SimLab

Oamk SimLab on monipuolinen sosiaali- ja terveysalan testaus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö, jota yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä.

SimLab ympäristöt muodostuvat muunneltavista teknologiatuetuista simulaatiostudioista ja terveydenhuollon erityisalojen ympäristöistä (bioanalytiikka, kuntoutus, optometria, radiografia ja sädehoito sekä suunterveydenhoito). Tarjoamme monipuolisen mahdollisuuden sosiaali- ja terveysalan tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja henkilöstön koulutukseen.

Testauksessa voidaan hyödyntää opiskelijoiden ja asiantuntijaopettajien moniammatillista työpanosta. Simulaatioympäristöissä voidaan turvallisesti testata tuotteita ennen niiden sertifiointia. Testaukseen ei tarvita eettisiä lupia.

Yritykset ja organisaatioiden ostamien testauspalvelujen toteutus suunnitellaan aina yhteistyössä tilaajan kanssa. Simulaatiostudioita, laboratorioympäristöjä ja välineitä vuokrataan esim. yritysten ja julkisen sektorin henkilöstön koulutuskäyttöön ja markkinointimateriaalin kuvaukseen/videointiin. Tilojen ja välineiden hinta määräytyy tilasta, sen käyttöajasta ja henkilöstö- ja materiaalikuluista.

Tilojen sijainti

SimLab-tilat lukuun ottamatta suunterveydenhoidon tiloja sijaitsevat Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella osoitteessa Kiviharjuntie 4, Oulu. Suunterveydenhoidon tilat sijaisevat Dentopoliksessa osoitteessa Aapistie 3, Oulu.

 

1. Käyttäjälähtöiset kehittämis- ja testauspalvelut

Ideapaja

Ideapajassa tuotetaan ratkaisuehdotuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien ja ammattilaisten käytännön tarpeisiin. Yritys/organisaatio tuo ideapajaan tarve ehdotuksen mahdollisesta uudesta tuotteesta/palvelusta tai olemassa olevan tuotteen/palvelun uudistamisesta. Ideapajan osallistujat tuottavat ratkaisuehdotuksia. Ideapajan pituus sovitaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Esimerkki
 • Oamk SimLab tilat käytössä 2h
 • noin kahden tunnin teemallinen ideapaja, jonne osallistujat kutsutaan ennakkoon
 • osallistujat edustavat mahdollisia käyttäjätahoja ja Oamkin eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita sekä työelämän edustajia
 • ideapajan suunnittelusta ja fasilitoinnista vastaa Oamkin asiantuntija

Hinta: 500 € (ALV 0%) -lopullinen hinta sovitaan tilaajan kanssa

Toimitusaika: n. kuukausi

Prototyypin testaus

Tuotteen testaus suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa ja toteutetaan tuotteelle soveltuvassa SimLab testausympäristössä.
Testaus voidaan toteuttaa eri tavoin, esim. integroituna opetukseen.

Esimerkki 1
 • Oamk SimLab tilat käytössä 4h
 • yritys vastaa testaussuunnitelman laatimisesta käyttäjätestauksesta yhdessä Oamkin asiantuntijan kanssa
 • n. 15 opiskelijaa, joiden rekrytoinnista vastaa Oamk asiantuntija
 • yritykseltä käyttökoulutus opiskelijoille ennen harjoitusta
 • yritys vastaa palautteen keräämisestä testaajilta
 • Oamkin asiantuntija käytettävissä testauksen ajan

Hinta: 600 € (ALV 0%) -lopullinen hinta sovitaan tilaajan kanssa.

Toimitusaika: n. 2 kuukautta

Esimerkki 2
 • yritys tuo tuotteen testattavaksi, opetuksen yhteydessä, kuukaudeksi
 • laite ei edellytä teknistä valmistelua
 • yritys laatii suunnitelman käyttäjätestauksesta yhdessä Oamkin asiantuntijan kanssa
 • yritys esittelee tuotteen ja järjestää käyttökoulutuksen, jonka jälkeen kokeilu käynnistyy
 • useampi opiskelijaryhmä testaa tuotetta kokeilujakson aikana
 • yritys vastaa palautteen keräämisestä testaajilta

Hinta: 1 000 € (ALV 0%) -lopullinen hinta sovitaan tilaajan kanssa

Toimitusaika: n. 2 kuukautta

Fast Track-/Nopea-asiantuntijapalaute

Yritys toimittaa ennakkoon materiaalia kehittämästään prototyypistä/tuotteesta ja saa Oamkin asiantuntijapaneelin palautteen. Yrityksen edustaja voi osallistua paneelin palautetilaisuuteen tai palaute annetaan kirjallisena.

Esimerkki
 • Oamk SimLab tilat käytössä 1h
 • Oamk vastaa moniammatillisen asiantuntijapaneelin (3-4 henkilöä) rekrytoinnista ja koollekutsumisesta
 • yritys vastaa tuoteidean/prototyypin esittelystä
 • Oamkin asiantuntija fasilitoi tilaisuuden ja kokoaa yritykselle palautteen

Hinta: 800 € (ALV 0%) -lopullinen hinta sovitaan tilaajan kanssa

Toimitusaika: 2-4 viikkoa

Show room ja käyttäjäkokeilu

Yritys tuo valmiin tuotteen/laitteen sovituksi ajaksi esittelytilaan tutustuttavaksi ja kokeiltavaksi. Yritys saa palautetta laitteen käytettävyydestä.

Palvelun hinta sovitaan tapauskohtaisesti.

Käyttäjälähtöinen tutkimus

Yritys tilaa pienimuotoisen selvityksen/tutkimuksen liittyen omaan tuotekehitysprojektiinsa tai tutkimukseen. Oamkin opiskelijat/asiantuntijat laativat yhdessä tilaajan kanssa tutkimus- suunnitelman. Tutkimus ja sen sisältämä testaus toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Tilaajalle toimitetaan tuloksista raportti.

Tutkimussuunnitelmaan tehdään kustannusarvio. Tilaajalta laskutetaan tila- ja kulukustannukset sekä asiantuntijatyö. Opiskelijoiden työstä ei laskuteta.

Testauspalvelujen tilaaminen ja yhteydenotot

Yritysten ja organisaatioiden tuotepilotointiin ja testaukseen liittyvät pyynnöt otetaan vastaan alla olevan Oulu HealthLabs linkin kautta. Yhteydenotot käsitellään viikoittain ja sovitaan soveltuva testausympäristö.

Ouluhealth (CRM/Yritys)

Prosessi etenee seuraavanlaisesti:

 • 1. Pidämme yhteisen suunnittelupalaverin, jossa tuotetaan toteutussuunnitelma.
 • 2. Sovimme palvelun hinnan ympäristön käytön ja sisällön mukaan.
 • 3. Allekirjoitamme sopimuksen.
 • 4. Toteutamme suunnitelman.
 • 5. Tulokset arvioidaan ja raportoidaan.

Lisätietoja:


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:

2. Tilojen ja välineiden vuokraus

Simulaatiostudiot ja debriefing -ryhmätilat

Simulaatiostudiotiloja vuokrataan yritysten/organisaatioiden oman koulutuksen toteuttamiseen sekä markkinointimateriaalin tuottamiseen. Esim. yritysten ja organisaatiotiimien moniammatillisen tiimityöskentelyn harjoitteluun eri palveluympäristöissä.

Tilat käsittävät:

 • seitsemän simulaatiostudiota kuva- ja ääniyhteydellä debriefing tiloihin
 • studiot käsittävät kontrollitilat, josta simulaatiota ohjataan
 • n. 10 eri-ikäistä uuden sukupolven potilassimulaattoria (synnyttävä äiti, vastasyntynyt vauva, leikki-ikäinen lapsi ja aikuinen)
 • viisi debriefing ryhmätilaa harjoituksen samanaikaiseen seurantaan ja jälkipuintiin.

Studioita voi yhdistää ja muuttaa joustavasti erilaisiksi harjoittelutiloiksi yksittäisestä potilastilanteesta aina onnettomuus- ja katastrofiharjoitukseen. Harjoitteluympäristönä voi olla esim. koti, päiväkoti, sairaala, terveyskeskus tai vaikka kolaritilanne.

Esimerkki:

Markkinointimateriaalin videointi

 • Studio ja studiossa olevat kiinteät välineet ja tarvikkeet käytettävissä 4 tuntia
 • Tilaaja suunnittelee ja hankkii muut lisämateriaalit itse
 • Tilaaja kuvaa markkinointimateriaaliaan simulointistudiossa
 • Tilaaja vastaa kuvaukseen tarvittavista laitteista ja asiantuntijoista
 • Oamk asiantuntija ottaa yrityksen vastaan ja on tarvittaessa käytettävissä

Hinta: 500 € (ALV 0%) -lopullinen hinta sovitaan tilaajan kanssa

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:

Mahdollistava Koti – esteetön, turvallinen, teknologiatuettu kotiympäristö

Mahdollistava Koti on kodinomainen, esteetön ja turvallinen oppimisympäristö, joka muuntuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Mahdollistavaan Kotiin voivat tulla tutustumaan erilaisista asumisratkaisuista kiinnostuneet suunnittelijat, rakennuttajat, yritykset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Esillä on teknologiaa hyödyntäviä ja muuntuvia asumisen esimerkkiratkaisuja, joiden avulla jokainen voi osallistua arjen toimintoihin toimintakykynsä mukaisesti.

Mahdollistavassa Kodissa, niin kuin missä tahansa kodissa, on eteinen, keittiö, olohuone, makuuhuone, työskentelypiste ja kylpyhuone. Mahdollistavan Kodin tarvikkeet, kalusteet, valaistus, viihde-elektroniikka ja tietotekniset ohjelmat sekä värimaailma on suunniteltu siten, että liikkumisessa, näkemisessä, kuulemisessa, muistamisessa, hahmottamisessa tai kommunikoinnissa erityisratkaisuja tarvitsevat henkilöt pärjäävät kodissa itsenäisesti arjen askareissa. Mahdollistavaan Kotiin on asennettu ympäristönhallintajärjestelmä. Kodissa on esteettömiä ja turvallisia apuvälineitä sekä rakennus- ja sisustusratkaisuja, joissa on hyödynnetty teknologiaa, minkä avulla erilaisille ihmisille mahdollistuu yhdessä tekeminen ja sosiaalinen kanssakäyminen.

Lue lisää Mahdollistavasta Kodista.

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:

 

Radiografian ja sädehoidon simulaatioympäristöt

Simulaatioympäristömme tarjoaa säteilytyöntekijöille ja kuvantamisalan organisaatioille ja yrityksille monipuolisia mahdollisuuksia simuloida, testata ja harjoitella turvallista säteilyn lääketieteellistä käyttöä erilaisia kuvantamismenetelmiä hyödyntäen.

Röntgensimulaatiokäytössä on pään ja vartalon alueen potilasfantomit ja säteilysuojaimia. Digitaaliseen kuvantamiseen on käytössä natiiviröntgenkuvauslaite (CR ja DR-ilmaisimet), ptg- ja intraoraalilaite hampaiston ja kallon kuvantamiseen, mammografialaite, liikuteltava osastokuvauslaite ja c-kaari. Digitaalisten röntgenkuvien laatua voidaan tarkastella esimerkiksi kuvanlaatu-/CDRAD-fantomilla diagnostiikkanäytöillä. Potilasannoksen optimointiin on käytössä monipuoliset menetelmät, erilaisia säteilymittareita ja muun muassa DoseAware –ohjelmisto. Simulaatiossa on myös tallentava kuva- ja äänijärjestelmä, joka mahdollistaa ryhmäsimulaatioiden järjestämisen.

Magneetti-, tietokonetomografia-, ultraääni- ja isotooppitutkimuksiin on käytössä 360⁰ -virtuaalisimulaatioympäristöt, jotka mahdollistavat ympäristöihin perehtymisen ja niissä toimimisen harjoittelun.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Terveydenhuollon erityisalat
040 1415726


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:

 

Suunterveydenhoidon tilat Dentopoliksessa

Suunterveydenhoidon tiloissa Dentopoliksessa on 15 ajanmukaista hammashoitoyksikköä hoitotyössä laitteineen sekä 16 fantom-päätä simulaatio oppimiseen ja opettamiseen. Ympäristössä voidaan testata suun terveydenhoidon laitteita ja ohjelmistoja. Yritykset voivat käyttää ympäristöä myös täydennyskoulutuksessa.

Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä voidaan hyödyntää myös opiskelijoiden työpanosta. Palvelun hinta sovitaan ympäristön käytön ja asiantuntijapalvelun sisällön mukaan.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Lehtori, Terveydenhuollon erityisalat
040 5423100

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Terveydenhuollon erityisalat
050 5780497

 

Bioanalytiikan laboratorio- ja testaustilat

Simulaatioympäristömme tarjoaa organisaatioille ja yrityksille monipuolisia mahdollisuuksia testata ja harjoitella turvallisesti bioanalytiikan eri osa-alueita. Tarjoamme ja räätälöimme yritysten tarpeisiin koulutuksia mm. verinäytteidenottoon, spirometriaan ja EKG-rekisteröinteihin.

Bioanalytiikan laboratoriotiloissa Kontinkankaan kampuksella voidaan testata laboratoriolaitteiden ja -menetelmien toimivuutta. Laboratorio- ja näytteenottotiloja on mahdollista hyödyntää tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Meillä on käytössä mm. kliinisen kemian ja hematologian analysaattoreita sekä vieritestilaitteita.Tilamme sisältävät kliinisen kemian, hematologian, molekyyli- ja mikrobiologian laboratoriot, soluviljelylaboratorio ja fysiologian laboratorio (EKG ja spirometria), näytteenotto- ja vieritestaustilat.

Tarjoamme ja räätälöimme yritysten tarpeisiin myös koulutuksia mm. verinäytteidenottoon, spirometriaan ja EKG-rekisteröinteihin.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Lehtori, Terveydenhuollon erityisalat
040 1415703

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Lehtori, Terveydenhuollon erityisalat
040 6452417

 

Kuntoutuksen tilat

Virtuaali- ja etäteknologiaympäristö on kehitteillä oleva, mobiili oppimisympäristö, jossa on mahdollista kokeilla erilaisia kuntoutuskäyttöön soveltuvia etäteknologisia ratkaisuja. Lisäksi oppimisympäristössä on VR-järjestelmä, mikä mahdollistaa virtuaalisten oppimis- ja harjoitteluympäristöjen hyödyntämisen.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
040 1415727


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
040 1415730

Toimintaterapian työpajatila tarjoaa mahdollisuuden yksilöllisten ortoosien valmistamisen, niiden sovittamisen ja käytön opetuksen.

Ortoosi voi lievittää kipua, ennalta ehkäistä tai korjata virheasentoja.

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:

Optometrian tilat ja laitteet

Optometrian ympäristössä on näöntutkimukseen, piilolasien sovitukseen ja silmien terveyden tutkimiseen sekä pajatöihin soveltuvia laitteistoja. Siellä voidaan testata uusia tutkimusmenetelmiä ja tutkimuslaitteita.

Testauksissa voidaan hyödyntää opiskelijoiden työpanosta. Ympäristössä voidaan toteuttaa myös yritysten täydennyskoulutuksia.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Terveydenhuollon erityisalat
050 5820076

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Terveydenhuollon erityisalat
040 1418349

3. Simulaatiotilojen esittelyt

Simulaatiostudioiden esittely

Oamkin asiantuntija esittelee Simulaatiotilat, oheislaitteet ja niiden käyttömahdollisuudet tuotetestauksessa ja koulutuksessa

 • esittely suomeksi tai englanniksi
 • asiakas tuo ryhmän paikalle
 • ryhmäkoko alle 20 henkeä
 • kesto n. 30 min -1 tunti

Esittely on maksullista, jos ryhmäkoko on suuri tai vaatii erillisvalmistautumista. Hinnasta sovitaan tilaajan kanssa.

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:

Mahdollistavan Kodin esittely

Mahdollistavan Kodin esittely ryhmille

Oamkin asiantuntija esittelee Mahdollistavan Kodin tilat, oheislaitteet ja tilan tarjoamat mahdollisuudet tuotetestauksessa ja koulutuksessa. Esittelyn sisältö räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaisesti.

 • esittely suomeksi tai englanniksi
 • asiakas tuo ryhmän paikalle
 • ryhmäkoko 10-15 henkeä
 • kesto n. 30 min -1 tunti

Hinta: 240 € (ALV 0%)

Mahdollistavan Kodin esittely terapeutille ja yksityishenkilölle

Oamkin asiantuntija esittelee Mahdollistavan Kodin tilat ja sovitut välineet tilaajan tarpeiden mukaisesti esim. asiakas haluaa selvittää, soveltuuko tilassa oleva laitteisto hänen tarpeisiinsa.

 • esittely suomeksi tai englanniksi
 • tilaajana terapeutti tai muu yksityishenkilö
 • kesto 30 min

Hinta: 100 € (ALV 0%)

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:

4. Räätälöidyt koulutus- ja asiantuntijapalvelut yrityksille ja yhteisöille

Simulaatiokoulutus

Simulaatiostudiot ovat tehokkaita ja turvallisia oppimisympäristöjä lääketieteen sekä terveys- ja sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen. Oppimistilanne rakentuu todellisuuteen pohjautuvaan potilas-, asiakas- tai onnettomuustilanteeseen. Harjoittelulle asetetaan sekä kliinisiä että ryhmän toimintaan liittyviä tavoitteita. Simulaatiossa opitaan ja kehitetään kliinisten taitojen lisäksi moniammatillisia tiimityötaitoja, kommunikaatiota ja johtajuutta. Harjoittelutilanne on luottamuksellinen, positiivinen ja avoin.

Työelämän täydennyskoulutukseen simulaatio tarjoaa aktiivisen ja tehokkaan vaihtoehdon. Koulutus suunnitellaan yhteistyössä työelämän organisaation kanssa perustuen työyhteisön ajankohtaisiin osaamis- ja kehittämistarpeisiin. Työelämän simulaatioharjoituksissa tavoitteet painottuvat kliinisten tavoitteiden lisäksi sujuvaan johtamiseen ja tiimityöskentelyyn. Jokaisen osaamista opitaan hyödyntämään, jolloin tiimin toiminta ja hoidon laatu tehostuvat. Simulaation avulla voidaan esimerkiksi testata ja kehittää akuuttitilanteiden hoitoprotokollia.

Esimerkki
 • yrityksen henkilöstön yhden päivän mittainen täydennyskoulutus
 • käytettävissä yksi simulointistudio ja debriefing-tila
 • yritys järjestää koulutettavat 12-16 henkilöä
 • koulutuksen suunnittelusta vastaavat Oamkin opettajat tilaajan tarpeiden ja toiveiden pohjalta
 • kahden opettajan tiimi vastaa koulutuksen suunnittelusta, fasilitoinnista ja arvioinnista

Hinta: 5000 € (ALV 0%) -lopullinen hinta sovitaan tilaajan kanssa

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Koulutussuunnittelija, Hoitoalat
040 6682369