sivuid: 22

Ura Oamkissa

Olemme 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.

Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun!

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakkeen saat avattua Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Avoimet työpaikat 

Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus

Hakemus jätettävä ennen 02.10

Tehtävänimike: Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus
Osasto: Ammatillinen opettajakoulutus
Tiimi: Ammatillinen opettajakoulutus
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2021 alkaen

Lehtorin tehtäviin kuuluvat eri kouluasteiden opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus ja asiakasorganisaatioiden osaamisen kehittämisen ja johtamisen tukeminen, valtakunnalliset pedagogiset tehtävät hankkeissa, osallistuminen asiakaslähtöisen täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelun sekä hanketoiminnan ja liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen, yhteistyö eri kouluasteilla, verkostoyhteistyö ja kumppanuuksien edistäminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvät tehtävät. Tehtävän edellyttämä osaaminen: Tehtävä edellyttää valtakunnallista ja alueellista ammatilliseen koulutukseen, opiskelijan ohjaukseen, uraohjaukseen ja erityisopetukseen liittyvää käytännön työkokemusta ja moniammatillista verkosto-osaamista valtakunnallisissa ja alueellisissa toimintaverkostoissa. Lisäksi edellytetään ammatillisen koulutuksen johtamiseen sekä johtamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvää tutkimusperusteista osaamista ja vahvaa kouluttaja- ja kehittäjäkokemusta ammatillisen opettajankoulutuksen täydennyskoulutuksessa edellä mainituista teemoista. Eduksi katsotaan positiiviseen organisaatiotutkimukseen sekä pedagogiseen hyvinvointiin ja pedagogisen hyvinvoinnin johtamiseen liittyvä teoreettinen osaaminen sekä laaja-alainen perehtyneisyys tehtävän edellyttämään osaamiseen. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulun opettajan kelpoisuus. (Amk laki 932/2014, Asetus 1129/2014, Asetus 986/1998.) Lisäksi edellytetään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa tki-päällikkö Erja Kotimäki, p. 050 588 4871

Täytä hakulomake

Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus

Hakemus jätettävä ennen 02.10

Tehtävänimike: Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus
Osasto: Ammatillinen opettajakoulutus
Tiimi: Ammatillinen opettajakoulutus
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.11.2020 - 30.6.2021

Lehtorin tehtäviin kuuluvat eri kouluasteiden opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus ja asiakasorganisaatioiden osaamisen kehittämisen ja johtamisen tukeminen, valtakunnalliset pedagogiset tehtävät hankkeissa, osallistuminen asiakaslähtöisen täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelun sekä hanketoiminnan ja liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen, yhteistyö eri kouluasteilla, verkostoyhteistyö ja kumppanuuksien edistäminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvät tehtävät.

Tehtävän edellyttämä osaaminen: Kouluttajalla tulee olla ammatillisen erityisopettajan tai laaja-alaisen erityisopettajan koulutus. Hänellä tulee olla vankka kokemus opettajana toimimisesta ammatillisessa erityisopetuksessa sekä osaaminen erityispedagogiikasta ja erityisestä tuesta ja ohjauksesta ammatillisella toisella asteella. Kouluttajalla tulee olla osaamista erityisen oppimisen, vaativan erityisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistamiseen sekä osaamisperusteiseen koulutukseen. Hänellä tulee olla kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä sekä opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osallisuutta tukevien rakenteiden kehittämisestä. Eduksi katsotaan kokemus ammatillisen toisen asteen opettajien yhteisten tutkinnon osien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä oppilaitosympäristössä että työpaikoilla. Lisäksi eduksi katsotaan laaja-alaisen erityisopettajan koulutus sekä eri koulutusasteiden oppimisen ja erityisen tuen muotojen ja prosessien tuntemus. Etua on myös kokemuksesta opetustoimen henkilöstökouluhankkeiden ja niihin sisältyvien koulutusten toteuttamisesta eri koulutusasteiden opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja heidän sidosryhmilleen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulun opettajan kelpoisuus. (Amk laki 932/2014, Asetus 1129/2014, Asetus 986/1998.) Lisäksi edellytetään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:


Lisätiedot/yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä antaa tki-päällikkö Erja Kotimäki, p. 050 588 4871, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen: