Auto- ja työkonetekniikan laboratorio

Opetuslaboratoriomme on yksi Suomen monipuolisimmista oppimisympäristöistä, jossa opetuksen lisäksi teemme vaativia tuotekehityshankkeita yhteistyöyritysten kanssa. Laboratoriomme on erikoistunut auto- ja moottoritekniikkaan, autoelektroniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus-, säätö- ja turvajärjestelmiin.

Palvelut

Auto- ja moottorilaboratoriomme tekee yrityksille niin yksittäisiä mittauksia kuin pitkäaikaisia tutkimuksia asiakkaan tarpeet huomioiden. Opiskelijamme osallistuvat tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihin mahdollisuuksien mukaan ja tilaajan kanssa tehtävän sopimuksen puitteissa. Tekemällä esimerkiksi aiheeseen liittyvän harjoitus- tai opinnäytetyön he pääsevät jo opintojensa aikana mukaan todellisiin asiakastöihin ja sitä kautta harjoittamaan työelämän toimintatapoja.

CHP-tutkimusyksiköllä toteutettavat mittaukset

Liikuteltava hajautetun energiantuotannon tutkimusyksikkö koostuu Sisu Agco 49 -polttomoottorista, ABB:n generaattorista sekä sähköenergian verkkoonsyöttöyksiköstä. Konttiin rakennettuna se on helposti liikuteltavissa ja voidaan sijoittaa tuottamaan sähkö- ja lämpöenergiaa kohteisiin, joissa on puu- tai biokaasun tuotantoa.

Sähköisen voimansiirron tuotekehitysmittaukset

Olemme tehneet laboratorio-olosuhteissa sähkömoottoreiden ja täyssähköisten voimansiirtojärjestelmien tuotekehitysmittauksia jo vuodesta 2007 lähtien. Mittaukset käsittävät suorituskyky- ja hyötysuhdemittauksia sähkömoottoreille, -generaattoreille ja tehoelektroniikalle.

Päästömittaukset

Pakokaasunpuhdistusjärjestelmien tuotekehitysmittauksia olemme tehneet vuodesta 1990 lähtien sekä kenttä- että laboratorio-olosuhteissa. Mittauksissa olemme keskittyneet hiukkas- ja kaasumaisten päästöjen määrittämiseen eri polttoaineilla ja moottorityypeillä.

Mittaus- ja säätöpalvelut

Laboratoriossamme on käytössä opetus- ja tutkimustyöhön kattava mittaus- ja säätöjärjestelmä. Sitä voidaan hyödyntää opetuskäytössä, tuotekehityksessä ja palvelutoiminnassa. 

Miten palvelumme toimii

1. Ota yhteyttä laboratoriohenkilökuntaamme.

2. Käydään yhdessä tarpeet ja määritetään palvelun hinta käyttötarpeiden mukaan.

3. Suunnitellaan toteutusaikataulu.

4. Käynnistetään projekti.