssin tukemisesta sekä kokemusta opiskelijan, opetustoimenhenkilöstön ja koulutusorganisaation osaamisen kehittämisestä ko. aihealueilla. Lisäksi tarvitaan myyntiin, liiketoiminnan kehittämiseen, nykyaikaiseen markkinointiin, tiedottamiseen ja asiakasviestintään liittyvää osaamista ja kokemusta em. asioiden kehittämisestä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Hakijalla tulee olla kokemusta laajasta verkostoyhteistyöstä, työnhakuvalmennuksesta sekä yhteistyöstä opiskelijakunnan kanssa. Eduksi luetaan myös esimiestyöhön ja johtamiseen sekä niiden kehittämiseen liittyvä osaaminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Hakijan tulee hallita tiimivalmennuksen, projekti- ja prosessityön sekä projektioppimisen pedagogiikka ja hänellä tulee olla osaamismerkkien laatimiseen ja kehittämiseen liittyvää osaamista. Edellytämme hyvää digiosaamista. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä eri kouluasteilla, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa sekä ammatillisten opettajien täydennyskoulutuksessa ja kehittämispalveluissa. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulun opettajan kelpoisuus. (Amk laki 932/2014, Asetus 1129/2014, Asetus 986/1998.) Lisäksi edellytetään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa tki-päällikkö Erja Kotimäki, p. 050 5884871.

Täytä hakulomake

Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus

Hakemus jätettävä ennen 01.12

Tehtävänimike: Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus
Osasto: Ammatillinen opettajakoulutus
Tiimi: Ammatillinen opettajakoulutus
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2021

Tehtävän sisältö / tehtävänkuva: Lehtorin tehtäviin kuuluvat eri kouluasteiden opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus ja asiakasorganisaatioiden osaamisen kehittämisen ja johtamisen tukeminen, valtakunnalliset pedagogiset tehtävät hankkeissa, osallistuminen asiakaslähtöisen täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelun sekä hanketoiminnan ja liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen, yhteistyö eri kouluasteilla, verkostoyhteistyö ja kumppanuuksien edistäminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvät tehtävät.

Tehtävän edellyttämä osaaminen: Tehtävä edellyttää moniammatilliseen työskentelyyn ja nuorisokasvatukseen liittyvää käytännön työkokemusta ja verkosto-osaamista. Tehtävässä tarvitaan kouluttajakokemusta ja osaamista nuorisotakuun toteuttamisesta oppilaitoksissa, nuorisokasvatuksesta, nuorten kohtaamisesta ja osallisuuden tukemisesta, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta, sosiaalisesta vahvistamisesta ja syrjäytymisen ehkäisystä sekä ryhmäyttämisestä. Tehtävän painopiste on vahvassa digiosaamisessa. Tehtävässä tarvitaan digikouluttamiseen liittyvää kokemusta. Tehtävä painottuu erityisesti digitaalisten osaamismerkkien arviointiin, joten siihen liittyvä osaaminen on välttämätöntä. Lisäksi tarvitaan ammatillisen koulutuksen uudistuksen sekä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakouluverkostojen tuntemusta sekä hyviä yhteistyökyky- ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa sekä ammatillisten opettajien täydennyskoulutuksessa ja kehittämispalveluissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulun opettajan kelpoisuus. (Amk laki 932/2014, Asetus 1129/2014, Asetus 986/1998.) Lisäksi edellytetään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa tki-päällikkö Erja Kotimäki, p. 050 5884871.

Täytä hakulomake

Kunnossapitotekniikan projektisuunnittelija, kOPPI -hanke

Hakemus jätettävä ennen 07.12

Tehtävänimike: Kunnossapitotekniikan projektisuunnittelija, kOPPI -hanke
Osasto: Konetekniikka
Tiimi: Konetekniikka
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2021 (tai sopimuksen mukaan) – 31.12.2022

Haemme kunnossapitotekniikan projektisuunnittelijaa kOPPI -hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen. Hankkeessa kehitetään uusinta teknologiaa hyödyntäen koulutusympäristö vastaamaan käynnissä- ja kunnossapidon osaamiseen haasteisiin. Valittavan henkilön tehtäviin kuuluvat osallistuminen hankkeen koulutuspakettien sisällön kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnossapitoteknologioissa sekä ammattikorkeakouluasteen ja yliopistoyhteistyön kehittäminen ja siihen liittyvien kunnossapitoympäristöjen hyödyntäminen. Valittava henkilö vastaa yhdessä projektipäällikön kanssa myös hankkeessa kehitettävistä myöhemmin osaksi opetussuunnitelmaa integroitavista opetussisällöistä. Verkko-opetuksen menetelmät ja niiden hyödyntäminen opetuksessa kuuluvat osaltaan valittavan henkilön tehtävien aihepiiriin.

Edellytämme: Tehtävä edellyttää kokemusta projektityöstä, hyviä projektinhallinnan taitoja sekä osaamista kunnossapitoteknologioista. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kouluttaa ja ohjata ihmisiä sekä kykyä toimia opetus- ja projektitiimin jäsenenä. Lisäksi edellytämme vähintäänkin AMK-tasoista insinöörin koulutusta.

Arvostamme/eduksi luetaan: Arvostamme teollisuuden käynnissäpidon tuntemusta, esimerkiksi kokemusta värähtelymittauksista, sekä kokemusta suunnitteluprosesseissa käytetyistä digitaalisista työkaluista (esim. SolidWorks, VR/AR). Lisäksi alueellamme toimivien yritysten palveluliiketoiminnan tuntemus luetaan eduksi.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään Oamkin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: www.oamk.fi/rekrytointi.

Hakuaika tehtävään on voimassa 19.11.2020 - 6.12.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sähkö- ja automaatiotekniikan ja konetekniikan koulutuspäällikkö Helena Tolonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) puh. 040 141 5122 ja Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikön yksikönjohtaja Ville Isoherranen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) 050 430 7761.

Täytä hakulomake

Projektisuunnittelija, kOPPI ja UTEK -hankkeet

Hakemus jätettävä ennen 04.12

Tehtävänimike: Projektisuunnittelija, kOPPI ja UTEK -hankkeet
Osasto: Konetekniikka
Tiimi: Konetekniikka
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2021 (tai sopimuksen mukaan) – 31.12.2022

Hamme projektisuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen kOPPI- ja UTEK-hankkeisiin. kOPPI -hankkeessa kehitetään uusinta teknologiaa hyödyntäen koulutusympäristö vastaamaan käynnissä- ja kunnossapidon osaamiseen haasteisiin. UTEK-hankkeessa lisätään valmiuksia robotiikan käyttöön hitsauksessa laiteinvestointien ja yrityksissä tapahtuvien demonstraatioiden avulla. Tehtäviin kuuluvat hankeselvitystyö, osallistuminen koulutussisältöjen tekemiseen ja toteuttamiseen. Tehtävään valittava henkilö vastaa osaltaan kunnossapitoympäristön integroinnista koulutustoiminnan osaksi, toimii yritysyhteistyössä laboratorioympäristöihin liittyen sekä huolehtii yhdessä projektipäällikön kanssa koulutuksissa tarvittavien hankintojen suunnittelusta. Valittava henkilö osallistuu laitteistojen käyttöönottoon, ja toimii opetuksen ja yritysyhteistyön käytännön toteuttajana yhdessä hankehenkilöstön kanssa.

Edellytämme: Tehtävä edellyttää kokemusta projektityöstä, hyviä projektinhallinnan taitoja sekä osaamista kunnossapitoteknologioista. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kouluttaa ja ohjata ihmisiä sekä kykyä toimia opetus- ja projektitiimin jäsenenä.

Arvostamme/eduksi luetaan: Kokemus suunnitteluprosesseissa käytetyistä digitaalisista työkaluista (esim. SolidWorks), robotiikasta ja hitsaustekniikasta katsotaan eduksi.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään Oamkin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: www.oamk.fi/rekrytointi.

Hakuaika tehtävään on voimassa 19.11.2020 - 3.12.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sähkö- ja automaatiotekniikan ja konetekniikan koulutuspäällikkö Helena Tolonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) puh. 040 141 5122 ja Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikön yksikönjohtaja Ville Isoherranen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) 050 430 7761.

Täytä hakulomake

Yliopettaja/lehtori, tuotantotekniikka

Hakemus jätettävä ennen 14.12

Tehtävänimike: Yliopettaja/lehtori, tuotantotekniikka
Osasto: Konetekniikka
Tiimi: Konetekniikka
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2021 (tai sopimuksen mukaan)

Haemme tuotantotekniikan lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtäviin kuuluvat opetustehtävien lisäksi koulutusympäristöjen ja -valmiuksien kehittäminen yhteistyössä henkilöstömme sekä alan yritysten kanssa. Opetustehtävät liittyvät tuotantotekniikan ja tuotantotalouden opetukseen sekä tuotannon ohjaukseen ja logistiikkaan. Valittava henkilö osallistuu myös kehityshankkeisiimme projektiorganisaation jäsenenä. Hankekantamme on laaja ja kasvava, käynnissä olevia tuotantotekniikkaan liittyviä hankkeitamme ovat esimerkiksi POTKUA-hanke, joka parantaa alueen yritysten tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua sekä KÄYPI-hanke, jossa kehitetään ja tuetaan uusien teknologioiden hyödyntämistä alueemme yritysten kunnossa- ja käynnissäpidosta.

Edellytämme: Kelpoisuusvaatimuksena ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään käytännössä hankittua vähintään kolmen vuoden kokemusta tuotantotaloudesta, tuotannonsuunnittelusta sekä tuotannonohjauksesta ja logistiikasta. Tehtävä edellyttää myös tuotannonohjausjärjestelmien hallintaa ja tuntemusta (SAP tai vastaava). Lean-periaatteiden soveltaminen käytännössä katsotaan myös eduksi. Edellytämme lisäksi sekä yliopettajalta että lehtorilta vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Arvostamme/eduksi luetaan: Arvostamme valmiuksia em. aihealueiden opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen sekä monimuotoisten opetusmenetelmien käyttöön. Työkielinä ovat suomi ja englanti.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään Oamkin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: www.oamk.fi/rekrytointi.

Hakuaika tehtävään on voimassa 25.11.2020 - 13.12.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sähkö- ja automaatiotekniikan ja konetekniikan koulutuspäällikkö Helena Tolonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) puh. 040 141 5122 ja Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikön yksikönjohtaja Ville Isoherranen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) 050 430 7761. Mainituista hankkeistamme löydät lisätietoja myös nettisivuiltamme, esimerkiksi osoitteesta: https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/potkua.

Täytä hakulomake

Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus

Hakemus jätettävä ennen 09.12

Tehtävänimike: Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus
Osasto: Ammatillinen opettajakoulutus
Tiimi: Ammatillinen opettajakoulutus
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2021-30.6.2022

Tehtäväkuvaus: Lehtorin tehtäviin kuuluvat eri kouluasteiden opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus ja osaamisen kehittäminen. Tehtävä painottuu erityisesti osaamisperusteiseen digipedagogiikkaan liittyvään koulutukseen, kehittämiseen ja tutkimukseen (oppiminen, motivaation säätely ja hyvinvointi erityisesti monimuoto- ja verkko-opinnoissa, oppimisanalytiikka, yhteiset älykkäät digicampukset, digitaaliset kaksoset, koneiden ja laitteiden etäkäytön kehittäminen). Lisäksi lehtorille kuuluvat korkeakoulun työelämäpedagogiikan ja työelämäyhteistyön kehittäminen sekä kouluttaminen opinto- ja uraohjaukseen ja nuorisotyöhön liittyvillä sisältöalueilla.

Tehtävän edellyttämä osaaminen: Henkilöllä tulee olla vankka osaaminen osaamisperusteiseen, kansalliseen ja kansainväliseen digi- ja työelämäpedagogiseen kouluttamiseen, tutkimukseen ja kehittämiseen ammatillisella toisella asteella ja korkeakoulussa. Hänen tulee hallita digitaalinen monimuototyöskentely erilaisissa oppimisympäristöissä sekä oppimisanalytiikkaa ja digitalisuutta hyödyntäviä laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Henkilöllä tulee olla osaamista osaamismerkein ohjautuvan oppimisprosessin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisäksi tarvitaan moniammatillista, nuorisokasvatukseen ja nuorten uraohjaukseen ja opinto-ohjaukseen liittyvä käytännön työkokemusta ja kouluttaja- ja tutkimusosaamista. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa, kansainvälistä verkosto-osaamista sekä hyviä yhteistyökyky- ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan myös muiden kielten hallinta.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulun opettajan kelpoisuus. (Amk laki 932/2014, Asetus 1129/2014, Asetus 986/1998.) Lisäksi edellytetään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja.

Tehtävän täytössä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Hakuaika on voimassa 25.11.-8.12.2020

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa tki-päällikkö Erja Kotimäki, p. 050 5884871.

Täytä hakulomake

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen: