Oamk SimLab

Oamk SimLab on monipuolinen simulaatioympäristö, jota myös yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää testaus- ja kehittämisympäristönä terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä. 

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen voivat osallistua opiskelijat asiantuntijaopettajien tuella sekä tuotteiden eri käyttäjäryhmät. Simulaatioympäristöä vuokrataan myös koulutuskäyttöön. Oamk SimLab on osa testaus- ja kehitysympäristö OuluHealth Labsia.

Otamme vastaan palvelupyyntösi ja arvioimme sen soveltuvuuden Oamk SimLab -ympäristöön.

  1. Pidämme yhteisen suunnittelupalaverin.
  2. Asiakas tuottaa toteutussuunnitelman.
  3. Allekirjoitamme sopimuksen.
  4. Toteutamme suunnitelman.
  5. Lopuksi palvelu arvioidaan.

Palvelun hinta sovitaan ympäristön käytön ja sisällön mukaan. Kun tarvitset palveluja, ota yhteyttä Oamk SimLabien yhteyshenkilöihin.

BioSim

BioSim-ympäristö tarjoaa monipuoliset laboratoriotilat kliinisen kemian, hematologian, molekyylibiologian ja mikrobiologian tarpeisiin. Laboratoriotutkimuksissa ja näytteenotossa voidaan hyödyntää opiskelijoiden työpanosta. Ympäristössä voidaan toteuttaa laboratoriomenetelmien testausta ja erilaisia täydennyskoulutuksia tarpeen mukaan.

MedSim

MedSimin hoitotyön ja lääketieteen simulaatiostudiot tarjoavat potilasturvallisen, tehokkaan ja monipuolisen oppimis-, testaus- ja tuotekehitysympäristön yrityksille ja yhteisöille.

OptSim

OptSim-ympäristössä on näöntutkimukseen, piilolasien sovitukseen ja silmien terveyden tutkimiseen sekä pajatöihin soveltuvia laitteistoja. Siellä voidaan testata uusia tutkimusmenetelmiä ja tutkimuslaitteita. Testauksissa voidaan hyödyntää opiskelijoiden työpanosta. Ympäristössä voidaan toteuttaa myös yritysten täydennyskoulutuksia.

OralSim

OralSim-ympäristössä on kymmenen ajanmukaista hammashoitoyksikköä laitteineen. Ympäristössä voidaan testata suun terveydenhoidon laitteita ja ohjelmistoja. Yritykset voivat käyttää ympäristöä myös täydennyskoulutuksessa. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä voidaan hyödyntää myös opiskelijoiden työpanosta. Palvelun hinta sovitaan ympäristön käytön ja asiantuntijapalvelun sisällön mukaan.

RadSim

Radsim tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia simuloida, testata ja harjoitella turvallista lääketieteellisen säteilyn käyttöä erilaisia kuvantamismenetelmiä hyödyntäen. Simulaatiokäytössä on kaksi potilasfantomia, säteilysuojaimia, kattavat mahdollisuudet digitaaliseen kuvantamiseen ja digitaalisten röntgenkuvien laadun tarkasteluun esimerkiksi kuvanlaatu-/CDRAD-fantomilla sekä erilaisia säteilymittareita muun muassa sironneen säteilyn mittaamiseen. Myös kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiin on käytössä monipuoliset menetelmät. Simulaatio tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia säteilytyöntekijöille sekä kuvantamisalan organisaatioille ja yrityksille.

RehaSim

RehaSim-kuntoutuksen simulaatioympäristöt tarjoavat monipuolisen oppimis-, tuotetestaus- ja kehittämisympäristön yrityksille ja yhteisöille.
Mahdollistava koti on kodinomainen, esteetön ja turvallinen oppimisympäristö, joka muuntuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Kodissa on esillä nykyteknologiaa hyödyntäviä ja muuntuvia asumisen esimerkkiratkaisuja, joissa jokainen voi osallistua arjen toimintoihin toimintakykynsä mukaisesti. Mahdollistavassa kodissa harjoitellaan simuloitujen tai aitojen asiakastilanteiden kautta käytännön työssä tarvittavia taitoja.
Mahdollistavaan kotiin voivat tulla tutustumaan kaikki esteettömistä, kodinomaisista ja turvallisista asumisratkaisuista kiinnostuneet toimijat.

Kodissa voidaan testata erilaisia ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Yritykset ja yhteisöt voivat vuokrata mahdollistavan kodin tiloja tietyin edellytyksin omaan toimintaansa.