Palvelut tagilla:
hyvinvointipalvelut x

Palvelutarjonta

Vapaahaku

+ rajaa palvelulistaa

Hyvinvoinnin tutkimusprojekti palvelujen kehittämiseksi

Lasten, nuorten, työikäisten, ikääntyvien ja erityisryhmien hyvinvointipalvelujen kehittäminen vaatii uudenlaista subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimusta, joka huomioi muutokset arkielämän luonteessa, ihmisten tarpeissa, arvostuksessa,…