Bio- ja kiertotalouden ympäristölaboratoriot (BKTY)

Bio- ja kiertotalous on tulevaisuuden toiminta- ja liiketalousmalli. Bio- ja kiertotalousosaaminen yhdistyy tulevaisuudessa kaikkiin ammattialoihin ja tehtäviin. Tulevaisuuden ammattilaiset ovat myös bio- ja kiertotalouden ammattilaisia. Laboratoriomme tarjoavat monipuoliset asiantuntija- ja laitepalvelut käyttöösi. 

Oamkin bio- ja kiertotalouden ympäristölaboratoriot tarjoavat analyysejä sekä koe- ja demonstraatiopalveluita sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi ympäristö-, bio-, elintarvike-, maatalous-, energia-, rakentamis-, kaivannais- ja metallialalla.

Palvelumme

Oamkin bio- ja kiertotalouden ympäristölaboratoriossa voidaan tehdä erittäin kattavia analyysejä kuten:

 • vesianalyysit, kuten ravinnemittaukset, metallipitoisuudet ja mikrobiologiset mittaukset
 • kiinteiden polttoaineiden lämpöarvon määritys
 • polttoaineiden viskositeettimittaus
 • määrittää biomassojen metaanintuottopotentiaalia ja esimerkiksi biokaasun kaasukomponenttien pitoisuuksia (Mikro-GC).
 • mitata kenttäkäyttöisellä XRF:llä metallipitoisuuksia muun muassa maaperästä ja kierrätysmateriaaleista.
 • HPLC-laitteistolla on mahdollista tehdä mm. elintarvikkeiden lisäainemäärityksiä.
 • fermentoinnit (maksimissaan noin 10 litran tilavuus kerrallaan) yrityksille ja tutkimuslaitoksille: voit käyttää laitteita itse tai tilata työn asiantuntijoidemme tekemänä ohjeidesi mukaan
 • ravintosisältömääritykset elintarvikkeista: energiapitoisuus (kCal), hiilihydraattipitoisuus, proteiinipitoisuus, rasvapitoisuus, rasvahappoprofiili, kosteus, kuiva-aine ja suolapitoisuus
 • alkuaine- ja metallianalyysit

Biokaasuntuottopontentiaalin mittaukseen käytettävä AMPTS II -laitteisto.

Biokaasuntuottopontentiaalin mittausta BRS -laitteistolla (Bioreactor Simulator). Kuva: Joni Kosamo

 

Kenttäkäyttöinen XRF-laitteisto.

Kenttäkäyttöinen XRF-laitteisto. Kuva: Joni Kosamo

Liikuteltava ja kenttäkäyttöinen röntgenfluoresenssianalysaattori soveltuu metallien ja puolimetallien analysoimiseen maastossa. Atomeja viritetään röntgensäteilyllä tilaan, josta ne palautuvat emittoiden fluoresenssisäteilyä. Tämän säteilyn avulla saadaan informaatiota näytteen alkuaineista. Spektrialue analysaattorilla on välillä magnesium-uraani. XRF-analysaattori soveltuu biohiilen ja saastuneiden maa-ainesten metallien ja puolimetallien tutkimiseen, se on käyttökelpoinen tutkimusväline myös maastossa.

 

GC-MS-analysaattori.

GC-MS-analysaattori.

GC-MS- kaasukromatografi-massaspektrometria voidaan käyttää helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (liuosten), joiden kiehumispiste on alle 300 °C, tutkimiseen. Kaasukromatografi höyrystää näytteen, erottelee ja tunnistaa yhdisteen.  Massaspektrometria (MS) perustuu varattujen hiukkasten käyttäytymiseen sähkö- ja magneettikentässä. Massaspektrometrissa hiukkaset, joilla on sama massa ja varaus, kulkevat detektorille samaan pisteeseen. Molekyylien tunnistaminen ja pitoisuuden määritys tapahtuu MS:llä. Esimerkkianalytiikkaa: Elintarvikeanalyysit kuten pestisidit, herbisidit, rasvahappoprofiilin määritys.. PCB- ja PAH-määritykset esim. rakennusmateriaaleista...

 

Laboratorioistamme voit vuokrata tarvitsemasi laitteet ja välineet laajasta valikoimastamme edulliseen hintaan. Voit käyttää laitteitamme itse tai ostaa analyysipalvelun asiantuntijoiltamme tai opiskelijoiltamme.

 

 

 

 

Bio- ja kiertotalouden ympäristölaboratorion toimintamalli. Koonnut: Sanna Moilanen

Opiskelijoiden osaaminen käytössä

Laboratoriomme toimii oppimisympäristönä, jossa energiatekniikan insinööriopiskelijamme testaavat muun muassa polttoaineita, palamista, vedenkäsittelyä ja korroosiota. Lisäksi vaihto-opiskelijamme voivat osallistua esimerkiksi yritysten projekteihin laboratoriotilojamme hyödyntäen. 

Kuinka voimme auttaa?

Mikäli tarvitset palveluitamme, ota yhteyttä! Voimme keskustella tarkemmin, millaisia palveluita tarvitset ja kuinka me voimme auttaa.

Teemme myös yhteistyötä luonnonvara-alan osastomme oppimis- ja palvelukeskus Akraamon kanssa.

Miten palvelumme toimii

 1. Ota yhteyttä laboratoriohenkilökuntaamme
 2. Käydään yhdessä tarpeet ja määritetään palvelun hinta käyttötarpeiden mukaan
 3. Suunnitellaan toteutusaikataulu
 4. Käynnistetään projekti

 

Laitteiden ja välineiden hintaesimerkkejä (päivitetty 3/2023)

 

 

LISÄÄ LAITTEISTO- JA ANALYYSIESIMERKKEJÄ

 

Alkuaineanalysaattori

Kuva. Alkuaineanalysaattori

Alkuaineanalysaattori mittaa hiilen, vedyn, typen, rikin ja hapen näytteestä ylipaineistetussa hapessa, jossa näyte palaa täydellisesti. Laitteisto soveltuu hyvin esim. biomassojen ja biohiilen analysoimiseen ko. alkuaineiden osalta. Laitteen tekniikka perustuu menetelmään, jossa näyte hapetetaan puhtaassa hapessa. Muodostuneet kaasut kerätään kokonaisuudessaan talteen erilliseen kammioon, jotka lähetetään yhtenä näytteenä hapetus- ja pelkistysreaktioihin, joissa lopullinen määritys tapahtuu vyöhykekromatografian avulla.

 

FTIR-spektrometri + ATR