Tutkimus ja kehitys

 

Oamkin strategiassa ympäristöviisaus on yksi keskeinen painopiste, jonka ympärille tutkimus- ja kehitystoimintaa rakennetaan. Ympäristöviisaus liittyy Oamkissa erityisesti kiertotalouden, vastuullisen teollisuuden ja kuluttamisen sekä energian tuotannon ja käytön optimoinnin kehittämiseen. Luonnonvara-alan TKI-toiminta kohdistuu maatilatalouteen, bio- ja kiertotalouteen sekä maaseudun kehittämiseen. 

Luonnonvara-alan julkaisut löydät uudesta Oamk Journalista, ePookista ja e-Pooki asiantuntijablogista.

Hankekumppaniksi?

Onko sinulla hankeidea, johon haluat meidät kumppaniksi? Voit lähettää ideasi yhteydenottolomakkeen kautta. 

Luonnonvara-alan hanketoiminta

Luonnonvara-alalla on käynnissä lähes 20 hanketta. Voit tutustua hankkeisiin tarkemmin kunkin hankkeen nimestä avautuvasta linkistä.  

Käynnissä olevat hankkeet

BioDiPi - Biotalouden Digi Pilotit

Luonnonvarojen riittävyyttä edistämään ja vajaasti hyödynnettyjen uusiutuvien luonnonvarojen käyttöönottoa tukemaan tarvitaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Tämä hanke aktivoi ICT-yrityksiä tuottamaan biotalouden arvoketjujen yritysten käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja.

 

Biokama - Biokaasua ja biometaania maatiloilta

BioKaMa-hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Biokaasua voidaan käyttää energiantuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä erilaisten ajoneuvojen polttoaineena. Biokaasun mahdollisuuksien hyödyntäminen edistää ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen. Lisäksi biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energianlähde.

 

Bioliito 2.0 - Turpeesta metsään 

BioLiito 2.0 -hanke edistää erilaisin koulutuksin ja tapahtumin metsäbioenergia-alan yritysten kasvua ja kannattavuutta. Koulutukset on suunnattu alan yrittäjille, aktiivisille toimijoille ja asiasta kiinnostuneille. 

 

Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

CANEMURE-hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen.

 

Likis vol. 2

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Likis-tapahtumaa ja vakiinnuttaa sen asemaa merkittävänä vuosittaisena lähiruokatapahtumana. Tavoitteena on laajentaa tapahtuman sisältöä lähiruoasta lähituotantoon (esim. käsityöt ja maaseutumatkailupalvelut), mahdollistaa säästä riippumaton toteutus (käyttöön sisätiloja) sekä lisätä myyjien/näytteilleasettajien ja vierailijoiden määrää (myös maantieteellisesti). Lisäksi tavoitteena on tapahtuman näkyvyyden nostaminen ja markkinoinnin tehostaminen kohderyhmille.

 

Osaava Farmari - Jatkuvan oppimisen malli maatalousyrittäjille 

Hanke toteuttaa osaltaan MMM:n ja Luken koordinoimaa valtakunnallista AgriHubi -ohjelmaa (Maatalouden osaamisverkosto, joka on suunnitteilla parhaillaan). Tavoitteena on kehittää talous- ja yritysosaamisen koulutusta, sisältöjä ja menetelmiä jatkuvan oppimisen tukemiseksi erityisesti niillä maatiloilla, jotka jäävät helposti syrjään kehittämistoimista.

 

Tutustu myös muihin Oamkissa käynnissä oleviin hankkeisiin 

Päättyneet hankkeet