Yhteiskuntavastuuraportti 2020–2021

Olemme korkeakouluyhteisönä sitoutuneet toiminnassamme vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Kestävä kehitys on sosiaalista ja kulttuurista, taloudellista ja ekologista vastuullisuutta. Kestävä kehitys on myös osa jokaisen opiskelijamme opintopolkua ja meidän kaikkien kampusarkea. Toimintaamme ohjaavat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu -linjaukset. Peilaamme toimintaamme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Raporttimme mukailee GRI-standardia (Global Reporting Initiative). 

Vastuullisuus on tekoja

Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan kestävän kehityksen edistämistä organisaatiossa. Sen noudattamisesta on muodostunut merkittävä maineeseen ja kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Lisäksi se on herättänyt julkista keskustelua.

Olemme eläneet varsin poikkeuksellisia aikoja eikä entiseen maailmaan ole enää paluuta. Vastuullisuuttamme on haastettu uudella tapaa – myös kykyämme sietää epävarmuutta. Selvitäksemme eteenpäin nopeasti muuttuvassa maailmassa on hyvä, että luomme vastuullisuutta edistäviä yhteisiä pelisääntöjä ja noudatamme niitä. Yhdessä voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta

Teemme vastuullisuusraporttia kuudetta kertaa. Olemme oppineet vastuullisuudesta yhä enemmän ja enemmän – myös tekemään sitä näkyväksi kertomalla siitä, miten vastuullisuus näkyy meidän ydintoiminnoissa.

Korkeakouluna toimimme vastuullisesti ja olemme suunnannäyttäjä. Oamk rakentaa kestävää tulevaisuutta teko kerrallaan!

Heidi Fagerholm
Rehtori, toimitusjohtaja

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Koulutukseen ollaan tyytyväisiä

Opiskelijakyselymme mukaan 81 % AMK-opiskelijoista ja 93 % YAMK-opiskelijoista on opintoihinsa tyytyväisiä. Myös alumnimme ovat uraseurantakyselyn perusteella tyytyväisiä tutkintoonsa työmarkkinoilla.

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Drooneista uutta liiketoimintaa

Kehitämme droonitoiminnasta uutta liiketoimintaa. Olemme mukana useassa droonitoimintaa edistävässä hankkeessa, kuten esimerkiksi FUAVEssa, jossa kehitämme droonien testialueita kuudelle paikkakunnalle ympäri Suomea. Ensimmäinen testialue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla.

Ympäristövastuu

Puolitamme hiilijalanjälkemme

Olemme tehneet Kestävä ja vastuullinen kampusarki 2025 -toimenpideohjelman yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme 50 % vuoteen 2025 mennessä. 

Taloudellinen vastuu 

Sijoitamme vastuullisiin kohteisiin

Vastuullisuus on tärkeä elementti sijoituskohteitamme valittaessa. Vastuullisuudella tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä näkökulmia ja näitä mitataan jatkuvasti riippumattoman tutkimusyhtiön toimesta

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu 

360 o’ clock – valoa pimeydessä

Loimme valoa pimeyden keskelle marraskuussa 2020 ja toteutimme 360 o’ clockin tanssin, musiikin ja visuaalisen viestinnän keinoin. Koronapandemiatilanteen vuoksi perinteinen Lumo Light Festival ei toteutunut, mutta järjestimme teoksen kampuksellamme Linnanmaalla, jossa se oli koettavissa kokonaan ulkona. 

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Uusi webinaarisarja yhdessä toimimisesta ja vastuullisuudesta 

Aloitimme toukokuussa uuden webinaarisarjan ”Yhdessä muutamme maailmaa”, jossa tuomme esille oululaista sidosryhmäyhteistyötä, kansainvälisiä menestystarinoita sekä Oamkin roolia osaavan työvoiman kouluttamisessa.     

Tietoa Oamkista

Kielikeskus opiskelijoiden ja henkilöstön tarpeisiin

Uusi Kielikeskuksemme tarjoaa kielten ja viestinnän opetusta sekä kehittää kansainvälistymisen edellytyksenä olevaa kielten, kulttuurien ja vuorovaikutuksen osaamista sekä opiskelijoidemme että henkilökuntamme tarpeisiin.

 

Toimituskunta: viestintäjohtaja Anne-Maria Haapala (päätoimittaja), laatupäällikkö Sari Ahvenlampi, viestintäasiantuntijat Anne Aho ja Marjo Kemi, graafikko Heidi Tauriainen sekä verkkoviestinnän suunnittelija Jani Karttunen.