Ura Oamkissa

Me Oulun ammattikorkeakoulussa onnistumme, sillä kokeilemme rohkeasti uutta emmekä pelkää epäonnistua. Teemme yhdessä avoimesti ja vastuullisesti työtä hyvinvoinnin eteen. Uskomme unelmiin ja toteutamme niitä ympäristöviisaasti.  Olemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Meiltä valmistuu osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tuemme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllämme, jonka painoalat ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka, erityisesti Pohjois-Suomea.

Tule muuttamaan maailmaa kanssamme! Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun!

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakkeen saat avattua Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Avoimet työpaikat 

Projektisuunnittelija, Tekniikka

Hakemus jätettävä ennen 30.09

Tehtävänimike: Projektisuunnittelija, Tekniikka
Osasto: Tekniikan ja Luonnonvara-alan yksikkö
Tiimi: Sähkö- ja automaatiotekniikka ja konetekniikka
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.10.2021-31.12.2022 (tai sopimuksen mukaan)

Haemme projektisuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Projektisuunnittelija osallistuu uuden auto- ja työkonetekniikan testilaboratoriomme suunnittelutehtäviin sekä valmistelee ja osallistuu varsinaiseen testaustyöhön sekä maksullisen palvelutoiminnan toteuttamiseen.

Projektisuunnittelijan työnkuvaan kuuluvat kokeellisten mittausten suorittaminen myös kenttäolosuhteissa. Projektisuunnittelija kehittää laboratoriomme tiedonhallintaa ja vastaa tietojärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta. Projektisuunnittelija osallistuu hanketoimintaan projektitiimien jäsenenä suorittaen projektitehtäviä projektipäällikön tehtävänantojen mukaisesti. Projektisuunnittelija osallistuu hanketiedottamiseen ammattikorkeakoulun viestintäpalvelujen kanssa ja huolehtii hankkeiden someviestinnästä projektipäällikön toimeksiantojen mukaisesti.

Edellytämme

Hakijalta edellytetään perehtyneisyyttä auto- ja työkonetekniikan tehtäväalaan sekä opetus- ja tutkimuslaboratorion tyypillisten työskentelymenetelmien hallintaa, kuten kokeellisten mittausten suorittaminen laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja suomeksi ja englanniksi sekä kykyä toimia projektitiimin jäsenenä.

Arvostamme/eduksi luetaan

Ajoneuvoalan korjaamotyömenetelmien tuntemus on tehtävään liittyvää suositeltavaa osaamista. Someviestinnän ja -sisällöntuoton kokemus katsotaan hakijalle eduksi.

Lisätiedot:

Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään Oamkin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: www.oamk.fi/rekrytointi.

Hakuaika tehtävään on voimassa 10.9.2021 - 30.9.2021.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Koeajan osalta tehtävän täytössä noudatetaan kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain määräyksiä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sähkö- ja automaatiotekniikan ja konetekniikan koulutuspäällikkö Helena Tolonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) puh. 040 141 5122 ja Älykkäät koneet ja automaatiot tiimipäällikkö Kimmo Rantapirkola (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) 040 621 2495.

Täytä hakulomake

Lehtori, rakennustekniikka

Hakemus jätettävä ennen 03.10

Tehtävänimike: Lehtori, rakennustekniikka
Osasto: Tekniikan ja Luonnonvara-alan yksikkö
Tiimi: Rakentamis- ja yhdyskuntatekniikka, Energia- ja ympäristötekniikka ja Talotekniikka
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.11.2021 (tai sopimuksen mukaan)

Lehtorina tehtäväsi on antaa rakentamis-, energia- ja talotekniikan osaston aine- ja syventävien opintojen opetusta rakennustekniikan arkkitehti-, insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen perustutkinto-opiskelijoille. Tehtävässä yhdistyvät lisäksi myös koulutusten opintojen suunnittelu ja toteuttaminen, oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittäminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta.

Työtehtäväsi sisältävät opetusta, opinnäytetöiden ohjausta sekä hankkeisiin liittyviä asiantuntijatehtäviä. Opetuskielenä on pääsääntöisesti Suomi, jonka vuoksi edellytämme erittäin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Edellytämme ammattikorkeakoulun lehtorilta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi sinulla tulee olla vähintään viiden vuoden työkokemus rakennusalan työtehtävistä.

Lehtorilla tulee olla suoritettuna vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot. Mikäli valitulla hakijalla ei ole näitä suoritettuna tehtävää vastaanottaessa, tulee opettajan pedagogiset opinnot suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää hakijalta kokemusta rakennesuunnittelusta sekä osaamista rakennushankkeista ja tietomallien käytöstä rakentamisessa. Hakijalta edellytetään valmiutta englanninkieliseen opetukseen ja monimuotoisten opetusmenetelmien käyttöön.

Luemme eduksi myös kokemuksen virtuaaliopetuksesta ja -ohjaamisesta sekä aikaisemman opettajakokemuksen.   Mitä tarjoamme?

Tarjoamme kokoaikaisen, toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen 1.11.2021 alkaen, tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen ehdot, kuten palkkaus, määräytyvät Sivistystyönantajien Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti valittavan henkilön osaamisen, kokemuksen ja pätevyyksien mukaan. Tehtävään sovelletaan 6 kk koeaikaa.

Lisätiedot:

Kiinnostuitko? Hae tehtävää Oamkin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 3.10.2021.
www.oamk.fi/rekrytointi

Liitä mukaan CV:si ja motivaatiokirjeesi. Huomioithan, että emme käsittele sähköpostitse tulleita hakemuksia.

Hakuaika tehtävään on voimassa 16.9.2021 - 3.10.2021.

Lisätietoja tehtävästä antaa tiimipäällikkö Antti Ukonmaanaho p. 040 6342788 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja koulutuspäällikkö Matti Toppi p. 040 661 3375 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Lehtori Selko-Digi-hanke

Hakemus jätettävä ennen 05.10

Tehtävänimike: Lehtori Selko-Digi-hanke
Osasto: Liiketalouden yksikkö
Tiimi: Liiketalous
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Osa-aikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 11.10.21 tai sopimuksen mukaan

Oulun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikkö hakee henkilöä ESR-rahoitteiseen Asiantuntijatason digitaidot selkokielellä – selkoDIGI hankkeeseen asiantuntijaa ajalle 11.10.2021 – 30.6.2022. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa maahanmuuttajille ja muille vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville korkean tason digiopetusta. Lähtökohtana on, että hankittujen digitaalisten perustaitojen kohderyhmän osaamista laajennetaan niin, että se edesauttaa heidän mahdollisuuksiaan jatkokoulutukseen tai asiantuntijatasoiseen työllistymiseen. Hankkeessa DIGI-asiantuntija suunnittelee ja toteuttaa hankkeeseen osallistuvien digitaitojen lähtötasotestin yhdessä S2-asiantuntijan kanssa. Hän kartoittaa asiantuntijatasoisen digiosaamisen kriteerit. Näiden pohjalta hän suunnittelee ja toteuttaa noin 10 opintopisteen laajuisen digiopiskelun kokonaisuuden. Asiantuntija suunnittelee ja toteuttaa oppimisanalytiikkaa hyödyntävän selkokielisen kurssialustan Moodleen, tuottaa opetusvideot ja suunnittelee sekä vastaa hybridi- ja etäopetuksesta. Asiantuntija huomioi suunnittelussa datan merkityksen. Hän suunnittelee ja toteuttaa erilaisia pedagogisia ratkaisuja hybridimalliseen opetukseen.

Toivomme hakijalta koulutusteknologian opintoja ja/tai osaamista oppimisympäristöistä kuten Moodle sekä innostunutta asennetta digitaaliseen pedagogiikkaan. Lisäksi maahanmuuttajien opetus- ja ohjauskokemus katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy Yksityisen opetusalan Sivistan (opetushenkilöstö lehtori) mukaan.

Lisätiedot:

Osa-aikainen työ (51%) alkaa 11.10.2021 tai sopimuksen mukaan ja kestää 30.6.2022 asti. Täytä sähköinen hakemus osoitteessa www.oamk.fi/rekrytointi. Hakuaika tehtävään on 21.9.21-4.10.21. Lisätietoja yliopettaja Katri Kosonen p. 040-1415374 tai koulutuspäällikkö Jaana Rissanen p. 040-6428584.

Täytä hakulomake

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen: