Ura Oamkissa

Olemme noin 9 000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus. Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun!

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakkeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Avoimet työpaikat

Projektisuunnittelija

Hakemus jätettävä ennen 24.09

Tehtävänimike: Projektisuunnittelija
Osasto: Luonnonvara-ala
Tiimi: Luonnonvara-ala, yhteiset
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Osa-aikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.10.2019-30.9.2022

Haemme osa-aikaista (55 %) projektisuunnittelijaa Vaikuttavuus esiin -hankkeeseen. Hanke on Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoima ja yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa toteuttama hanke.

Hankkeessa tuodaan esille alueellisen maaseudun kehittämisen tuloksia ja vaikuttavuutta ja jaetaan hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä erityisesti elinkeinojen kehittämisessä sekä lisätään maaseuturahaston tunnettuutta Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa myös lisätään hanketoimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä luodaan uusi hanketoiminnan alueellinen vaikuttavuusmalli. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Projektisuunnittelija osallistuu projektipäällikön apuna hankkeen tapahtumien järjestämiseen, viestintään ja raportointiin sekä vaikuttavuusmallin kehittämiseen ja pilotointiin.

Edellytämme tehtävään valittavalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä maaseudun kehittämiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan. Tehtävään sisältyy 6 kk koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa Outi Virkkula, puh. 050 317 4881.

Täytä hakulomake

Erikoistutkija

Hakemus jätettävä ennen 02.10

Tehtävänimike: Erikoistutkija
Osasto: Informaatioteknologia
Tiimi: Informaatioteknologia, uudet teknologiat
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan

Haemme erikoistutkijaa Drone / Unmanned Aerial Vehicle (UAV) -toimintaympäristöön 1.11.2019 alkaen.

Tehtävänäsi on Allied ICT Finland -ohjelmaan liittyvän Arctic Drone Labs –toiminnan asiantuntijatehtävät ja toiminnan koordinointi yhteistyössä hankkeen sidosryhmien kanssa. Tehtäviin kuuluu Oulun toimintojen koordinointi, yritysyhteistyö, UAV-teknologiaa hyödyntävien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen ja hankkeen yhteistyökumppanien sitouttaminen tehtävien toteutukseen.

Tärkeä osa tehtävää on UAV-hankkeiden valmistelu ja toteutuksiin osallistuminen, ekosysteemiin liittyvä sidosryhmäyhteistyö ja toiminnan tuloksista viestiminen niin ulkoisille kuin sisäisille sidosryhmille yhteistyössä AIF:n viestintätiimin kanssa.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja itsenäistä otetta työhön sekä kommunikointikykyä erilaisten asiantuntijoiden kanssa. Hanketyöosaaminen sekä sidosryhmätuntemus ovat ensiarvoisen tärkeitä, lisäksi kokemuksesta isojen julkisorganisaatioiden kanssa toimimisesta tuntemisesta on sinulle hyötyä. Työpiste sijaitsee Oulussa, mutta työhön kuuluu myös liikkumista koko Suomen alueella.

Edellytämme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, useamman vuoden kokemusta Drone/UAV-teknologioista, ymmärrystä ICT-teknologien tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä hyviä tiimityö- ja projektinhallintataitoja ja kykyä verkostoitua.

Lisätiedot:

Työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään sisältyy 6 kk koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antavat tiimipäällikkö Manne Hannula 050 430 9234 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja koulutus- ja tki-johtaja Jari-Pekka Rontu p. 050 5325954 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Täytä hakulomake

Lehtori, bioanalytiikka

Hakemus jätettävä ennen 08.10

Tehtävänimike: Lehtori, bioanalytiikka
Osasto: Terveydenhuollon erityisalat
Tiimi: Bioanalytiikka
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020

Tehtävään kuuluu etupäässä bioanalytiikan tutkinto-ohjelman ammatillisten aineiden opetus, jota toteutetaan kontakti- ja verkko-opetuksena, sekä opiskelijoiden tutorointi ja harjoittelun ohjaus. Tehtävään kuuluu myös tutkimus- ja kehittämistoiminta, opinnäytetöiden ohjaus sekä opetuksen sisällöllinen, rakenteellinen ja pedagoginen kehittäminen. Tehtävä edellyttää yhteistyötä työelämän, koulutusorganisaatioiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tehtävissä. Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuista opettajankoulutusta tai sen suorittamista kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Lisäksi edellytetään opetusteknologian hyvää hallintaa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Eduksi luetaan ammattikorkeakoulun tuntemus, aikaisempi opettajakokemus sekä kokemus virtuaaliopetuksesta ja –ohjaamisesta. Eduksi luetaan työkokemus monipuolisesta kliinisestä laboratoriotyöstä, erityisesti osaaminen kliinisessä fysiologiassa, näytteenottotoiminnassa ja vierianalytiikassa sekä terveysalan hallinnollinen osaaminen ja työkokemus. Arvostamme myös kokemusta englannin kielellä opettamisesta sekä alan kansainvälisestä verkostoyhteistyöstä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat ry:n opetusalan työehtosopimuksen kohdan Ammattikorkeakoulu mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa koulutus- ja tki-johtaja Mika Paldanius, puhelin 040 3580230, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Yliopettaja, bioanalytiikka

Hakemus jätettävä ennen 08.10

Tehtävänimike: Yliopettaja, bioanalytiikka
Osasto: Terveydenhuollon erityisalat
Tiimi: Bioanalytiikka
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020

Oulun ammattikorkeakoulussa on haettavana bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan toistaiseksi voimassa oleva yliopettaja tai lehtorin tehtävä 1.1.2020 alkaen. Tehtävään haetaan ensisijaisesti yliopettajaa, mutta pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan täyttää lehtorin tehtävä. Yliopettaja vastaan bioanalytiikan opetuksen rakenteellisesta, pedagogisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä yhteistyössä muun henkilöstön, työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Tehtävään kuuluu monialainen opetus suomeksi ja englanniksi sekä opinnäytetöiden ohjaus sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmissa sekä Master-koulutuksessa. Tehtävässä edellytetään aktiivista julkaisutoimintaa. Lehtori osallistuu bioanalytiikan opetuksen rakenteelliseen, pedagogiseen ja sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä muun henkilöstön, työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Tehtävään kuuluu opetus suomeksi ja englanniksi sekä opinnäytetöiden ohjaus sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmissa. Yliopettajan/lehtorin tehtävä edellyttää perehtymistä bioanalytiikan palvelujärjestelmään ja sen kehittämiseen sekä bioanalyytikon ammatin monipuolista tuntemusta ja ammatillista osaamista. Yliopettajan/lehtorin tehtävään kuuluu myös bioanalytiikan harjoittelun ohjaus ja sen kehittäminen alan harjoittelupaikoissa. Yliopettaja/lehtori osallistuu Oamkin strategista profiloitumista tukevaan TKI-työhön ja sen integroimiseen opetukseen sekä työ- ja elinkeinoelämän ja korkeakoulukumppanuuksien kehittämiseen. Kelpoisuusvaatimuksena yliopettajan tehtävään on soveltuva tohtorin tai lisensiaatin tutkinto ja lehtorin tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Yliopettajalta ja lehtorilta edellytetään suoritettua bioanalyytikon tutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemusta tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Lisäksi edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuisia pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta sekä opetusteknologian hyvää hallintaa ja hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Eduksi luetaan ammattikorkeakoulun tuntemus, aikaisempi opettajakokemus sekä kokemus virtuaaliopetuksesta ja -ohjaamisesta. Arvostamme myös kokemusta englannin kielellä opettamisesta sekä kansainvälisestä verkostoyhteistyöstä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat ry:n opetusalan työehtosopimuksen kohdan Ammattikorkeakoulu mukaan. Työsuhteeseen sisältyy kuuden kuukauden koeaika.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa koulutus- ja tki-johtaja Mika Paldanius, puhelin 040 3580230, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen: